จัดฝึกอบรมหัวข้อ “ICT basics” สำหร
จำนวนผู้เข้าอบรม 0/30 คน
[ 03 มี.ค. 2560 ]

การอบรมเรื่อง กิจกรรม TPM เพื่อเพ
จำนวนผู้เข้าอบรม 0/40 คน
[ 20 - 21 พ.ค. 2560 ]

การอบรมเรื่อง การออกแบบจุดต่อและกา
จำนวนผู้เข้าอบรม 16/60 คน
[ 28 - 29 เม.ย. 2560 ]

ค้นหาหัวข้อสัมมนา
ชื่องานสัมมนา         
วันที่เริ่มต้น    วันที่สิ้นสุด    
สาขา    

ลำดับ เรื่องสัมมนา   วันที่เริ่มต้น   วันที่สิ้นสุด   สาขา   จำนวนคน
  การอบรมเรื่อง มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย พ.ศ. 2556 (มาตรฐานฉบับใหม่) รุ่นที่ 1/2560  24 ก.พ. 2560  26 ก.พ. 2560  วิศวกรรมไฟฟ้า  156/150 
  การออกแบบ ตรวจสอบ และบำรุงรักษาสะพาน (24-26กพ60)  24 ก.พ. 2560  26 ก.พ. 2560  วิศวกรรมโยธา  47/60 
  ก๊าซชีวภาพ : การผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อการใช้งานที่ปลอดภัย : กรณีศึกษาอุบัติเหตุและความเสียหาย  25 ก.พ. 2560  25 ก.พ. 2560  คณะกรรมการโครงการ  41/60 
  เทคนิคการใช้งานระบบล็อกและติดป้ายทะเบียนในงานวิศวกรรม รุ่นที่ 2 (ลงทะเบียนกรุณา Click ที่ Link)  25 ก.พ. 2560  25 ก.พ. 2560  สถาบันวิศวพัฒน์ วสท.  26/30 
  EIT สัญจร ครั้งที่ 1 โครงการ Walk Together 2017 *ชำระค่าลงทะเบียนก่อนมีสิทธิ์ก่อน*ปิดรับสมัคร  25 ก.พ. 2560  25 ก.พ. 2560  วสท  89/80 
  จัดฝึกอบรม การทำ Routing และ Switching หัวข้อ “CISCOrouting” (ยกเลิก)  27 ก.พ. 2560  03 เม.ย. 2560  วิศวกรรมคอมพิวเตอร์  4/30 
  โครงการอบรมพื้นฐานความรู้ด้านวิศวกรรมโยธาเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการขอใบอนุญาตภาคีพิเศษจากสภาวิศวกร รุ่นที่23  01 มี.ค. 2560  03 มี.ค. 2560  วิศวกรรมโยธา  49/60 
  การสัมมนาเรื่อง “เหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อน...กำลังสูง ทางเลือกใหม่ของการก่อสร้าง ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม” จ.ขอนแก่น ฟรี!!  03 มี.ค. 2560  03 มี.ค. 2560  วิศวกรรมโยธา  57/100 
  จัดฝึกอบรมหัวข้อ “ICT basics” สำหรับผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์ทั่วไป  03 มี.ค. 2560  03 มี.ค. 2560  วิศวกรรมคอมพิวเตอร์  0/30 
10    การออกแบบและติดตั้งระบบดับเพลิงด้วยน้ำ รุ่นที่ 30  03 มี.ค. 2560  05 มี.ค. 2560  วิศวกรรมความปลอดภัย  71/60 
11    โครงการศึกษาดูงานและสาธิต การตรวจสอบและทดสอบสำหรับสลิงและอุปกรณ์ช่วยยก ณ บริษัท ลี แอนด์ สตีล จำกัด สาขาสมุทรปราการ  04 มี.ค. 2560  04 มี.ค. 2560  วิศวกรรมเครื่องกล  25/25 
12    การอบรมเรื่อง Welding Control ตาม ASME IX รุ่นที่ 9  04 มี.ค. 2560  05 มี.ค. 2560  วิศวกรรมเครื่องกล  15/40 
13    มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย พ.ศ. 2556 (มาตรฐานฉบับใหม่) จ.เชียงใหม่ *ขอให้ชำระเงินภายในสิ้นเดือนนี้ (ไม่รับชำระเงินหน้างาน)  09 มี.ค. 2560  11 มี.ค. 2560  วิศวกรรมไฟฟ้า  52/60 
14    สัมมนาเรื่องการทดสอบการรับน้ำหนักเสาเข็มแบบสองทิศทาง*เข้าร่วมสัมมนาฟรี เฉพาะสมาชิก วสท.*  10 มี.ค. 2560  10 มี.ค. 2560  สถาบันวิศวพัฒน์ วสท.  100/100 
15    การอบรมเรื่อง ผู้ตรวจสอบรอกไฟฟ้าและปั้นจั่นเหนือศีรษะ (Electric Hoist & Overhead Crane Inspector) รุ่นที่ 3  10 มี.ค. 2560  11 มี.ค. 2560  วิศวกรรมเครื่องกล  31/40 
  ผลการค้นหาพบ: 78 รายการ แสดง รายการ/ รายการ << < 1 2 3 4 5 6 > >> 

พันธมิตรสมาคมเทคโนโลยี ในประเทศไทย พันธมิตรสมาคมกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน (CAFEO)
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
487 ซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา1) ถนนรามคำแหง แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทร 0-2184-4600-9 โทรสาร 0-2319-2710-1
Email : eit@eit.or.th
Website : www.eit.or.th