กำหนดการสัมมนา
 
การอบรมเรื่อง เทคนิคการตรวจสอบและบำรุงรักษา รถกระเช้า รุ่นที่ 1
สาขา วิศวกรรมเครื่องกล
รายละเอียด

การอบรมเรื่อง   เทคนิคการตรวจสอบและบำรุงรักษา รถกระเช้า  รุ่นที่  1

ระหว่างวันที่ 8 - 9  กันยายน  2560

ณ ห้องประชุม อาคาร วสท. และศูนย์ฝึกอบรมรถกระเช้า บริษัท เอเชียไฟว์ จำกัด  ถ.รามอินทรา

 

หลักการและเหตุผล

ปัจจุบัน เครื่องจักรที่ใช้ในการยกคนขึ้นปฏิบัติงานในที่สูง มีการใช้งานแพร่หลายมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง รถกระเช้าชนิดต่างๆ  เนื่องจากเป็นเครื่องจักรที่เพิ่มความรวดเร็วในการทำงานบนที่สูง และสามารถใช้ยกคนขึ้นไปทำงานที่สูงได้อย่างมีประสิทธิภาพรวดเร็ว เคลื่อนย้ายสะดวก และ ยังทำให้การทำงานมีความปลอดภัย           

ในการใช้งานรถกระเช้านั้น ผู้ใช้งานจะต้องทราบถึงข้อมูลต่างๆ และต้องเลือกให้เหมาะสมกับงานที่ใช้ด้วย รวมถึงวิธีการใช้งาน การดูสัญลักษณ์ป้ายเตือน การตรวจสอบเบื้องต้น ข้อห้าม ข้อบังคับ รวมถึงการแก้ปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นกับรถกระเช้าและการบำรุงรักษาได้อย่างถูกต้อง ซึ่งในหลักสูตรนี้จะช่วยให้ผู้เข้าอบรมได้พัฒนาความรู้ความเข้าใจและนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง เพื่อสามารถตรวจสอบอุปกรณ์ของเครื่องจักรและจุดสำคัญที่เครื่องจักรนั้นต้องมีตามหลักมาตรฐานสากล เพื่อให้ผู้ใช้งาน ได้เกิดความปลอดภัยกับชีวิตและทรัพย์สิน

วัตถุประสงค์

1.  รุู้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับรถกระเช้า

2. ให้เข้าใจความต่างระหว่างรถยกวัสดุกับรถกระเช้า

3. ให้เข้าใจหลักการทำงานของรถกระเช้าแต่ละประเภท

4. มีความเข้าใจส่วนประกอบและอุปกรณ์มาตรฐานความปลอดภัยของรถกระเช้าแต่ละประเภท

5. สามารถตรวจสอบเบื้องต้น ในส่วนอุปกรณ์ความปลอดภัยของรถกระเช้า

 

กำหนดการ

เนื้อหาการอบรม

หมายเหตุ

วันที่หนึ่ง

08:30 – 09:00

·        ลงทะเบียน

ภาคทฤษฎี

09:00 – 12:00

 

·        กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับรถกระเช้า

·        ประเภทของรถกระเช้า

·        ความแตกต่างระหว่างรถยกวัสดุกับรถกระเช้า

ภาคทฤษฎี

12:00 – 13:00

พักรับประทานอาหารกลางวัน

 

13:00 – 16:00

 

·        ลักษณะและการใช้งานรถกระเช้าแต่ละประเภท

·        ส่วนประกอบของรถกระเช้าแต่ละประเภท

·        อุปกรณ์มาตรฐานความปลอดภัยของรถกระเช้าแต่ละประเภท

·        การตรวจสอบอุปกรณ์ความปลอดภัยของรถกระเช้าแต่ละประเภท

ภาคทฤษฎี

16:00 – 16:30

·        ถาม – ตอบข้อสงสัย

 

วันที่สอง

08:30 – 09:00

·        ลงทะเบียน

ภาคปฏิบัติ

09:00 – 12:00

 

·        ขั้นตอนการตรวจสอบและการทำงานของรถกระเช้า (Vertical  Mast – Scissor Lift)

·        ขั้นตอนการตรวจสอบและการทำงานของรถกระเช้า (Boom  Lift – Chassis Mounted)

ภาคปฏิบัติ

12:00 – 13:00

พักรับประทานอาหารกลางวัน

 

13:00 – 15:30

 

·        สาธิตการทดสอบความสามารถในการยกตามมาตรฐานของผู้ผลิตรถกระเช้า

o   เตรียมน้ำหนักทดสอบ

·        สาธิตระบบความปลอดภัยในความลาดเอียง

o   การคำนวณตามมาตรฐานที่ผู้ผลิตกำหนด

·        กรณีศึกษา

o   ปัญหาที่เกิดขึ้นบ่อย

o   การชำรุดและความเสียหาย

o   แนวทางป้องกัน

·        สรุปและถาม-ตอบข้อสงสัย

ภาคปฏิบัติ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันที่จัด 08 ก.ย. 2560 - 09 ก.ย. 2560
สถานที่จัด ห้องประชุม อาคาร วสท. และศูนย์ฝึกอบรมรถกระเช้า บริษัท เอเชียไฟว์ จำกัด รามอินทรา กทม.
คุณสมบัติผู้สมัคร
จำนวนที่รับ 40 คน    ( ที่นั่งว่าง จำนวน 12 ที่)
ค่าลงทะเบียน
ค่าลงทะเบียน ราคาปกติ Please make a selection.
ราคาพิเศษเมือชำระก่อนวันที่
สมาชิก บาท บาท
ข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท
นิสิต / นักศึกษาปริญญาตรี บาท บาท
หน่วยงานที่จัด วิศวกรรมเครื่องกล
เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล สุพรรณีย์ ต่อ 538
รายละเอียด
และใบสมัคร
อนุยกหิ้ว-รถกระเช้า (8-9 กันยายน)_12062017114116.pdf
                          


ขออภัยค่ะ เลยกำหนดวันที่จัดงานอบรมสัมมนาแล้วค้นหารายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา
ชื่อนามสกุล    
Email    
สถานะการชำระเงิน    
   

รายชื่อผู้ลงทะเบียน

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล สถานะ ส่งหลักฐานการชำระเงิน
 เกรียงชัย พวงพั้ว  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 สุภพงษ์ พิรุณ  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 อาจณรงค์ กรีทอง  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 ทวี จะบัง  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 วรวุธ ต่ายเทศ  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 สุชีพ ลี้ฐิตินันท์  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 อัตถพงษ์ ทองดี  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 วรกร ศิริแก้ว  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 ยอดเผ่า มิตรสมาน  ชำระเงินเรียบร้อย  
10   เทพฤทธิ์ ดวงใจ  ชำระเงินเรียบร้อย  
11   อนิรุธ ต้นเกตุ  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
12   ประเวช ชมภูวิเศษ  ชำระเงินเรียบร้อย  
13   ณัฏฐ์พจน์ โรจนรักษ์  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
14   ธนภัทร ปาริยพันธ์  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
15   ภานุวัฒน์ ซังเจริญ  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
16   สิตา ธนะธัญรัต  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
17   สาคร เสาวรส  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
18   ฟ้อน เกิดทรัพย์  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
19   ดนุรักษ์ รักอ่อน  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
20   ปิติ อรุณโรจนวัฒน์  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
21   พิเชฐ จอมคีรี  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
22   พบพล อังคสุโข  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
23   อนันต์ สุขสุมิตร  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
24   ประภัสสร์ ดวงคุณ  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
25   ทรงเกียรติ ทรงโกมล  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
26   ธนภัทร อินทร์สูงเนิน  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
27   ปรัชญา สุขเชื่อมพงษ์  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
28   ธนพัฒน์ อินทร์สูงเนิน  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
ผลการค้นหาพบ: 28 รายการ
 

พันธมิตรสมาคมเทคโนโลยี ในประเทศไทย พันธมิตรสมาคมกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน (CAFEO)
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
487 ซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา1) ถนนรามคำแหง แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทร 0-2184-4600-9 โทรสาร 0-2319-2710-1
Email : eit@eit.or.th
Website : www.eit.or.th