กำหนดการสัมมนา
 
ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า รุ่นที่ 1/2560
สาขา วิศวกรรมไฟฟ้า
รายละเอียด

     ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า รุ่นที่ 1/2560

กรุณารีบดำเนินการชำระภายใน 1 อาทิตย์ หลังจากลงทะเบียนแล้ว 

รับจำนวนจำกัด 60 คน เท่านั้น

ชำระเงินก่อนได้สิทธิ์ก่อน หากเกินต้องรอรุ่นต่อไป

วันที่จัด 25 ม.ค. 2560
สถานที่จัด อาคาร วสท.
คุณสมบัติผู้สมัคร
จำนวนที่รับ 60 คน    ( ที่นั่งว่าง จำนวน 37 ที่)
ค่าลงทะเบียน
ค่าลงทะเบียน ราคาปกติ Please make a selection.
ราคาพิเศษเมือชำระก่อนวันที่
สมาชิก บาท บาท
ข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท
นิสิต / นักศึกษาปริญญาตรี บาท บาท
หน่วยงานที่จัด วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ
เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล นพมาศ ปิ่นสุวรรณ
รายละเอียด
และใบสมัคร
ความปลอดภัยรุ่น1-60_2012201613596.pdf
                          


ขออภัยค่ะ เลยกำหนดวันที่จัดงานอบรมสัมมนาแล้วค้นหารายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา
ชื่อนามสกุล    
Email    
สถานะการชำระเงิน    
   

รายชื่อผู้ลงทะเบียน

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล สถานะ ส่งหลักฐานการชำระเงิน
 เพชร นันทิวัฒนา  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 เขมณัฏฐ์ เลิศวิชญนันท์  ชำระเงินเรียบร้อย  
 ขจรศักดิ์ พันธ์พูล  ชำระเงินเรียบร้อย  
 สุริยงค์ คำยอดใจ  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 ชุมพล สังข์เสียงเทียน  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 วิศวะ บัวแก้ว  ชำระเงินเรียบร้อย  
 พศวีร์ ศรีโหมด  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 รัตตพล เนติประมุข  ชำระเงินเรียบร้อย  
 ณฐพงศ์ พิลา  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
10   ฐิติมา นุสิทธิ์รัมย์  ชำระเงินเรียบร้อย  
11   พรราณี สัตย์ไพศาลกิจ  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
12   ชวลิต คำสุรันทร์  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
13   สุรศักดิ์ ช่างเสาร์  ชำระเงินเรียบร้อย  
14   บัณฑิต ปานท้วม  ชำระเงินเรียบร้อย  
15   สุดารัตน์ ไชยโคตร  ชำระเงินเรียบร้อย  
16   เวหา จันลุทิน  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
17   สุทิน สุวรรณรัตน์  ชำระเงินเรียบร้อย  
18   นพเดช ประทุมหวล  ชำระเงินเรียบร้อย  
19   เอกพงษ์ หันไกร  ชำระเงินเรียบร้อย  
20   ศิริศักดิ์ ทับทิมศรี  ชำระเงินเรียบร้อย  
21   ศิริพงษ์ ทับทิมศรี  ชำระเงินเรียบร้อย  
22   กัญญา กุลสุวรรณ  ชำระเงินเรียบร้อย  
23   รุจินาวิล อินทรสมบัติ  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
ผลการค้นหาพบ: 23 รายการ
 

พันธมิตรสมาคมเทคโนโลยี ในประเทศไทย พันธมิตรสมาคมกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน (CAFEO)
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
487 ซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา1) ถนนรามคำแหง แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทร 0-2184-4600-9 โทรสาร 0-2319-2710-1
Email : eit@eit.or.th
Website : www.eit.or.th