กำหนดการสัมมนา
 
ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า รุ่นที่ 2/2560
สาขา วิศวกรรมไฟฟ้า
รายละเอียด

 

 

 

ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า รุ่นที่ 2/2560

กรุณารีบดำเนินการชำระภายใน 1 อาทิตย์ หลังจากลงทะเบียนแล้ว 

รับจำนวนจำกัด 60 คน เท่านั้น

ชำระเงินก่อนได้สิทธิ์ก่อน หากเกินต้องรอรุ่นต่อไป

วันที่จัด 22 มี.ค. 2560
สถานที่จัด
คุณสมบัติผู้สมัคร
จำนวนที่รับ 60 คน    ( ที่นั่งว่าง จำนวน 8 ที่)
ค่าลงทะเบียน
ค่าลงทะเบียน ราคาปกติ Please make a selection.
ราคาพิเศษเมือชำระก่อนวันที่
สมาชิก บาท บาท
ข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท
นิสิต / นักศึกษาปริญญาตรี บาท บาท
หน่วยงานที่จัด วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ
เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล นพมาศ ปิ่นสุวรรณ
รายละเอียด
และใบสมัคร
ความปลอดภัยรุ่น1-60_2012201614228.pdf
                          


ขออภัยค่ะ เลยกำหนดวันที่จัดงานอบรมสัมมนาแล้วค้นหารายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา
ชื่อนามสกุล    
Email    
สถานะการชำระเงิน    
   

รายชื่อผู้ลงทะเบียน

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล สถานะ ส่งหลักฐานการชำระเงิน
 บัณฑิต ยงบรรทม  ชำระเงินเรียบร้อย  
 มนตรี เมธีภาคย์  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 สดายุ รองเดช  ชำระเงินเรียบร้อย  
 จำนงค์ เที่ยงธรรม  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 มหัธธภัทธ์ เดชฐนันพนธ์  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 เมธา หลายทวีวัฒน์  ชำระเงินเรียบร้อย  
 วิริยะ จิตวิริยาวัฒน์  ชำระเงินเรียบร้อย  
 เชาวลิต คำสุข  ชำระเงินเรียบร้อย  
 มุนินทร์ สีขาว  ชำระเงินเรียบร้อย  
10   วิวัฒน์ จันทร์ลมูล  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
11   อภิสิทธิ์ พรหมวรรณ์  ชำระเงินเรียบร้อย  
12   ณัฐพล สุภโตษะ  ชำระเงินเรียบร้อย  
13   ศักดิ์นรินทร์ คำสุพรม  ชำระเงินเรียบร้อย  
14   ดุษิต ภัทรนิธิคุณ  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
15   ธรรมรงค์ คงวิหาร  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
16   สิทธิชน สาริบุตร  ชำระเงินเรียบร้อย  
17   เสถียร โสสูงเนิน  ชำระเงินเรียบร้อย  
18   เจริญศักดิ์ โสสูงเนิน  ชำระเงินเรียบร้อย  
19   กรแก้ว อาศัยราช  ชำระเงินเรียบร้อย  
20   พรปวีณ์ ชูตินันท์  ชำระเงินเรียบร้อย  
21   ประเสริฐ ปละโน  ชำระเงินเรียบร้อย  
22   อุดมศักดิ์ ปัตตะเน  ชำระเงินเรียบร้อย  
23   สัมฤทธิ์ กองแก้ว  ชำระเงินเรียบร้อย  
24   อภิเดช สาเลิศ  ชำระเงินเรียบร้อย  
25   เจษฎา ทำทอง  ชำระเงินเรียบร้อย  
26   สุพาชัย จันทร์อิ่ม  ชำระเงินเรียบร้อย  
27   จิระวัฒน์ เปรมปรีดิ์  ชำระเงินเรียบร้อย  
28   สุรพล แก้วเกตุ  ชำระเงินเรียบร้อย  
29   ทองใส คำคูณ  ชำระเงินเรียบร้อย  
30   อนุชา แพนสมบัติ  ชำระเงินเรียบร้อย  
31   สมชัย แก่นจันทร์  ชำระเงินเรียบร้อย  
32   วรวุฒิ นรสาร  ชำระเงินเรียบร้อย  
33   สุธี จิตร์สว่างเนตร  ชำระเงินเรียบร้อย  
34   เชาวฤทธิ์ เพรชแก้ว  ชำระเงินเรียบร้อย  
35   วัชระ บัวเผียน  ชำระเงินเรียบร้อย  
36   พัฒนรัฐ จิวหา  ชำระเงินเรียบร้อย  
37   สงัด ไชยอุตม์  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
38   ปิยะ พวงราช  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
39   ณัฐพงษ์ คำศรีแก้ว  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
40   พรนพรัตน์ นูรักษา  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
41   ปุณวิพัชร์ โชติศิรพงศ์  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
42   ประสิทธิ์ สุขศาสน์กวิน  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
43   ณัฐพงษ์ นวลสนิท  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
44   สมชาย กลิ่นขำ  ชำระเงินเรียบร้อย  
45   ศรัญญูู ภูมี  ชำระเงินเรียบร้อย  
46   ศิริวัฒน์ พวงมาลัย  ชำระเงินเรียบร้อย  
47   อัครเดช ศรีชาดา  ชำระเงินเรียบร้อย  
48   ณัฐวุธ สมานุกูล  ชำระเงินเรียบร้อย  
49   เชิดชาย ภูมิดิษฐ์  ชำระเงินเรียบร้อย  
50   สุรศักดิ์ สุวัฒนรัตน์  ชำระเงินเรียบร้อย  
51   ศุภกิตต์ จุ้ยศิริ  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
52   ภาณุวัฒน์ กระรัน  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
ผลการค้นหาพบ: 52 รายการ
 

พันธมิตรสมาคมเทคโนโลยี ในประเทศไทย พันธมิตรสมาคมกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน (CAFEO)
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
487 ซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา1) ถนนรามคำแหง แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทร 0-2184-4600-9 โทรสาร 0-2319-2710-1
Email : eit@eit.or.th
Website : www.eit.or.th