จัดฝึกอบรม และจัดสอบให้ใบรับรอง (C
จำนวนผู้เข้าอบรม 0/30 คน
[ 28 - 30 มิ.ย. 2560 ]

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง กลยุทธ
จำนวนผู้เข้าอบรม 1/40 คน
[ 26 - 27 ส.ค. 2560 ]

EIT MininCivil รุ่นที่ 1 วิชาที่ 1
จำนวนผู้เข้าอบรม 0/30 คน
[ 12 - 19 ส.ค. 2560 ]

ค้นหาหัวข้อสัมมนา
ชื่องานสัมมนา         
วันที่เริ่มต้น    วันที่สิ้นสุด    
สาขา    

ลำดับ เรื่องสัมมนา   วันที่เริ่มต้น   วันที่สิ้นสุด   สาขา   จำนวนคน
  จัดฝึกอบรม และจัดสอบให้ใบรับรอง (Certification) หัวข้อ “Data NetWorking” (รุ่นที่ 3)  28 มิ.ย. 2560  30 มิ.ย. 2560  วิศวกรรมคอมพิวเตอร์  0/30 
  โครงการอบรมพื้นฐานความรู้ด้านวิศวกรรมโยธาเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการขอใบอนุญาตภาคีพิเศษจากสภาวิศวกร รุ่นที่24  28 มิ.ย. 2560  30 มิ.ย. 2560  วิศวกรรมโยธา  22/60 
  การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การคำนวณ กระแสลัดวงจร และแรงดันตก ** เปิดรับเพิ่ม  29 มิ.ย. 2560  29 มิ.ย. 2560  วิศวกรรมไฟฟ้า  67/80 
  การสัมมนาเรื่อง กรณีศึกษาและเทคนิคการแก้ปัญหาการเผาไหม้  29 มิ.ย. 2560  29 มิ.ย. 2560  วิศวกรรมเครื่องกล  0/40 
  เหล็กเสริมคอนกรีตกับการออกแบบอาคารต้านแรงแผ่นดินไหว จ.เชียงใหม่ (ปิดรับสมัครแล้วค่ะ)  29 มิ.ย. 2560  29 มิ.ย. 2560  วิศวกรรมโยธา  85/80 
  การออกแบบและติดตั้งระบบดับเพลิงด้วยน้ำ รุ่นที่ 31 (ปิดรับแล้วนะคะ)  30 มิ.ย. 2560  02 ก.ค. 2560  วิศวกรรมความปลอดภัย  82/60 
  การสัมมนาเรื่อง การเลือกใช้เครื่องสูบน้ำอย่างถูกต้อง เพื่อประหยัดค่าติดตั้งและค่าไฟฟ้า  01 ก.ค. 2560  01 ก.ค. 2560  วิศวกรรมเครื่องกล  80/90 
  สัมมนาเรื่อง “Building Information Modeling (BIM) ประสบการณ์ใหม่ในงานทำงาน” ฟรีเฉพาะสมาชิก วสท. 150 ท่านเท่านั้น!!  01 ก.ค. 2560  01 ก.ค. 2560  สถาบันวิศวพัฒน์ วสท.  152/150 
  การออกแบบ Model 3 มิติ ด้วย Google Sketchup ขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ 13  01 ก.ค. 2560  02 ก.ค. 2560  วิศวกรรมโยธา  24/40 
10    การสัมมนาเรื่อง “เหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อน...กำลังสูง ทางเลือกใหม่ของการก่อสร้าง ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม” จ.สงขลา ฟรี!!!  05 ก.ค. 2560  05 ก.ค. 2560  วิศวกรรมโยธา  57/100 
11    การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ระบบไฮดรอลิกสำหรับรถปั้นจั่นและเครื่องจักรกลหนัก (Workshop Training : Hydraulic System of Crane and Heavy Equipment) รุ่นที่ 2  05 ก.ค. 2560  06 ก.ค. 2560  วิศวกรรมเครื่องกล  29/40 
12    จัดฝึกอบรม และจัดสอบให้ใบรับรอง (Certification) หัวข้อ “Data Security” (ไม่มีการสอบ)  05 ก.ค. 2560  07 ก.ค. 2560  วิศวกรรมคอมพิวเตอร์  1/30 
13    การพิจารณาข้อมูลดิน ปัญหาฐานราก และการแก้ไข (5-7กค60)  05 ก.ค. 2560  07 ก.ค. 2560  วิศวกรรมโยธา  52/60 
14    External Auditors รุ่นที่ 9 ฟรี **ประกาศรายชื่อแล้ว**  11 ก.ค. 2560  13 ก.ค. 2560  สถาบันวิศวพัฒน์ วสท.  0/1 
15    การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง โปรแกรมวิเคราะห์โครงสร้าง MIDAS Gen รุ่นที่ 8  12 ก.ค. 2560  13 ก.ค. 2560  สถาบันวิศวพัฒน์ วสท.  29/40 
  ผลการค้นหาพบ: 89 รายการ แสดง รายการ/ รายการ << < 1 2 3 4 5 6 > >> 

พันธมิตรสมาคมเทคโนโลยี ในประเทศไทย พันธมิตรสมาคมกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน (CAFEO)
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
487 ซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา1) ถนนรามคำแหง แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทร 0-2184-4600-9 โทรสาร 0-2319-2710-1
Email : eit@eit.or.th
Website : www.eit.or.th