การอบรมเรื่อง Welding Control ตาม
จำนวนผู้เข้าอบรม 3/40 คน
[ 04 - 05 มี.ค. 2560 ]

มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประ
จำนวนผู้เข้าอบรม 6/60 คน
[ 09 - 11 มี.ค. 2560 ]

การอบรมเรื่อง การบริหารงานซ่อมบำรุ
จำนวนผู้เข้าอบรม 1/40 คน
[ 24 - 26 ก.พ. 2560 ]

ค้นหาหัวข้อสัมมนา
ชื่องานสัมมนา         
วันที่เริ่มต้น    วันที่สิ้นสุด    
สาขา    

ลำดับ เรื่องสัมมนา   วันที่เริ่มต้น   วันที่สิ้นสุด   สาขา   จำนวนคน
  จัดฝึกอบรม โครงข่ายสื่อสารคอมพิวเตอร์หัวข้อ “InterNet of Things”  23 ม.ค. 2560  23 ม.ค. 2560  วิศวกรรมคอมพิวเตอร์  1/30 
  การประชุมวิชาการแหล่งน้ำแห่งชาติ ครั้งที่ 7"การพัฒนาเพื่อความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมโลกและทรัพยากรน้ำ" วันที่ 23-24 มค.60 จ.ชลบุรี  23 ม.ค. 2560  24 ม.ค. 2560  วิศวกรรมโยธา  0/100 
  โครงการอบรมเรื่อง “2D CADD” รุ่นที่ 10  24 ม.ค. 2560  24 ม.ค. 2560  วิศวกรรมคอมพิวเตอร์  1/30 
  การสัมมนาเรื่อง กฎหมายแรงงานที่หัวหน้างาน และผู้บริหารควรรู้ 1/2560  25 ม.ค. 2560  25 ม.ค. 2560  สถาบันวิศวพัฒน์ วสท.  24/40 
  ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า รุ่นที่ 1/2560  25 ม.ค. 2560  25 ม.ค. 2560  วิศวกรรมไฟฟ้า  22/60 
  การอบรมเรื่อง เทคนิคการลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการซ่อมบำรุงโดยใช้ Lean Maintenance รุ่นที่ 2 ***เลื่อนเป็น 14 มกราคม 2560  28 ม.ค. 2560  28 ม.ค. 2560  วิศวกรรมอุตสาหการ  10/40 
  อบรมเรื่อง การบัญชีบริหาร สำหรับวิศวกร และผู้บริหารที่ไม่ใช่นักบัญชี 1/2560  28 ม.ค. 2560  29 ม.ค. 2560  สถาบันวิศวพัฒน์ วสท.  25/40 
  การสัมมนาเชิงวิชาการ การประมาณราคางานระบบ รุ่นที่ 11  28 ม.ค. 2560  29 ม.ค. 2560  วิศวกรรมเครื่องกล  121/120 
  โครงการอบรมเรื่อง หัวข้อ “2D CADD advanced”  31 ม.ค. 2560  31 ม.ค. 2560  วิศวกรรมคอมพิวเตอร์  1/30 
10    การออกแบบอาคารพักอาศัยสูงน้อยกว่า 3 ชั้น (วันที่2-5 กุมภาพันธ์2560)  02 ก.พ. 2560  05 ก.พ. 2560  วิศวกรรมโยธา  7/50 
11    การอบรมเรื่อง เทคนิคการตรวจสอบสลิงและอุปกรณ์ช่วยยก (Sling and Lifting Accessories Inspection Technique) รุ่นที่ 5  03 ก.พ. 2560  04 ก.พ. 2560  วิศวกรรมเครื่องกล  16/40 
12    การสัมมนา เรื่อง เทคนิคการควบคุมต้นทุนก่อสร้าง รุ่นที่ 14  03 ก.พ. 2560  05 ก.พ. 2560  วิศวกรรมเครื่องกล  40/60 
13    การอบรมเรื่อง Substation Equipment and Protective Relaying ประจำปี 2560/1  04 ก.พ. 2560  05 ก.พ. 2560  วิศวกรรมไฟฟ้า  17/60 
14    (ลงทะเบียนฟรี) ความรู้เบื่องต้นเกี่ยวกับมาตรฐานสินค้าอุตสาหกรรมและบริการ FM Approvals  07 ก.พ. 2560  07 ก.พ. 2560  สถาบันวิศวพัฒน์ วสท.  9/100 
15    มาตรฐานใหม่การออกแบบและติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้า รุ่นที่ 4  08 ก.พ. 2560  09 ก.พ. 2560  วิศวกรรมความปลอดภัย  56/60 
  ผลการค้นหาพบ: 79 รายการ แสดง รายการ/ รายการ << < 1 2 3 4 5 6 > >> 

พันธมิตรสมาคมเทคโนโลยี ในประเทศไทย พันธมิตรสมาคมกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน (CAFEO)
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
487 ซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา1) ถนนรามคำแหง แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทร 0-2184-4600-9 โทรสาร 0-2319-2710-1
Email : eit@eit.or.th
Website : www.eit.or.th