การอบรมมาตรฐานเชิงปฏิบัติการเรื่อง
จำนวนผู้เข้าอบรม 8/60 คน
[ 02 - 03 พ.ย. 2560 ]

EIT Mini Civil รุ่นที่ 2 วิชาที่ 9
จำนวนผู้เข้าอบรม 0/40 คน
[ 21 - 22 เม.ย. 2561 ]

โครงการประกวด ไคเซ็นยอดเยี่ยม ภาคอ
จำนวนผู้เข้าอบรม 0/40 คน
[ 30 ก.ย. 2560 ]

ค้นหาหัวข้อสัมมนา
ชื่องานสัมมนา         
วันที่เริ่มต้น    วันที่สิ้นสุด    
สาขา    

ลำดับ เรื่องสัมมนา   วันที่เริ่มต้น   วันที่สิ้นสุด   สาขา   จำนวนคน
  EIT MINI CIVIL รุ่นที่ 1  15 ก.ค. 2560  08 ต.ค. 2560  สถาบันวิศวพัฒน์ วสท.  44/30 
  EIT Mini Civil รุ่นที่ 1 วิชาที่ 1 กำลังวัสดุ ขั้นพื้นฐาน (Solid Mechanics) เลื่อนวันอบรมเป็น 3 ก.ย.,7-8 ต.ค.60  03 ก.ย. 2560  08 ต.ค. 2560  สถาบันวิศวพัฒน์ วสท.  31/40 
  ผู้ตรวจสอบอาคาร รุ่นที่ 44  22 ก.ย. 2560  07 ต.ค. 2560  วิศวกรรมความปลอดภัย  37/60 
  EIT Mini Civil รุ่นที่ 1 วิชาที่ 5 ปฐพีกลศาสตร์ (Soil Mechanics)  23 ก.ย. 2560  30 ก.ย. 2560  สถาบันวิศวพัฒน์ วสท.  40/50 
  การสัมมนาเรื่อง กฎหมายแรงงานที่หัวหน้างาน และผู้บริหารควรรู้2/2560  26 ก.ย. 2560  26 ก.ย. 2560  สถาบันวิศวพัฒน์ วสท.  15/40 
  การอบรมเรื่อง ความรู้พื้นฐานและเทคนิคการติดตั้งเกี่ยวกับตลับลูกปืน รุ่นที่ 1  27 ก.ย. 2560  28 ก.ย. 2560  วิศวกรรมเครื่องกล  0/40 
  การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง มาตรฐานการป้องกันฟ้าผ่า (ภายนอกและภายใน) รุ่นที่ 2/2560 ** ยกเลิก  27 ก.ย. 2560  28 ก.ย. 2560  วิศวกรรมไฟฟ้า  12/60 
  โครงการอบรมเข้มข้นพื้นฐานความรู้ด้านวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรรับรองผล)  27 ก.ย. 2560  29 ก.ย. 2560  วิศวกรรมโยธา  1/60 
  การใช้นวัตกรรมโครงสร้างเหล็ก เพื่อลดต้นทุนและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับงานก่อสร้าง รุ่นที่ 1 ***ขอแจ้งยกเลิกคะ เพื่อปรับปรุงหลักสูตรและจัดใหม่ปี 2561 คะ***  28 ก.ย. 2560  29 ก.ย. 2560  วิศวกรรมโยธา  9/9 
10    โครงการเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน "โรงไฟฟ้าและการบำรุงรักษาหม้อน้ำขนาดใหญ่" ณ โรงไฟฟ้าแม่เมาะ จ.ลำปาง  28 ก.ย. 2560  30 ก.ย. 2560  วิศวกรรมเครื่องกล  29/30 
11    ความรู้วิศวกรรมโยธาในงานก่อสร้าง รุ่นที่ 2 หลักสูตรที่ 6 งานรั้ว ถนน และระบบระบายน้ำในโครงการ  29 ก.ย. 2560  29 ก.ย. 2560  วิศวกรรมโยธา  44/60 
12    การสัมมนาเรื่อง เหล็กเสริมคอนกรีตกับการออกแบบอาคารต้านแรงแผ่นดินไหว จ.อุบลราชธานี ฟรี!!  29 ก.ย. 2560  29 ก.ย. 2560  วิศวกรรมโยธา  65/70 
13    การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง เทคนิคการตรวจสอบและการบำรุงรักษาเชิงป้องกันสำหรับรอกไฟฟ้าและปั้นจั่นเหนือศีรษะ (ผู้ตรวจสอบรอกไฟฟ้าและปั้นจั่นเหนือศีรษะ) รุ่นที่ 4  29 ก.ย. 2560  30 ก.ย. 2560  วิศวกรรมเครื่องกล  40/40 
14    โครงการประกวด ไคเซ็นยอดเยี่ยม ภาคอุตสาหกรรม ประจำปี 2560 (ชิงเงินรางวัล 50,000 บาท)  30 ก.ย. 2560  30 ก.ย. 2560  วิศวกรรมอุตสาหการ  0/40 
15    การประมาณราคากลางงานราชการ (30กย.-1ตค60)  30 ก.ย. 2560  01 ต.ค. 2560  วิศวกรรมโยธา  23/60 
  ผลการค้นหาพบ: 72 รายการ แสดง รายการ/ รายการ << < 1 2 3 4 5 > >> 

พันธมิตรสมาคมเทคโนโลยี ในประเทศไทย พันธมิตรสมาคมกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน (CAFEO)
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
487 ซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา1) ถนนรามคำแหง แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทร 0-2184-4600-9 โทรสาร 0-2319-2710-1
Email : eit@eit.or.th
Website : www.eit.or.th