พิธีมอบเกียรติบัตรวิศวกรอาสาคลินิกช่าง
[ข่าวสาร] 06-ก.ย.-2560

เมื่อวานนี้ เวลา 18.00 น. (30 ส.ค.) วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.) จัดพิธีมอบเกียรติบัตรวิศวกรอาสาคลินิกช่าง เพื่อเป็นการขอบคุณวิศวกรอาสาทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์อย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่เหตุการณ์น้ำท่วมภาคใต้ในเดือนมกราคม และภาคอีสานในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา โดย นายสมจิตร์ เปี่ยมเปรมสุข ประธานคณะอนุกรรมการคลินิกช่าง วสท. ให้เกียรติมอบเกียรติบัตร

และมีประชุมหารือแนวทางการดำเนินการจัดตั้งวิศวกรอาสาคลินิกช่างประจำจังหวัด โดย ดร.ธเนศ วีระศิริ นายก วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ให้เกียรติร่วมงาน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 พันธมิตรสมาคมเทคโนโลยี ในประเทศไทย พันธมิตรสมาคมกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน (CAFEO)
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
487 ซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา1) ถนนรามคำแหง แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทร 0-2184-4600-9 โทรสาร 0-2319-2710-1
Email : eit@eit.or.th
Website : www.eit.or.th