โครงการอบรมพื้นฐานความรู้ด้านวิศวก
จำนวนผู้เข้าอบรม 3/60 คน
[ 28 - 30 มิ.ย. 2560 ]

การอบรมเรื่อง เทคนิคการตรวจสอบสลิง
จำนวนผู้เข้าอบรม 6/40 คน
[ 04 - 05 ส.ค. 2560 ]

การอบรมและฝึกปฏิบัติงาน “สำรวจและก
จำนวนผู้เข้าอบรม 6/60 คน
[ 10 - 11 มิ.ย. 2560 ]

ค้นหาหัวข้อสัมมนา
ชื่องานสัมมนา         
วันที่เริ่มต้น    วันที่สิ้นสุด    
สาขา    

ลำดับ เรื่องสัมมนา   วันที่เริ่มต้น   วันที่สิ้นสุด   สาขา   จำนวนคน
  อบรมระบบelearning หัวข้อ InterNet of Things  02 พ.ค. 2560  02 พ.ค. 2560  วิศวกรรมคอมพิวเตอร์  0/30 
  การอบรมเรื่อง การเลือกและการคำนวณระบบควบคุมความชื้นในงานปรับอากาศ รุ่นที่ 9  13 พ.ค. 2560  14 พ.ค. 2560  วิศวกรรมเครื่องกล  11/40 
  EIT MINI CIVIL รุ่นที่ 1  13 พ.ค. 2560  30 ก.ค. 2560  สถาบันวิศวพัฒน์ วสท.  13/30 
  การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ระบบไฮดรอลิกสำหรับรถปั้นจั่นและเครื่องจักรกลหนัก (Workshop Training : Hydraulic System of Crane and Heavy Equipment) รุ่นที่ 2  17 พ.ค. 2560  18 พ.ค. 2560  วิศวกรรมเครื่องกล  8/40 
  มาตรฐานใหม่การออกแบบและติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้า รุ่นที่ 5  17 พ.ค. 2560  18 พ.ค. 2560  วิศวกรรมความปลอดภัย  25/60 
  การใช้เทคโนโลยีภาพถ่ายความร้อนอินฟราเรดอย่างมืออาชีพ ระดับ 1 รุ่นที่ 19 * เต็ม  17 พ.ค. 2560  20 พ.ค. 2560  วิศวกรรมไฟฟ้า  30/25 
  การอบรมเชิงวิชาชีพ เรื่อง การออกแบบพื้นคอนกรีตอัดแรงไร้คาน (Design of Post-tensioned Flat Slab) รุ่นที่ 3  19 พ.ค. 2560  20 พ.ค. 2560  วิศวกรรมโยธา  28/60 
  การอบรมและฝึกปฏิบัติการ หลักสูตร ความปลอดภัยนั่งร้าน และการตรวจสอบ รุ่นที่ 16  19 พ.ค. 2560  20 พ.ค. 2560  วิศวกรรมโยธา  18/60 
  อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การประเมินความเสี่ยงเพื่อความปลอดภัย (Risk Assessment Safety and Health) รุ่นที่ 3  19 พ.ค. 2560  21 พ.ค. 2560  วิศวกรรมความปลอดภัย  0/40 
10    การอบรมเรื่อง กิจกรรม TPM เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดการผลิตโดยการบำรุงรักษา รุ่นที่ 2  20 พ.ค. 2560  21 พ.ค. 2560  วิศวกรรมอุตสาหการ  2/40 
11    อบรม ทบทวนความรู้ด้านปฐพีกลศาสตร์ (Geotechnical and Foundation Engineering)(เพื่อเตรียมความพร้อมสอบสามัญวิศวกร)รุ่นที่3  25 พ.ค. 2560  26 พ.ค. 2560  สถาบันวิศวพัฒน์ วสท.  13/40 
12    มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย พ.ศ. 2556 (มาตรฐานฉบับใหม่) จ.สงขลา (หาดใหญ่)  25 พ.ค. 2560  27 พ.ค. 2560  วิศวกรรมไฟฟ้า  34/60 
13    อบรมเรื่อง Contract Administration & Project Management รุ่นที่ 17  26 พ.ค. 2560  27 พ.ค. 2560  สถาบันวิศวพัฒน์ วสท.  70/65 
14    การอบรมเรื่อง การบริหารงานซ่อมบำรุงแบบมืออาชีพ รุ่นที่ 23  26 พ.ค. 2560  28 พ.ค. 2560  วิศวกรรมเครื่องกล  25/40 
15    การอบรมเรื่อง เรื่อง การเลือก การใช้งาน และการบำรุงรักษา เครื่องสูบน้ำป้อนหม้อน้ำ (Boiler Feed Pump)  27 พ.ค. 2560  27 พ.ค. 2560  วิศวกรรมเครื่องกล  17/40 
  ผลการค้นหาพบ: 72 รายการ แสดง รายการ/ รายการ << < 1 2 3 4 5 > >> 

พันธมิตรสมาคมเทคโนโลยี ในประเทศไทย พันธมิตรสมาคมกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน (CAFEO)
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
487 ซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา1) ถนนรามคำแหง แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทร 0-2184-4600-9 โทรสาร 0-2319-2710-1
Email : eit@eit.or.th
Website : www.eit.or.th