กำหนดการสัมมนา
 
การอบรมเรื่อง มาตรฐานการป้องกันฟ้าผ่า รุ่นที่ 1 ประจำปี 2560
สาขา วิศวกรรมไฟฟ้า
รายละเอียด

การอบรมเรื่อง มาตรฐานการป้องกันฟ้าผ่า

ประจำปี พ.ศ. 2560

วันที่ 22-23 เมษายน 2560

ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคาร วสท. ซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา)

จัดโดย

คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย  ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)

ร่วมกับ สภาวิศวกร

www.eit.or.th

 

 

         นับตั้งแต่ฟ้าผ่าจรวดที่ส่งยานอวกาศอพอลโล 12 ขณะจรวดกำลังทะยานขึ้น ในปี 1969 หรือประมาณ 45  ปีล่วงมาแล้ว  องค์การนาซ่าได้ทุ่มทุนเกี่ยวกับการป้องกันฟ้าผ่าอย่างมากมายทำให้เทคโนโลยีได้ก้าวหน้าขึ้นมาก  ซึ่งนับตั้งแต่ยุคเบ็นจามิน แฟรงกลินได้ประดิษฐ์ตัวนำล่อฟ้ามาเป็นเวลา 240 ปีมาแล้ว วสท. ได้จัดทำหนังสือมาตรฐานการป้องกันฟ้าผ่าจำนวน 4 เล่มซึ่งได้เรียบเรียงมาจากมาตรฐาน IEC 62305-1, 2, 3, 4 เนื้อหาในมาตรฐานนั้นมีมากมายและมีหลายสิ่งที่เป็นสิ่งใหม่ ๆ ทำให้ปรัชญาการคิดเกี่ยวกับเรื่องการป้องกันฟ้าผ่าโดยเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิง  ดังนั้น วสท. จึงได้จัดบรรยายทางวิชาการ เพื่อนำไปออกแบบและปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

        

      รายละเอียดหลักสูตร

         1.  การป้องกันฟ้าผ่าเล่มที่ 1   : หลักการทั่วไป

         2.  ข้อกำหนดทั่วไป

         3.  มาตรฐานการป้องกันฟ้าผ่าเล่มที่ 3

         4.  ตัวนำล่อฟ้า

         5.  ตัวนำลงดิน

         6.  รากสายดิน

        7.  การป้องกันฟ้าผ่าเล่มที่ 4

         8.  การกำบังแม่เหล็กไฟฟ้า

 

วิทยากร

นายวิวัฒน์  กุลวงศ์วิทย์

-  อดีตนายกสมาคมวิศวกรออกแบบและปรึกษาเครื่องกลและไฟฟ้าไทย

   (พ.ศ. 2548-2549, 2550-2551)

-  อดีตประธานวิชาการสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า วสท. (พ.ศ. 2551-2553)

-  ที่ปรึกษาสมาคมวิศวกรออกแบบและปรึกษาเครื่องกลและไฟฟ้าไทย (MECT)

 

 

กำหนดการ

วันเสาร์ที่ 22 เมษายน 2560

07.30-08.30 น.                    ลงทะเบียน

09.00-10.30 น.                    มาตรฐานการป้องกันฟ้าผ่าเล่มที่ 1 : หลักการทั่วไป

10.30-10.45 น.                    พักระหว่างเวลา

10.45-12.00 น.                    ข้อกำหนดทั่วไป

12.00-13.00 น.                    พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00-14.30 น.                    มาตรฐานการป้องกันฟ้าผ่าเล่มที่ 3

14.30-14.45 น.                    พักระหว่างเวลา

14.45-16.00 น.                    ตัวนำล่อฟ้า

16.00-16.30 น.                    ถาม-ตอบปัญหา

 

 

วันอาทิตย์ที่ 23 เมษายน 2560

09.00-10.30 น.                    ตัวนำลงดิน

10.30-10.45 น.                    พักระหว่างเวลา

10.45-12.00 น.                    รากสายดิน

12.00-13.00 น.                    พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00-14.30 น.                    การป้องกันฟ้าผ่าเล่มที่ 4

14.30-14.45 น.                    พักระหว่างเวลา

14.45-16.00 น.                    การกำบังแม่เหล็กไฟฟ้า

16.00-16.30 น.                    ตอบปัญหาและจบการบรรยาย

 

วันที่จัด 22 เม.ย. 2560 - 23 เม.ย. 2560
สถานที่จัด อาคาร วสท. ชั้น 4
คุณสมบัติผู้สมัคร
จำนวนที่รับ 80 คน    ( ที่นั่งว่าง จำนวน -23 ที่)
ค่าลงทะเบียน
ค่าลงทะเบียน ราคาปกติ Please make a selection.
ราคาพิเศษเมือชำระก่อนวันที่
สมาชิก บาท บาท
ข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท
นิสิต / นักศึกษาปริญญาตรี บาท บาท
หน่วยงานที่จัด วิศวกรรมไฟฟ้า
เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล คุณนพมาศ
รายละเอียด
และใบสมัคร
มาตรฐานป้องกันฟ้าผ่า รุ่นที่ 1_20012017143058.pdf
                          

ขออภัยค่ะ มีผู้ลงทะเบียนเต็มจำนวนแล้วค้นหารายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา
ชื่อนามสกุล    
Email    
สถานะการชำระเงิน    
   

รายชื่อผู้ลงทะเบียน

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล สถานะ ส่งหลักฐานการชำระเงิน
 ณัฐวุฒิ หอมระรื่น  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 นเรศน์ แสงเทียน  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 ปิยชัย พิมพ์หนู  ชำระเงินเรียบร้อย  
 อานนท์ คำแพงดาว  ชำระเงินเรียบร้อย  
 จรินทร์ ภูมิดิษฐ์  ชำระเงินเรียบร้อย  
 สุธน สาครินทร์  ชำระเงินเรียบร้อย  
 จักรินทร์ อินทรประสาท  ชำระเงินเรียบร้อย  
 วิรัช ศรีกระจ่าง  ชำระเงินเรียบร้อย  
 สุขสันต์ วชิรกัญญา  ชำระเงินเรียบร้อย  
10   วีระชัย กวางทอง  ชำระเงินเรียบร้อย  
11   เมฆี สุพรรณคง  ชำระเงินเรียบร้อย  
12   สรวิชญ์ อุดมศักดิ์สกุล  ชำระเงินเรียบร้อย  
13   ธีระพงษ์ สายเสนา  ชำระเงินเรียบร้อย  
14   ปิยวัช โชคเหมาะ  ชำระเงินเรียบร้อย  
15   ภาคภูมิ พูนดิษฐ์  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
16   วิษณุ หาญเสรี  ชำระเงินเรียบร้อย  
17   จิราภรณ์ วิชัยศร  ชำระเงินเรียบร้อย  
18   โยธิน บรรเจิด  ชำระเงินเรียบร้อย  
19   ชายธง เกษอุดม  ชำระเงินเรียบร้อย  
20   อนุสรณ์ ทุริสุทธิ์  ชำระเงินเรียบร้อย  
21   สุกานดา คุณศรีรักษ์สกุล  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
22   ธรรมรัตน์ วิรุณราช  ชำระเงินเรียบร้อย  
23   คณิน บำเพ็ญทาน  ชำระเงินเรียบร้อย  
24   พิเชษฐ์ เรืองปรีชา  ชำระเงินเรียบร้อย  
25   วิมลรัตน์ ไชยเชษฐ์  ชำระเงินเรียบร้อย  
26   ชาญชัย เชาว์สวัสดิ์  ชำระเงินเรียบร้อย  
27   นิธิศิลป์ ศรีมหาสาโร  ชำระเงินเรียบร้อย  
28   อัฐกฤตย์ อัปมาเทา  ชำระเงินเรียบร้อย  
29   ภานุพงศ์ เสาคำ  ชำระเงินเรียบร้อย  
30   ไชยาวัฒน์ ศุภธรรมวิทย์  ชำระเงินเรียบร้อย  
31   ไชยนันท์ ตันจินดารัตน์  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
32   ประกิจ วณิชชารัตนถาวร  ชำระเงินเรียบร้อย  
33   ปฎิวัติ ชาวสุรินทร์  ชำระเงินเรียบร้อย  
34   ประจักรา พิทักษ์เกียรติ  ชำระเงินเรียบร้อย  
35   สุรสิงห์ หวังต่อผล  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
36   ภูริทัต พรพีรกุล  ชำระเงินเรียบร้อย  
37   สมโชค อินทร์พรหม  ชำระเงินเรียบร้อย  
38   ณัฐพล กิจเพิ่มเกียรติ  ชำระเงินเรียบร้อย  
39   พัชระพงษ์ โภคินภัทรพงศ์  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
40   ธภัทร์ณพ รุจีเมธาวิไชย  ชำระเงินเรียบร้อย  
41   สุพัส งอสอน  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
42   จารุพัน มนตรีศรี  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
43   ชยพล ธรรมอักษร  ชำระเงินเรียบร้อย  
44   ฐปกรณ์ จันดาวุฒิ  ชำระเงินเรียบร้อย  
45   ปฐมพงษ์ หอมศรี  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
46   ธนศักดิ์ อุทธาเรือน  ชำระเงินเรียบร้อย  
47   ไตรภูมิ ยอดสว่าง  ชำระเงินเรียบร้อย  
48   เพ็ญศักดิ์ มันตะพงศ์  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
49   ปัญญา ประทุมมา  ชำระเงินเรียบร้อย  
50   มุนินทร์ สีขาว  ชำระเงินเรียบร้อย  
51   โกสินทร์ คล่องเชิงสาน  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
52   ธนเศรษฐ ประสงค์สุข  ชำระเงินเรียบร้อย  
53   ฉัตรชัย เรือนเพชร  ชำระเงินเรียบร้อย  
54   ณัฐวุฒิ ทีจันทึก  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
55   นิรุติ เสริฐศรี  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
56   วิวัฒน์ จันทร์ลมูล  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
57   สุวัจน์ บูรณเพชร  ชำระเงินเรียบร้อย  
58   เชษฐพล อินธิชิต  ชำระเงินเรียบร้อย  
59   ภาพิมล สิทธิกูล  ชำระเงินเรียบร้อย  
60   ฐกฤตธรณ์ ปัญศิริ  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
61   ณรงค์ชัย สุ่มงาม  ชำระเงินเรียบร้อย  
62   นัถพร นามดิษฐ์  ชำระเงินเรียบร้อย  
63   ณัฏฐวัฒน์ คำพิทักษ์  ชำระเงินเรียบร้อย  
64   เดชา ซุ่นบวบ  ชำระเงินเรียบร้อย  
65   เจษฎา พัฒนศิริโชติกุล  ชำระเงินเรียบร้อย  
66   ศราวุธ วันลับแล  ชำระเงินเรียบร้อย  
67   เจตน์ษฎา วงศ์จันทร์  ชำระเงินเรียบร้อย  
68   เอกชัย ชูช่วยสุวรรณ  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
69   ปิยะรัตน์ กล้วยดี  ชำระเงินเรียบร้อย  
70   ศิวะพัทธ์ คุ้มมะณี  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
71   อดิศักดิ์ กิติอาษา  ชำระเงินเรียบร้อย  
72   สิทธิชน สาริบุตร  ชำระเงินเรียบร้อย  
73   กิตติชัย คชมนต์  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
74   อุษณีย์ พรมอ่อน  ชำระเงินเรียบร้อย  
75   นัสกรณ์ ปะมัตดะ  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
76   สำเริง รุ่งรักษา  ชำระเงินเรียบร้อย  
77   คีติกา รักนุ่ม  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
78   กิตติ์ธเนศ ธนายศพิศุทธิ์  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
79   อภิสิทธิ์ ศรีวิพัฒน์  ชำระเงินเรียบร้อย  
80   พิษณุ มงคลศิลป์  ชำระเงินเรียบร้อย  
81   จารุวัฒน์ ไม้แดง  ชำระเงินเรียบร้อย  
82   ปฏิภาณ บรรเจิดจินต์  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
83   ฉีตรชัย เผึอกกลาง  ชำระเงินเรียบร้อย  
84   วีรภัทร คงแก้ว  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
85   ณรงค์ศักดิ์ แก้วศรี  ชำระเงินเรียบร้อย  
86   สุทธิพงษ์ วินราช  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
87   ไพฑูรย์ อุ่นภักดิ์  ชำระเงินเรียบร้อย  
88   จักรพงศ์ อินทร์กันทุม  ชำระเงินเรียบร้อย  
89   สำรวย ไสยศาสตร์  ชำระเงินเรียบร้อย  
90   ณัฐกร เกกินะ  ชำระเงินเรียบร้อย  
91   ฉัตรชัย อยู่มั่ง  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
92   สามารถ สว่างทิตย์  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
93   จักรินทร์ พรมจันทร์  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
94   นฤพล มุทธากาญจน์  ชำระเงินเรียบร้อย  
95   ธนาธิป หาปูทน  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
96   อรทัย ศรีพระจันทร์  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
97   ณัฐถนัย เรือนคำ  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
98   ประวิทย์ อิมเอิบ  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
99   อันรินทร์ อินทร์แหยม  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
100   ศรายุทธิ์ เกิดอิ่ม  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
101   นัสกรณ์ ปะมัตถะ  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
102   จุลทิพย์ มงคลชัยฤกษ์  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
103   วิมลรัตน์ ไชยเชษฐิ  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
ผลการค้นหาพบ: 103 รายการ
 

พันธมิตรสมาคมเทคโนโลยี ในประเทศไทย พันธมิตรสมาคมกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน (CAFEO)
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
487 ซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา1) ถนนรามคำแหง แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทร 0-2184-4600-9 โทรสาร 0-2319-2710-1
Email : eit@eit.or.th
Website : www.eit.or.th