กำหนดการสัมมนา
 
การบรรยายพิเศษเรื่อง “เทคนิค Vibro Stone Column สำหรับงานปรับปรุงดินฐานราก”(ไม่เสียค่าลงทะเบียน)
สาขา วิศวกรรมโยธา
รายละเอียด

 

 

ไม่เสียค่าลงทะเบียน

 

รับจำนวนจำกัด 70 ที่นั่ง

 

การบรรยายพิเศษเรื่อง

เทคนิค Vibro Stone Column สำหรับงานปรับปรุงดินฐานราก

วันพุธที่ 25 มีนาคม 2558 เวลา 13.30-16.30 .

ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคาร วสท.

จัดโดย คณะอนุกรรมการสาขาวิศวกรรมปฐพี วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

สนับสนุนการจัดงานโดย บริษัท CeTeau (Thailand) Ltd.

หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันวิธี Stone Column ได้ถูกพัฒนาเครื่องจักรและวิธีการก่อสร้างไปอย่างมาก ให้เหมาะสมสำหรับงานโครงสร้างขนาดใหญ่บนพื้นที่ดินอ่อน ดินที่มีสภาพ Liquefuable ในพื้นที่เสี่ยงภัยแผ่นดินไหว เช่น งานเขื่อนดิน งานถมคันทางทางหลวง งานก่อสร้างทางขับสนามบิน โครงการท่าเรือ รวมถึงโครงสร้างโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ข้อดีของวิธี Stone Column คือสามารถลดค่าใช้จ่ายโครงสร้างฐานราก ประมาณ 30-40% เมื่อเทียบกับวิธีการก่อสร้างในระบบเสาเข็มทั่วไป และช่วยลดระยะเวลาการก่อสร้างลงเป็นอย่างมาก

Stone Column เป็นงานปรับปรุงรองรับฐานรากเพื่อเพิ่มความสามารถในการรับน้ำหนักบรรทุกของดิน (Loading bearing capacity) ก่อนที่จะเริ่มงานฐานรากของโครงสร้างที่อยู่ด้านบน วิธีการนี้ทำโดยการเติมหินลงไปในชั้นดิน พร้อมทำการบดอัด ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของการยึดเกาะภายในชั้นดิน เพื่อให้สภาพหินมีความแน่นและเพิ่มแรงยึดเกาะระหว่างหินกับชั้นดินเดิม เกิดการถ่ายแรงซึ่งกันและกัน ทำให้สภาพดินบริเวณนั้นสามารถรับน้ำหนักจากโครงสร้างขนาดใหญ่ที่อยู่ด้านบนได้ และเนื่องจากโครงสร้างใช้หินเป็นส่วนประกอบ ทำให้มีความสามารถในการระบายน้ำได้ดี ช่วยลดการสึกกร่อนของโครงสร้างที่เกิดจากน้ำ

วิทยากร

                Mr.Wilhelm Degen, Ground Improvement Solutions LLC

วัตถุประสงค์

                เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม และแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ เทคนิคการปรับปรุงดินฐานรากด้วนเทคนิค Stone Column และให้มีความเข้าใจในวิธีดำเนินการในการก่อสร้างโดยสามารถนำไปประยุกต์ใช้โครงการก่อสร้างต่างๆ ในอนาคตอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

กำหนดการ

13.30 – 14.00 .     ลงทะเบียน ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคาร วสท.

14.00 – 14.15 .     พิธีเปิด

14.15 – 15.00 .     บรรยายพิเศษเรื่องเทคนิค Vibro Stone Column สำหรับงานปรับปรุงดินฐานราก

                                วิทยากรโดย Mr.Wilhelm Degen

14.15 – 15.00 .     การบรรยาย Part 1

15.00 – 15.15 .     พักรับประทาน ชา-กาแฟ

15.15 – 16.00 .     การบรรยาย Part 2

16.00 – 16.30.      ถาม-ตอบ

วันที่จัด 25 มี.ค. 2558
สถานที่จัด ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคาร วสท.
คุณสมบัติผู้สมัคร
จำนวนที่รับ 70 คน    ( ที่นั่งว่าง จำนวน -18 ที่)
ค่าลงทะเบียน
ค่าลงทะเบียน ราคาปกติ Please make a selection.
ราคาพิเศษเมือชำระก่อนวันที่
สมาชิก บาท บาท
ข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท
นิสิต / นักศึกษาปริญญาตรี บาท บาท
หน่วยงานที่จัด วิศวกรรมโยธา
เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล อารีรัตน์ อยู่คุ้มญาติ / ศิราภรณ์ บัวเจตธรรม
รายละเอียด
และใบสมัคร
brochur Vibro Stone Column_13032015165629.pdf
                          

ขออภัยค่ะ มีผู้ลงทะเบียนเต็มจำนวนแล้วค้นหารายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา
ชื่อนามสกุล    
Email    
สถานะการชำระเงิน    
   

รายชื่อผู้ลงทะเบียน

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล สถานะ ส่งหลักฐานการชำระเงิน
 อรวีร์ บุญประคอง  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 กรรณิการ์ บรรจงรักษา  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 เลิศชาย พรสวรรค์วัฒนา  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 วัชรา ณ ระนอง  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 อนันต์ สุนทรศิริ  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 สมศักดิ์ สัตยมัลลี  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 ณัฐชัย โปร่งมณี  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 ทิพย์มณี เชียงทอง  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 วรวุฒิ ปิณฑะบุตร  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
10   ภัทร์พงศ์ สุภาวงค์  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
11   อัญชลี ลัดดากุล  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
12   ศุภกร โชติกะพุกกะณะ  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
13   พีรกิตติ์ นภารักษาวงค์  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
14   นนทฤทธิ์ ศักรานุกิจ  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
15   ณัฐวัฒน์ ยุงสันเทียะ  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
16   สุธีร์ ซื่อตรง  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
17   สุภิชาติ เจนจิระปัญญา  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
18   พีรเดช ทิมพัฒนพงษ์  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
19   สิทธิพงษ์ อุดชาชน  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
20   พยัคฆชัย พลเยี่ยม  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
21   กมลพันธ์ เงินวัน  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
22   กุลธิดา ยศหล้า  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
23   ชัยรัตน์ ระตีพูน  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
24   ชัยแดน สุขยิ่ง  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
25   ชาคริต มะลิทอง  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
26   อุดม หงษ์ประธานพร  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
27   สัมฤทธิ์ ตั้งตรีรัตน์  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
28   ภาวิณี หะยีอาแวพือซา  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
29   ทินกร ยาทะเล  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
30   ปริญญา คำวงค์ปิน  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
31   ประสาร ศรีศุภชัยยา  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
32   เอกรินทร์ มหาวิริโย  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
33   ธีรวีร์ เอกวรานิธิรมย์  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
34   จักนิษฐ์ ภัทรสิทธิเดชา  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
35   จรัส รัชตะวรรณ  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
36   มนตรี มีสกุล  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
37   ภาคภูมิ รัศมี  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
38   วัฒนา เหล็กกล้า  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
39   ธยานันท์ บุญยรักษ์  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
40   ศิริชัย รณเกียรติ  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
41   สิทธินันท์ เบ็ญจสุพัฒนนันท์  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
42   กิตติพงศ์ เศรษฐสุนทรี  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
43   อักนิษฐ์ ภัทรสิทธิเดชา  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
44   ประวิง ฐิตะวรรโณ  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
45   โรจน์ ไตรวิทยาศิลป์  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
46   นายศักดา อินนันชัย  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
47   คม คร่ำเครือ  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
48   จักรพงษ์ ตอพรหม  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
49   นราทิป ดีแก้ว  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
50   บุญชู เศษชัยชาญ  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
51   ณัฐพร มงคลวิทย์  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
52   กฤตยา ช่างประเสริฐ  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
53   สุรีย์ วิลัย  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
54   ธีระวัฒน์ กำเนิดมณี  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
55   สกลเกียรติ พ่วงพัชรกุล  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
56   ชิตินทรีย์ โสภณพงษ์  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
57   ทศพร เนตยานุวัฒน์  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
58   นพณัฐ โกศินานนท์  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
59   เจษฎา เฟื่องอักษร  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
60   สูรธ์ พัฒนาประทีป  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
61   อธิจิต สุขปัญญา  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
62   กรวินท์ อานุภาพภราดร  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
63   เทพไท ไชยทอง  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
64   ราเมตร์ สุขเจริญ  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
65   สุนิต ประเวระทัง  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
66   สุดสินี อินตุ้ย  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
67   ชัยรัตน์ ลิมทโรภาส  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
68   ศรศักดิ์ เดชคง  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
69   ชูพงศ์ จตุรภัทร  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
70   อรรถวุฒิ ุอุบลจินดา  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
71   อนวัช ฉัตรศิริกุล  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
72   สมศักดิ์ ประภาสพงศ์  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
73   สุพล เทวะผลีน  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
74   นำพล เชาวลิตตระกูล  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
75   สุนันต์ เทียนสว่าง  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
76   ธัญ อายุวัฒน์  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
77   กฤษฎา มามาก  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
78   พรชัย วารี  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
79   บัณฑิต ผลวงษ์  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
80   เหงียน บา เหงียน  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
81   นิโคลลัส จอห์น ออสบอนด์  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
82   ศพัทต์ ถิรพงศ์สรรค์  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
83   สุวิทย์ เจริญศิลป์  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
84   เทอดเกียรติ สัตยารัฐ  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
85   ไกรสร สาระภักดี  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
86   เพิ่มศักดิ์ ต้นสกุล  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
ผลการค้นหาพบ: 86 รายการ
 

พันธมิตรสมาคมเทคโนโลยี ในประเทศไทย พันธมิตรสมาคมกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน (CAFEO)
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
487 ซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา1) ถนนรามคำแหง แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทร 0-2184-4600-9 โทรสาร 0-2319-2710-1
Email : eit@eit.or.th
Website : www.eit.or.th