กำหนดการสัมมนา
 
การอบรมเรื่อง Substation Equipment and Protective Relaying ประจำปี 2560/1
สาขา วิศวกรรมไฟฟ้า
รายละเอียด

 

          

การอบรมเรื่อง  Substation Equipment and Protective Relaying

วันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ 2560 (วันเสาร์-อาทิตย์)

ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคาร วสท. ซอยรามคำแหง 39

จัดโดย  คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย  ในพระบรมราชูปถัมภ์

สนับสนุนโดย สภาวิศวกร

www.eit.or.th

หลักการและเหตุผล

            ปัจจุบันสถานีไฟฟ้าแรงสูงนอกจากจะมีการติดตั้งใช้งานในระบบการจ่ายไฟของการไฟฟ้าทั้ง 3 แห่งของประเทศไทยแล้ว ในภาคโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่ใช้ไฟมากจะมีสถานีไฟฟ้าแรงสูงเป็นของโรงงานเองด้วย ดังนั้น ความรู้ในการติดตั้งและใช้งานอุปกรณ์ต่างๆในสถานีไฟฟ้าแรงสูงต่อบุคลากรที่รับผิดชอบของโรงงานจึงมีความจำเป็นอย่างมาก วสท.จึงได้มีการจัดอบรมเรื่อง Substation Equipment and Protective Relaying เพื่อเป็นการส่งเสริมให้วิศวกรไฟฟ้า ได้มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับระบบการจ่ายไฟของการไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ติดตั้งใช้งานใน Substation และระบบป้องกันไฟฟ้ากำลัง เพื่อสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้งานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนเกิดความปลอดภัยต่อชีวิตในการทำงาน โดยเนื้อหาจะเน้นถึงพื้นฐานความรู้ของอุปกรณ์และหน้าที่การทำงานของอุปกรณ์แต่ละชนิด รวมฟังชั่นการทำงานของอุปกรณ์ต่างๆเมื่อมีเหตุผิดปรกติหรือฟอล์ทเกิดขึ้นในระบบการจ่ายไฟ

 

ผู้รับผิดชอบโครงการ

            ประธานคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า  วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

 

วิทยากร

นายทวีโชค  เพชรเกษม

                การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

 

กำหนดการสัมมนา

วันเสาร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2560

เวลา 08.30-09.00 น.         ลงทะเบียน

เวลา 09.00-16.00 น.         บรรยาย

   ระบบไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

   Gas Insulated Substation       

   ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเซอร์กิตเบรคเกอร์

    อุปกรณ์ต่าง ๆ และรีเลย์ในตู้สวิตซ์เกียร์และตู้คอนโทรลบอร์ด    

   การรับไฟของโรงงานอุตสาหกรรมตามมาตรฐาน IEEE     

 

วันอาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2560

เวลา 09.00-16.00 น.    บรรยาย

   หม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง

   ระบบป้องกันไฟฟ้ากำลัง   

   การวิเคราะห์ฟอลต์แบบไม่สมมาตร         

   Relay Setting

   ระบบเคเบิลใต้ดิน   

 

 

วันที่จัด 04 ก.พ. 2560 - 05 ก.พ. 2560
สถานที่จัด ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคาร วสท. ซอยรามคำแหง 39
คุณสมบัติผู้สมัคร
จำนวนที่รับ 60 คน    ( ที่นั่งว่าง จำนวน 43 ที่)
ค่าลงทะเบียน
ค่าลงทะเบียน ราคาปกติ Please make a selection.
ราคาพิเศษเมือชำระก่อนวันที่
สมาชิก บาท บาท
ข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท
นิสิต / นักศึกษาปริญญาตรี บาท บาท
หน่วยงานที่จัด วิศวกรรมไฟฟ้า
เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล คุณนพมาศ ปิ่นสุวรรณ โทร 02-319-2708-9 ต่อ 521
รายละเอียด
และใบสมัคร
4-5 ก.พ. 60 Substation Equipment and Protective Relaying ประจำปี 1-2560_09012017134540.pdf
                          

ค้นหารายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา
ชื่อนามสกุล    
Email    
สถานะการชำระเงิน    
   

รายชื่อผู้ลงทะเบียน

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล สถานะ ส่งหลักฐานการชำระเงิน
 ธงชัย สดใส  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 นวรัฐ สัตถาผล  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 ราชันย์ แก้วมณี  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 วิศรุต เชิดชู  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 สมโชค อินทร์พรหม  ชำระเงินเรียบร้อย  
 ญาธิปภัค มณีฉาย  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 จารุพัน มนตรีศรี  ชำระเงินเรียบร้อย  
 ชยพล ธรรมอักษร  ชำระเงินเรียบร้อย  
 อนวัช วรรณศรี  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
10   อิฏฐนิตย์ อินทร์จันทร์  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
11   วิวัฒน์ จันทร์ลมูล  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
12   นิสิต ไทพาณิชย์  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
13   ฐปกรณ์ จันดาวุฒิ  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
14   จารุวัฒน์ สวนศิริ  ชำระเงินเรียบร้อย  
15   พงศ์ชนิศ สิงหนุวุฒิ์  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
16   อลงกต ภูสงัด  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
17   ปัณณธร รอดกำเนิด  ชำระเงินเรียบร้อย  
ผลการค้นหาพบ: 17 รายการ
 

พันธมิตรสมาคมเทคโนโลยี ในประเทศไทย พันธมิตรสมาคมกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน (CAFEO)
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
487 ซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา1) ถนนรามคำแหง แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทร 0-2184-4600-9 โทรสาร 0-2319-2710-1
Email : eit@eit.or.th
Website : www.eit.or.th