กำหนดการสัมมนา
 
การอบรมเรื่อง เทคนิคการตรวจสอบและบำรุงรักษา รถกระเช้า รุ่นที่ 1 ***ขอเลื่อนเป็น วันที่ 8-9 กันยายน 2560
สาขา วิศวกรรมเครื่องกล
รายละเอียด
 

การอบรมเรื่อง   เทคนิคการตรวจสอบและบำรุงรักษา รถกระเช้า  รุ่นที่ 1

ระหว่างวันที่ 24 -25 มีนาคม 2560

ขอเลื่อนเป็นวันที่ 8 - 9 กันยายน  2560

ณ ห้องประชุม อาคาร วสท. และศูนย์ฝึกอบรมรถกระเช้า บริษัท เอเชียไฟว์ จำกัด  ถ.รามอินทรา

 

หลักการและเหตุผล

ปัจจุบัน เครื่องจักรที่ใช้ในการยกคนขึ้นปฏิบัติงานในที่สูง มีการใช้งานแพร่หลายมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง รถกระเช้าชนิดต่างๆ  เนื่องจากเป็นเครื่องจักรที่เพิ่มความรวดเร็วในการทำงานบนที่สูง และสามารถใช้ยกคนขึ้นไปทำงานที่สูงได้อย่างมีประสิทธิภาพรวดเร็ว เคลื่อนย้ายสะดวก และ ยังทำให้การทำงานมีความปลอดภัย           

ในการใช้งานรถกระเช้านั้น ผู้ใช้งานจะต้องทราบถึงข้อมูลต่างๆ และต้องเลือกให้เหมาะสมกับงานที่ใช้ด้วย รวมถึงวิธีการใช้งาน การดูสัญลักษณ์ป้ายเตือน การตรวจสอบเบื้องต้น ข้อห้าม ข้อบังคับ รวมถึงการแก้ปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นกับรถกระเช้าและการบำรุงรักษาได้อย่างถูกต้อง ซึ่งในหลักสูตรนี้จะช่วยให้ผู้เข้าอบรมได้พัฒนาความรู้ความเข้าใจและนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง เพื่อสามารถตรวจสอบอุปกรณ์ของเครื่องจักรและจุดสำคัญที่เครื่องจักรนั้นต้องมีตามหลักมาตรฐานสากล เพื่อให้ผู้ใช้งาน ได้เกิดความปลอดภัยกับชีวิตและทรัพย์สิน

วัตถุประสงค์

1.  รุู้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับรถกระเช้า

2. ให้เข้าใจความต่างระหว่างรถยกวัสดุกับรถกระเช้า

3. ให้เข้าใจหลักการทำงานของรถกระเช้าแต่ละประเภท

4. มีความเข้าใจส่วนประกอบและอุปกรณ์มาตรฐานความปลอดภัยของรถกระเช้าแต่ละประเภท

5. สามารถตรวจสอบเบื้องต้น ในส่วนอุปกรณ์ความปลอดภัยของรถกระเช้า

 

กำหนดการ

เนื้อหาการอบรม

หมายเหตุ

วันที่หนึ่ง

08:30 – 09:00

·        ลงทะเบียน

ภาคทฤษฎี

09:00 – 12:00

 

·        กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับรถกระเช้า

·        ประเภทของรถกระเช้า

·        ความแตกต่างระหว่างรถยกวัสดุกับรถกระเช้า

ภาคทฤษฎี

12:00 – 13:00

พักรับประทานอาหารกลางวัน

 

13:00 – 16:00

 

·        ลักษณะและการใช้งานรถกระเช้าแต่ละประเภท

·        ส่วนประกอบของรถกระเช้าแต่ละประเภท

·        อุปกรณ์มาตรฐานความปลอดภัยของรถกระเช้าแต่ละประเภท

·        การตรวจสอบอุปกรณ์ความปลอดภัยของรถกระเช้าแต่ละประเภท

ภาคทฤษฎี

16:00 – 16:30

·        ถาม – ตอบข้อสงสัย

 

วันที่สอง

08:30 – 09:00

·        ลงทะเบียน

ภาคปฏิบัติ

09:00 – 12:00

 

·        ขั้นตอนการตรวจสอบและการทำงานของรถกระเช้า (Vertical  Mast – Scissor Lift)

·        ขั้นตอนการตรวจสอบและการทำงานของรถกระเช้า (Boom  Lift – Chassis Mounted)

ภาคปฏิบัติ

12:00 – 13:00

พักรับประทานอาหารกลางวัน

 

13:00 – 15:30

 

·        สาธิตการทดสอบความสามารถในการยกตามมาตรฐานของผู้ผลิตรถกระเช้า

o   เตรียมน้ำหนักทดสอบ

·        สาธิตระบบความปลอดภัยในความลาดเอียง

o   การคำนวณตามมาตรฐานที่ผู้ผลิตกำหนด

·        กรณีศึกษา

o   ปัญหาที่เกิดขึ้นบ่อย

o   การชำรุดและความเสียหาย

o   แนวทางป้องกัน

·        สรุปและถาม-ตอบข้อสงสัย

ภาคปฏิบัติ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันที่จัด 24 มี.ค. 2560 - 25 มี.ค. 2560
สถานที่จัด ห้องประชุม อาคาร วสท. และศูนย์ฝึกอบรมรถกระเช้า บริษัท เอเชียไฟว์ จำกัด รามอินทรา กทม.
คุณสมบัติผู้สมัคร
จำนวนที่รับ 20 คน    ( ที่นั่งว่าง จำนวน 14 ที่)
ค่าลงทะเบียน
ค่าลงทะเบียน ราคาปกติ Please make a selection.
ราคาพิเศษเมือชำระก่อนวันที่
สมาชิก บาท บาท
ข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท
นิสิต / นักศึกษาปริญญาตรี บาท บาท
หน่วยงานที่จัด วิศวกรรมเครื่องกล
เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล สุพรรณีย์ ต่อ 538
รายละเอียด
และใบสมัคร
อนุยกหิ้ว-รถกระเช้า1-2_2612201692823.pdf
                          


ขออภัยค่ะ เลยกำหนดวันที่จัดงานอบรมสัมมนาแล้วค้นหารายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา
ชื่อนามสกุล    
Email    
สถานะการชำระเงิน    
   

รายชื่อผู้ลงทะเบียน

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล สถานะ ส่งหลักฐานการชำระเงิน
 เชษฐา พรมทอง  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 ณรงค์ฤทธิ์ อรชร  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 กรวิชญ์ ทองแท้  ชำระเงินเรียบร้อย  
 นัครินทร์ สุริยะ  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 อภิญญา ภักดี  ชำระเงินเรียบร้อย  
 เสริมศักดิ์ เสมประยูร  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
ผลการค้นหาพบ: 6 รายการ
 

พันธมิตรสมาคมเทคโนโลยี ในประเทศไทย พันธมิตรสมาคมกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน (CAFEO)
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
487 ซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา1) ถนนรามคำแหง แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทร 0-2184-4600-9 โทรสาร 0-2319-2710-1
Email : eit@eit.or.th
Website : www.eit.or.th