กำหนดการสัมมนา
 
โครงการอบรมเรื่อง หัวข้อ “2D CADD advanced”
สาขา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
รายละเอียด

โครงการอบรมเรื่อง

หัวข้อ “2D CADD advanced”

วันอังคาร ที่ 31 มกราคม 2560

ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 4 อาคาร วสท.

จัดโดย คณะกรรมการคอมพิวเตอร์ วสท. ร่วมกับ CADi

----------------------------------------------------------

1. ที่มา: ในปัจจุบัน การเขียนแบบพื้นฐานทั่วไป ด้วยการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยการออกแบบที่เรียกว่า CAD (Computer Aided Design) นั้น ได้เข้ามาเป็นหัวใจหลักแทนการเขียนแบบด้วยมือซึ่งใช้เวลาในการเขียนแบบมาก ไม่ทันต่อความต้องการ และความสามารถในการแข่งขันในภาคธุรกิจปัจจุบัน ดังนั้น การเขียนแบบเชิงเทคนิค และการประยุกต์ใช้งานโดยเลือกใช้โปรแกรมที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพสูง และมีฟังก์ชั่นการทำงานที่เหนือกว่า ด้วยงบประมาณที่คุ้มค่า จึงเป็นทางเลือกของผู้ประกอบการมากขึ้น ทดแทนโปรแกรมที่มีราคาสูงในตลาด วสท.- วิศวกรรมสถาน แห่ง ประเทศไทย ใน พระบรมราชูปถัมภ์ ได้เล็งเห็นความจำเป็น ในการนำเสนอรูปแบบการสอนกรรมวิธีการทำ CAD แนวใหม่ ที่มุ่งเน้นให้ผู้รับการอบรม ได้เข้าใจการใช้งานโปรแกรม CAD ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีวัตถุประสงค์:

1.       เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม สามารถเขียนแบบเชิงเทคนิคได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2.       เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม สามารถนำความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมในครั้งนี้ ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง หรือหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3.    เพื่อพัฒนาระดับความสามารถของบุคลากรให้สูงขึ้น และทันกับเทคโนโลยีใหม่ของการเขียนแบบในปัจจุบัน

4.    ผลจากการจัดอบรม CAD Design ที่ผ่านมา วสท. พบว่า ได้รับการตอบรับ จาก ผู้สนใจทั่วประเทศไทย เป็นอย่างมาก วสท. จึง เห็นความจำเป็นในการจัดอบรมผู้มีความรู้เบื้องต้น การทำ CAD Design ให้เป็นผู้ชำนาญการ CAD Design ในระดับผู้เชี่ยวชาญ (Expert) โดยเฉพาะ

 

2. เนื้อหาหลักสูตร: จะเป็นการฝึกซ้อม และทบทวนทำความเข้าใจการใช้งาน CAD ในลักษณะ WorkShop ในหัวข้อ Block Attribute และการสร้าง Template ฯลฯ ประกอบการอบรมครั้งนี้ รวมเวลาอบรม หนึ่งวัน ตั้งแต่ 09:00 ถึง 16:00น. (โดย วสท. จะใช้โปรแกรมซอฟต์แวร์ bricsCAD ของ Bricsys Inc. ซึ่งเป็นองค์กรไม่แสวงหากำไร จาก สหรัฐอเมริกา และใช้กัน เป็นที่แพร่หลายทั่วโลก ระดับ Top Five):

Chapter 1: BricsCAD Review: What is BricsCAD?? BricsCAD V16 User Interface, BricsCAD Setting& Drawing Explorer, and Quad Command

Chapter 2: Workshop1 (2มิติ): Example1& Example 2

Chapter 3: Advanced: Block Attribute, การสร้าง Template, การตั้งค่าปากกาในการ Print, การทำ Plot& Scale

Chapter 4: การใช้งาน 3มิติ: UCS- User Coordinate System, คำสั่งที่ใช้ในการสร้างชิ้นงาน 3มิติ, การฉายภาพ 2มิติ จากชิ้นงาน 3มิติ

Chapter 5: Workshop2 (3มิติ): Example3& Example 4

 

 

3. กลุ่มเป้าหมายที่ควรจะเข้ารับการอบรม 2D CADD advanced: ผู้ที่ได้ผ่านการอบรมความรู้เบื้องต้น การทำ CAD Design มาแล้ว และมีความประสงค์ จะได้รับใบรับรอง จาก วสท. ในระดับผู้เชี่ยวชาญ (Expert) ผู้มีความชำนาญการใช้งาน CAD SoftWare ระดับ Expert โดยเฉพาะ รวมถึงผู้ที่ต้องการจะเสริมทักษะการเขียนแบบเชิงวิศวกรรม และ/ หรือ เชิงสถาปัตยกรรม อย่างมีประสิทธิภาพ

4. วิทยากรผู้ดำเนินการการอบรม: คุณปริทัศน์ พรมณีทรัพย์ ปริญญาตรีภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (บางมด) มีประสบการณ์ทำงานด้านเขียนแบบ CAD ทั้งแบบ 2มิติ และแบบ 3มิติ มาหลายโปรแกรม รวมถึงโปรแกรม CAM สำหรับควบคุมจัดการเครื่อง CNC มาประมาณ 15ปี ปัจจุบัน เป็นผู้จัดการฝ่ายเทคนิค บริษัท แคด อินโนเวทีฟ จำกัด

 

คุณโชคชัย สวนอุดมสุขใจ ปริญญาตรีภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (บางมด) ประสบการณ์งานฝึกอบรมเขียนแบบ CAD ทั้งแบบ 2มิติ และแบบ 3มิติ หลายโปรแกรม ปัจจุบัน เป็นผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายเทคนิค บริษัท แคด อินโนเวทีฟ จำกัด

 

5. การเรียนการสอน: วสท. จะใช้ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์มาตรฐาน ที่ผ่านการรับรอง จาก CDL ประชาคมยุโรปแล้ว ประกอบด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค จำนวน หนึ่งเครื่องต่อผู้เข้ารับการอบรมหนึ่งคน

6. ความร่วมมือการใช้งาน bricsCAD จาก สหรัฐอเมริกา: สมาชิก วสท. จะได้รับการสนับสนุนค่าลิขสิทธิ์ จาก bricsCADD Inc. (องค์กรไม่แสวงหากำไร สำนักงานใหญ่ ที่ สหรัฐอเมริกา และ เบลเยี่ยม ยอดจำหน่ายระดับสากล Top Five) ซึ่งมีนโยบายส่วนลด 20% จากราคาปรกติ (Cover Price List) ทั้งในแบบ StandAlone License และแบบ Concurrent License ทั้งในแบบ 2D และแบบ 3D ให้แก่ ผู้แสดงบัตรสมาชิก วสท. ไม่ขาดต่ออายุ ทั้งที่เป็นสมาชิกบุคคล หรือสมาชิกนิติบุคคล ผู้สนใจ กรุณาติดต่อ คุณโชคชัย สวนอุดมสุขใจ มือถือ: (086) 323- 6391 ที่ CAD Innovative Co., Ltd. ซึ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้แทนจำหน่าย และให้บริการหลังการขาย ใน ประเทศไทย

วันที่จัด 31 ม.ค. 2560
สถานที่จัด อาคาร วสท.
คุณสมบัติผู้สมัคร
จำนวนที่รับ 30 คน    ( ที่นั่งว่าง จำนวน 29 ที่)
ค่าลงทะเบียน
ค่าลงทะเบียน ราคาปกติ Please make a selection.
ราคาพิเศษเมือชำระก่อนวันที่
สมาชิก บาท บาท
ข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท
นิสิต / นักศึกษาปริญญาตรี บาท บาท
หน่วยงานที่จัด วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล แสงดาว
รายละเอียด
และใบสมัคร


ขออภัยค่ะ เลยกำหนดวันที่จัดงานอบรมสัมมนาแล้วค้นหารายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา
ชื่อนามสกุล    
Email    
สถานะการชำระเงิน    
   

รายชื่อผู้ลงทะเบียน

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล สถานะ ส่งหลักฐานการชำระเงิน
 ธนากร ทวีสินมานะ  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
ผลการค้นหาพบ: 1 รายการ
 

พันธมิตรสมาคมเทคโนโลยี ในประเทศไทย พันธมิตรสมาคมกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน (CAFEO)
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
487 ซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา1) ถนนรามคำแหง แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทร 0-2184-4600-9 โทรสาร 0-2319-2710-1
Email : eit@eit.or.th
Website : www.eit.or.th