วสท. ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการ
[ข่าวสาร] 06-ก.ย.-2560

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) โดย ดร.ธเนศ วีระศิริ นายกฯ และสมาคมผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงแห่งอาเซียน(ACIOA) โดย นายไชยเจริญ อติแพทย์ นายกสมาคมฯ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการ โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

1. เพื่อความสัมพันธ์ และความร่วมมืออันดีต่อกัน 
2. เพื่อส่งเสริม และแลกเปลี่ยนทางวิชาการทางด้านสารสนเทศ ที่นำไปสู่การพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. เพื่อส่งเสริม สนับสนุนและสร้างเครือข่ายทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งจากภาครัฐและเอกช

โดยมี ดร.พิศาล จอโภชาอุดม​ ประธานสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ และดร.โกเมน พิบูลย์โรจน์ รองนายกสมาคมผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงแห่งอาเซียน ลงนามเป็นสักขีพยาน

30 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.

 

 

 

 

 

 

 

 


 พันธมิตรสมาคมเทคโนโลยี ในประเทศไทย พันธมิตรสมาคมกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน (CAFEO)
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
487 ซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา1) ถนนรามคำแหง แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทร 0-2184-4600-9 โทรสาร 0-2319-2710-1
Email : eit@eit.or.th
Website : www.eit.or.th