ดาวน์โหลดปฏิทิน update17/03/2560 09:00
no. ชื่องานสัมมนา วันที่ อบรม หน่วย ผู้จัด สถานที่ อัตราค่าลงทะเบียน/คน หมายเหตุ
PDU
สมาชิก/ข้าราชการ
/บุคคลทั่วไป
<< เดือนมีนาคม>>
  การอบรมและฝึกปฏิบัติการ หลักสูตร การตรวจสอบเครื่องดับเพลิงแบบยกหิ้วเพื่อความปลอดภัย รุ่นที่ 1 18-19 มี.ค. 60   คณะอนุกรรมการวิชาการวิศวกรรมความปลอดภัย วสท. วสท. ชำระก่อน 10 ก.พ. 59
4,000/4,500/5,000
ชำระหลัง 10 ก.พ. 59
4,500/5,000/5,500
 
  การอบรมเรื่อง การออกแบบระบบท่อภายในอาคาร รุ่นที่ 29 18-19 มี.ค. 60   คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล วสท. วสท. 4,000/4,800/5,600 ฟรีหนังสือ การออกแบบระบบท่อภายในอาคาร จำนวน 1 เล่ม เขียนโดย ศ.ดร.วริทธิ์ อึ๊งภากรณ์
  การสัมมนาเรื่อง ความรู้เรื่อง Building Information Modeling (BIM) (ฟรี เฉพาะสมาชิกวสท.) 18 มี.ค. 60   สถาบันวิศวพัฒน์ วสท. วสท. ไม่เสียค่าใช้จ่าย (เฉพาะสมาชิก วสท.) สามารถสมัครสมาชิก วสท. แล้วใช้สิทธิ์ได้ทันที
  การออกแบบฐานรากเสาเข็ม Cement Column รุ่นที่ 5 18-19 มี.ค. 60   คณะกรรมการพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง วสท. วสท. ชำระก่อน 10 มี.ค. 59
4,000/4,500/5,000
ชำระหลัง 10 มี.ค. 59
4,500/5,000/5,500
 
  ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า รุ่นที่ 2/2560 22 มี.ค. 60   คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า วสท. วสท. ชำระก่อน 22 มี.ค. 59
2,000/2,500
ชำระหลัง 22 มี.ค. 59
2,500/3,000
 
  การสัมมนาเรื่อง ความปลอดภัยในการใช้รถตู้โดยสาร "ร่วมเสนอข้อคิดเห็นต่อรัฐบาล" 23 มี.ค. 60   วิศวกรรมยานยนต์ วสท. วสท. ไม่เสียค่าใช้จ่าย  
  จัดฝึกอบรม และจัดสอบให้ใบรับรอง (Certification) หัวข้อ "ICT Literacy& Data Communications" รุ่นที่ 3 23-24 มี.ค. 60   คณะกรรมการคอมพิวเตอร์ วสท. ร่วมกับ CDL Thailand วสท. 9,800/10,860  
  การอบรมเชิงวิชาชีพ เรื่อง การสอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรมชนิดต่างๆ (ทฤษฎีและปฎิบัติ) 24-25 มี.ค. 60   คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า วสท. วสท. ชำระก่อน 17 มี.ค. 60
5,400/6,000
ชำระหลัง 17 มี.ค. 60
6,000/6,500
 
  การอบรมเรื่อง เทคนิคการตรวจสอบและบำรุงรักษา รถกระเช้า รุ่นที่ 1 24-25 มี.ค. 60   คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล วสท. ณ ห้องประชุม อาคาร วสท. และศูนย์ฝึกอบรมรถกระเช้า บริษัท เอเชียไฟว์ จำกัด ถ.รามอินทรา 4,000/4,800/5,600  
  การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การตรวจสอบและทดสอบระบบเครื่องสูบน้ำดับเพลิง (Fire Pump)(ภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ) รุ่นที่ 7 24 มี.ค. 60   คณะอนุกรรมการสาขาวิศวกรรมความปลอดภัย วสท. วสท. 7,500/8,000  
  การอบรมเรื่อง ระบบท่อในโรงงานอุตสาหกรรม (Industrial piping system) รุ่นที่ 13 25-26 มี.ค. 60   คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล วสท. วสท. 4,000/4,800/5,600  
  การอบรมเรื่อง การออกแบบระบบดับเพลิงสำหรับคลังสินค้าและระบบสารสะอาดดับเพลิง รุ่นที่ 10 25-26 มี.ค. 60   คณะอนุกรรมการสาขาวิศวกรรมความปลอดภัยด้านอัคคีภัย วสท. วสท. ชำระก่อน 17 มี.ค. 59
4,500/5,000
ชำระหลัง 17 มี.ค. 59
5,000/5,500
 
  จัดฝึกอบรม หัวข้อ "ACCESSdatabase" รุ่นที่1 (ไม่สอบ) 29-30 มี.ค. 60   คณะกรรมการคอมพิวเตอร์ วสท. ร่วมกับ CDL Thailand วสท. 6,000/7,200  
  การอบรมเรื่อง เทคนิคการติดตั้ง เพิ่ม-ลดความสูง และรื้อถอนทาวเวอร์เครน (Tower Crane) : ตั้ง+ดีดเครนอย่างไร ไม่ให้เครนถล่ม ! : ข้อควรระวังในการตั้งและดีดทาวเวอร์เครน ! : วิเคราะห์กรณีศึกษา อุบัติเหตุทาวเวอร์เครน จากไทยและต่างประเทศ ! 29-30 มี.ค. 60   คณะอนุกรรมการวิศวกรรมยกหิ้วและปั้นจั่นไทย วสท. วสท. 4,000/4,800/5,600  
  ก่อสร้างเสี่ยงภัยประกันภัยช่วยได้ (Contractor's All Risks) รุ่นที่ 16 29 มี.ค. 60   สถาบันวิศวพัฒน์ วสท. วสท. 2,800/3,000  
  การอบรมเชิงวิชาชีพเรื่อง การเลือกใช้ การออกแบบ การติดตั้ง และการบำรุงรักษาแผงสวิตซ์แรงต่ำ (MDB) รุ่นที่ 1/2560 29 มี.ค. 60   คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า วสท. วสท. ชำระก่อน 22 มี.ค. 60
2,500
ชำระหลัง 22 มี.ค. 60
3,000
 
  การออกแบบระบบดับเพลิงสำหรับคลังสินค้าและระบบสารสะอาดดับเพลิง รุ่นที่ 11 29-30 มี.ค. 60   คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมการป้องกันอัคคีภัย วสท. วสท. ชำระก่อน 22 มี.ค. 60
4,500/5,000
ชำระหลัง 22 มี.ค. 60
5,000/5,500
 
  โครงการอบรมเรื่อง พื้นฐานความรู้ด้านวิศวกรรมยกหิ้วและปั้นจั่น เพื่อเตรียมความพร้อม สำหรับการขอใบอนุญาตภาคีวิศวกรพิเศษ รุ่นที่ 2 31 มี.ค. 60 - 1 เม.ย. 60   คณะอนุกรรมการวิศวกรรมยกหิ้วและปั้นจั่นไทย ในคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล วสท. วสท. 4,000/4,800/5,600  
<< เดือนเมษายน>>
  โครงการอบรม หลักสูตร การประมาณราคากลางงานราชการ 1-2 เม.ย. 60   คณะกรรมการพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง วสท. วสท. ชำระก่อน 24 มี.ค. 59
4,500/5,000/5,500
ชำระหลัง 24 มี.ค. 59
5,000/5,500/6,000
 
  การแข่งขันโบว์ลิ่ง วสท. 1 เม.ย. 60   วสท. บลูโอ ริธึ่ม แอนด์ โบว์ สาขา เอสพลานาด รัชดา ชั้น 4 ทีมกิตติมศักดิ์ (VIP)
10,000
ทีมทั่วไป
5,000
 
  การอบรมเรื่อง การออกแบบระบบท่อไอน้ำ รุ่นที่ 13 1 เม.ย. 60   คณะอนุกรรมการระบบไอน้ำ หม้อน้ำและภาชนะรับความดัน วสท. วสท. 2,000/2,800  
  2D CADD รุ่นที่ 11 5 เม.ย. 60   คณะกรรมการคอมพิวเตอร์ วสท. ร่วมกับ CADi วสท. 3,000/3,600  
  การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง โปรแกรมวิเคราะห์โครงสร้าง MIDAS Gen รุ่นที่ 7 19-20 เม.ย. 60   สถาบันวิศวพัฒน์ วสท. วสท. 5,000/6,000 เตรียม Notebook มาด้วยในวันอบรม และ Notebook ของท่านต้องเป็น windows เท่านั้น
  การอบรมเชิงวิชาการเรื่อง "การควบคุมและบริหารงานก่อสร้าง" รุ่นที่ 50 20-23 เม.ย. 60   คณะกรรมการโครงการ วสท. วสท. ชำระก่อน 11 เม.ย. 59
7,000/8,000/8,500
ชำระหลัง 11 เม.ย. 59
7,500/8,500/9,000
 
  การทบทวนความรู้ด้านปฐพีกลศาสตร์ (Geotechnical and Foundation Engineering)(เพื่อเตรียมความพร้อมสอบสามัญวิศวกร) 20-21 เม.ย. 60   สถาบันวิศวพัฒน์ วสท. วสท. 4,500/5,000  
  จัดฝึกอบรม และจัดสอบให้ใบรับรอง (Certification) หัวข้อ "ACCESSdatabase" 20-21 เม.ย. 60   คณะกรรมการคอมพิวเตอร์ วสท. ร่วมกับ CDL Thailand วสท. 7,000/8,200  
  จัดฝึกอบรมหลักสูตรเร่งรัดหนึ่งวัน และจัดสอบให้ใบรับรอง (Certification) หัวข้อ "ICT basics" สำหรับผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์ทั่วไป 22 เม.ย. 60   คณะกรรมการคอมพิวเตอร์ วสท. ร่วมกับ compTIA วสท. 5,200/6,200  
  การอบรมเรื่อง มาตรฐานการป้องกันฟ้าผ่า รุ่นที่ 1 ประจำปี 2560 22-23 เม.ย. 60   คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) ร่วมกับ สภาวิศวกร วสท. ชำระก่อน 11 เม.ย. 60
3,500/4,000
ชำระหลัง 11 เม.ย. 60
4,000/4,500
 
  การบัญชีบริหาร : สำหรับวิศวกร และผู้บริหารที่ไม่ใช่นักบัญชี รุ่นที่ 2/2560 22-23 เม.ย. 60   สถาบันวิศวพัฒน์ วสท. วสท. 4,300/4,800  
  EIT สัญจรทางน้ำ ล่องชมโบราณสถาน ประวัติศาสตร์ด้านวิศวกรรม 22 เม.ย. 60   วสท. สาขาภาคตะวันตก ท่าเรือใต้สะพานพระปิ่นเกล้า 1500  
  การอบรมเรื่อง การวางแผนเครื่องจักรกลเชิงป้องกัน รุ่นที่ 10 22-23 เม.ย. 60   คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล วสท. วสท. 3,200/4,000  
  โครงการอบรมเรื่อง "Image Editing" (ไม่มีการสอบ) 26-27 เม.ย. 60   คณะกรรมการคอมพิวเตอร์ วสท. ร่วมกับ ICDL วสท. 6,000/7,200  
  External Auditor รุ่นที่ 8 เรื่อง "ผู้ตรวจประเมินภายนอกการจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิต ตามข้อบังคับคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2559" 28-30 เม.ย. 60   สถาบันวิศวพัฒน์ วสท. วสท. 9,000/9,500/10,500  
  การฝึกอบรมและฝึกปฏิบัติการ หลักสูตร "การพัฒนาบุคลากร เพื่อเป็นผู้ตรวจสอบปั้นจั่น (Crane)" 27-30 เม.ย. 60   คณะอนุกรรมการสาขาบริหารงานก่อสร้าง วสท. วสท. ชำระก่อน 17 เม.ย. 59
10,000/11,000/12,000
ชำระหลัง 17 เม.ย. 59
11,000/12,000/13,000
 
  External Auditor รุ่นที่ 8 28-30 เม.ย. 60   สถาบันวิศวพัฒน์ วสท. วสท. 9,000/9,500/10,500  
  การอบรมเรื่อง การออกแบบจุดต่อและการสร้างชิ้นส่วนโครงสร้างเหล็กสำเร็จรูป รุ่นที่ 9 28-29 เม.ย. 60   คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมโยธา วสท. วสท. 5,500/6,000 ฟรี! คู่มือการจัดทำรายละเอียดโครงสร้างเหล็ก
  การอบรมเชิงปฎิบัติการเรื่อง การตรวจสอบและทดสอบระบบไฟฟ้าอาคาร เพื่อการบำรุงรักษาและความปลอดภัย (ทฤษฎีและปฏิบัติ) รุ่นที่ 46 29 เม.ย. 60   คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า วสท. วสท. ชำระก่อน 21 เม.ย. 60
2,500/2,800
ชำระหลัง 21 เม.ย. 60
2,800/3,000
** รับจำนวน 35คน
<< เดือนพฤษภาคม>>
  EIT MINI CIVIL รุ่นที่ 1 6 พ.ค. 60 ถึง
30 ก.ค. 60
180 สถาบันวิศวพัฒน์ วสท. วสท. ชำระก่อน 31 มี.ค. 60
38,000/40,000
ชำระหลัง 31 มี.ค. 60
43,000/45,000
 
  การใช้เทคโนโลยีภาพถ่ายความร้อนอินฟราเรดอย่างมืออาชีพ ระดับ 1 รุ่นที่ 19 17-20 พ.ค. 60   คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า วสท. วสท. ชำระก่อน 9 พ.ค. 60
15,000/20,000
ชำระหลัง 9 พ.ค. 60
20,000/25,000
 
  มาตรฐานใหม่การออกแบบและติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้า รุ่นที่ 5 17-18 พ.ค. 60   คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมความปลอดภัย วสท. ร่วมกับ สมาคมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าไทย วสท. ชำระก่อน 9 พ.ค. 60
5,000/6,000
ชำระหลัง 9 พ.ค. 60
6,000/6,500
 
  การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ระบบไฮดรอลิกสำหรับรถปั้นจั่นและเครื่องจักรกลหนัก (Workshop Training : Hydraulic System of Crane and Heavy Equipment) รุ่นที่ 2 17-18 พ.ค. 60   คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล วสท. วสท. 4,300/5,200/6,000  
  โครงการจัดฝึกอบรม และจัดสอบให้ใบรับรอง (Certification) หัวข้อ "Image Editing" (สอบ) 17-18 พ.ค. 60   คณะกรรมการคอมพิวเตอร์ วสท. ร่วมกับ ICDL วสท. 7,400/8,200  
  การอบรมเชิงวิชาชีพ เรื่อง การออกแบบพื้นคอนกรีตอัดแรงไร้คาน (Design of Post-tensioned Flat Slab) รุ่นที่ 3 19-20 พ.ค. 60   คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมโยธา วสท. วสท. 4,500/5,000/6,000  
  การอบรมและฝึกปฏิบัติการ หลักสูตร ความปลอดภัยนั่งร้าน และการตรวจสอบ รุ่นที่ 16 19-20 พ.ค. 60   คณะอนุกรรมการวิชาการวิศวกรรมความปลอดภัย วสท. วสท. ชำระก่อน 4 พ.ค. 60
4,000/4,500/5,000
ชำระหลัง 4 พ.ค. 60
4,500/5,000/5,500
 
  การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การประเมินความเสี่ยงเพื่อความปลอดภัย (Risk Assessment for Safety and Health) รุ่นที่ 3 19-21 พ.ค. 60   คณะอนุกรรมการสาขาวิศวกรรมความปลอดภัยด้านอัคคีภัย วสท. วสท. ชำระก่อน 3 ก.พ. 60
7,000/7,500
ชำระหลัง 3 ก.พ. 60
7,500/8,000
เลื่อนมาจาก 10-12 ก.พ. 60
  การอบรมเรื่อง กิจกรรม TPM เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดการผลิตโดยการบำรุงรักษา รุ่นที่ 2 20-21 พ.ค. 60   คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ วสท. วสท. 3,600/4,400/5,000  
  มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย พ.ศ. 2556 (มาตรฐานฉบับใหม่) จ.สงขลา (หาดใหญ่) 25-27 พ.ค. 60   คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า วสท. โรงแรม หรรษา เจบี หาดใหญ่ ชำระก่อน 17 พ.ค. 60
4,500/5,000
ชำระหลัง 17 พ.ค. 60
5,000/5,500
 
  อบรมเรื่อง Contract Administration & Project Management รุ่นที่ 17 26-27 พ.ค. 60   สถาบันวิศวพัฒน์ วสท. ณ ห้องรัชดาบอลรูม ชั้น 6 โรงแรม เอส ซี ปาร์ค 5400  
  การอบรมเรื่อง การบริหารงานซ่อมบำรุงแบบมืออาชีพ รุ่นที่ 23 26-28 พ.ค. 60   คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล วสท. วสท. 5,400/6,600/7,500  
  กลศาสตร์สำหรับงานยก รุ่นที่ 1 27 พ.ค. 60   สถาบันวิศวพัฒน์ วสท. วสท. 2,000/2,500/2,800  
  การอบรมเรื่อง เรื่อง การเลือก การใช้งาน และการบำรุงรักษา เครื่องสูบน้ำป้อนหม้อน้ำ (Boiler Feed Pump) 27 พ.ค. 60   คณะอนุกรรมการระบบไอน้ำ หม้อน้ำและภาชนะรับความดัน วสท. วสท. 1,800/2,500  
  การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง มาตรฐานป้องกันฟ้าผ่า (ภายนอกและภายใน) ปี2560 30-31 พ.ค. 60   คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า วสท. วสท. ชำระก่อน 17 พ.ค. 60
3,500/4,000
ชำระหลัง 17 พ.ค. 60
4,000/4,500
 
               
               
<< เดือนมิถุนายน>>
  ตรวจสอบอาคาร รุ่นที่ 43 2-24 มิ.ย. 60   คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมความปลอดภัย วสท. ร่วมกับ สมาคมสถาปนิกสยาม วสท. 20,000/25,000  
  การอบรมเรื่อง มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย รุ่นที่ 2 ประจำปี 2560 2-4 มิ.ย. 60   คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า วสท. วสท. ชำระก่อน 17 พ.ค. 60
4,800/5,800
ชำระหลัง 17 พ.ค. 60
5,800/6,000
 
  ความรู้ทางโลหะวิทยาเพื่อการเลือกใช้งานเหล็กและอะลูมิเนียม รุ่นที่ 2 2-3 มิ.ย. 60   สถาบันวิศวพัฒน์ วสท. วสท. 4,000/4,800/5,600 เลื่อนมาจาก 17-18 มี.ค. 60
  การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็กโดยวิธีกำลัง (Strength Design Method) สำหรับโครงสร้างพิเศษ 2-4 มิ.ย. 60   สถาบันวิศวพัฒน์ วสท. วสท. ชำระก่อน 25 พ.ค. 60
5,500/6,000/6,500
ชำระหลัง 25 พ.ค. 60
6,000/6,500/7,000
 
  ผู้ตรวจสอบเครนชนิดติดตั้งบนรถบรรทุก Truck Mounted Crane Inspector 6-7 มิ.ย. 60   คณะอนุกรรมการวิศวกรรมยกหิ้วและปั้นจั่นไทย วสท. วสท. 4,300/5,200/6,000  
  การอบรมเชิงวิชาชีพเรื่อง การเลือกใช้ การออกแบบ การติดตั้ง และการบำรุงรักษาแผงสวิตซ์แรงต่ำ (MDB) รุ่นที่ 2/2560 7 มิ.ย. 60   คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า วสท. วสท. ชำระก่อน 31 พ.ค. 60
2,500
ชำระหลัง 31 พ.ค. 60
3,000
 
  จัดฝึกอบรมหลักสูตรเร่งรัดสองวัน (ไม่มีการสอบ) หัวข้อ "Data NetWorking" 8-9 มิ.ย. 60   คณะกรรมการคอมพิวเตอร์ วสท. ร่วมกับ compTIA วสท. 8,900/9,800  
  การอบรมและฝึกปฏิบัติงาน "สำรวจและการวางผังงานก่อสร้างเบื้องต้น" รุ่นที่ 8 10-11 มิ.ย. 60   คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมความปลอดภัย วสท. วสท. ชำระก่อน 2 มิ.ย. 60
4,000/4,500/5,000
ชำระหลัง 2 มิ.ย. 60
4,500/5,000/5,500
 
  2D CADD รุ่นที่ 12 14 มิ.ย. 60   คณะกรรมการคอมพิวเตอร์ วสท. ร่วมกับ CADi วสท. 3,000/3,600  
  ทบทวนความรู้เพื่อเตรียมตัวเลื่อนระดับเป็นสามัญวิศวกร สาขาโยธา รุ่นที่ 2 15-17 มิ.ย. 60   สถาบันวิศวพัฒน์ วสท. วสท. 6,000/6,500/7,000  
  ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า รุ่น 3/2560 15 มิ.ย. 60   คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า วสท. วสท. ชำระก่อน 8 มิ.ย. 60
2,000/2,500
ชำระหลัง 8 มิ.ย. 60
2,500/3,000
 
  จัดฝึกอบรม และจัดสอบให้ใบรับรอง (Certification) หัวข้อ "Data NetWorking" (รุ่นที่ 3) 28-30 มิ.ย. 60   คณะกรรมการคอมพิวเตอร์ วสท. ร่วมกับ compTIA วสท. 13,450/15,450  
  การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การคำนวณ กระแสลัดวงจร และแรงดันตก 29 มิ.ย. 60   คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า วสท. วสท. ชำระก่อน 22 มิ.ย. 60
2,000/2,500
ชำระหลัง 22 มิ.ย. 60
2,500/3,000
 
  การออกแบบและติดตั้งระบบดับเพลิงด้วยน้ำ รุ่นที่ 31 30 มิ.ย. 60 - 2 ก.ค. 60   คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมการป้องกันอัคคีภัย วสท. วสท. ชำระก่อน 23 มิ.ย. 60
5,500/6,000/6,500
ชำระหลัง 23 มิ.ย. 60
6,000/6,500/7,000
 
               
               
<< เดือนกรกฎาคม>>
  การอบรมเรื่อง เทคนิคการผูกรัดวัสดุสำหรับรถขนส่ง (Lashing Technique for Transportation) รุ่นที่ 1 1 ก.ค. 60   คณะอนุกรรมการวิศวกรรมยกหิ้วและปั้นจั่นไทย วสท. วสท. 2,300/3,000  
  จัดฝึกอบรม และจัดสอบให้ใบรับรอง (Certification) หัวข้อ "Data Security" (ไม่มีการสอบ) 5-7 ก.ค. 60   คณะกรรมการคอมพิวเตอร์ วสท. ร่วมกับ compTIA วสท. 11,450/12,950  
  จัดฝึกอบรม และจัดสอบให้ใบรับรอง (Certification) หัวข้อ "Data Security" (มีการสอบ) 13-16 ก.ค. 60   คณะกรรมการคอมพิวเตอร์ วสท. ร่วมกับ compTIA วสท. 17,950/18,950  
  เทคนิคการใช้งานระบบล็อกและติดป้ายทะเบียนในงานวิศวกรรม รุ่นที่ 3 22 ก.ค. 60   สถาบันวิศวพัฒน์ วสท. วสท. 2,000/2,800  
  การตรวจสอบและทดสอบระบบเครื่องสูบน้ำดับเพลิง (Fire Pump) (ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ)รุ่นที่ 8 28 ก.ค. 60   คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมการป้องกันอัคคีภัย วสท. ร่วมกับ สมาคมผู้ตรวจสอบความปลอดภัยอาคาร และสภาวิศวกร วสท. 7,500/8,000  
  การออกแบบระบบดับเพลิงสำหรับคลังสินค้าและระบบสารสะอาดดับเพลิง รุ่นที่ 11 29-30 ก.ค. 60   คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมการป้องกันอัคคีภัย วสท. วสท. ชำระก่อน 21 ก.ค. 60
4,500/5,000
ชำระหลัง 21 ก.ค. 60
5,000/5,500
 
               
<< เดือนสิงหาคม>>
  การอบรมเรื่อง เทคนิคการตรวจสอบสลิงและอุปกรณ์ช่วยยก (Sling and Lifting Accessories Inspection Technique) รุ่นที่ 6 4-5 ส.ค. 60   คณะอนุกรรมการวิศวกรรมยกหิ้วและปั้นจั่นไทย วสท. วสท. 4,000/4,800/5,600  
  มาตรฐานใหม่การออกแบบและติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้า รุ่นที่ 6 16-17 ส.ค. 60   คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมการป้องกันอัคคีภัย วสท. วสท. ชำระก่อน 4 ส.ค. 60
5,000/5,500
ชำระหลัง 4 ส.ค. 60
6,000/6,500
 
  โครงการอบรมเรื่อง เทคนิคการตรวจสอบและบำรุงรักษารอกโซ่ชนิดมือสาวและชนิดรอกโยก ตามมาตรฐานญี่ปุ่น ( Inspection & Preventive Maintenance of Manual Hoist in Japanese Standard ) รุ่นที่ 2 19 ส.ค. 60   คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล วสท. วสท. 2,000/2,800  
               
               
               
<< เดือนกันยายน>>
  การอบรมเรื่อง เทคนิคการตรวจสอบและบำรุงรักษา รถกระเช้า รุ่นที่ 2 8-9 ก.ย. 60   คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล วสท. ณ ห้องประชุม อาคาร วสท. และศูนย์ฝึกอบรมรถกระเช้า บริษัท เอเชียไฟว์ จำกัด ถ.รามอินทรา 4,000/4,800/5,600  
  วิศวกรรมบริหารอาคาร เพื่อความปลอดภัยและประหยัดพลังงาน รุ่นที่ 6 8-9 ก.ย. 60   สถาบันวิศวพัฒน์ วสท. วสท. 4,500/5,000/6,000  
  ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า รุ่นที่ 4/2560 14 ก.ย. 60   คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า วสท. วสท. ชำระก่อน 7 ก.ย. 60
2,000/2,500
ชำระหลัง 7 ก.ย. 60
2,500/3,000
 
  การอบรมเรื่อง ผู้ตรวจสอบรอกไฟฟ้าและปั้นจั่นเหนือศีรษะ (Electric Hoist & Overhead Crane Inspector) รุ่นที่ 4 29-30 ก.ย. 60   คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล วสท. วสท. 4,000/4,800/5,600  
               
               
               
<< เดือนตุลาคม>>
  การอบรมเชิงวิชาชีพเรื่อง การเลือกใช้ การออกแบบ การติดตั้ง และการบำรุงรักษาแผงสวิตซ์แรงต่ำ (MDB) รุ่นที่ 3/2560 11 ต.ค. 60   คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า วสท. วสท. ชำระก่อน 4 ต.ค. 60
2,500
ชำระหลัง 4 ต.ค. 60
3,000
 
  โครงการอบรมเรื่อง พื้นฐานความรู้ด้านวิศวกรรมยกหิ้วและปั้นจั่น เพื่อเตรียมความพร้อม สำหรับการขอใบอนุญาตภาคีวิศวกรพิเศษ รุ่นที่ 3 27-28 ต.ค. 60   คณะอนุกรรมการวิศวกรรมยกหิ้วและปั้นจั่นไทย ในคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล วสท. วสท. 4,000/4,800/5,600  
               
               
               
               
 

 

 


สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)
487 รามคำแหง 39 (ซอยวัดเทพลีลา) วังทองหลาง กทม. 10310 โทร 0-2319-2410~3 โทรสาร 0-2319-2710~11 E-mail: eit@eit.or.th