วสท. แถลงข่าว วิศวกรอาสาช่วยเหลือน้ำท่วม
[ข่าวสาร] 03-ส.ค.-2560
วันนี้ (2 ส.ค. 60) วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) จัดแถลงข่าว “โครงการวิศวกรอาสา วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ตรวจอาคารหลังน้ำท่วม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” ณ ห้องประชุม อาคาร วสท. 
 
โดย ดร.ธเนศ วีระศิริ นายก 
ผศ.ดร.ศิริลักษณ์ ชุ่มชื่น ประธานคณะอนุกรรมการสาขาวิศวกรรมแหล่งน้ำ 
รศ.เอนก ศิริพานิชกร ประธานคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมโยธา และประธานคณะกรรมการจัดการภัยพิบัติ 
เพื่อแถลงข่าวถึงสถานการณ์น้ำท่วม และสาเหตุ บทบาทของ วสท. ในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
 
ในวันที่ 5 ส.ค. นี้ วสท. จะลงพื้นที่น้ำท่วมจังหวัดสกลนคร เพื่อตรวจสอบความเสียหายเบื้องต้นทางวิศวกรรมให้กับหน่วยงาน และบ้านเรือนประชาชน ร่วมกับ วสท. สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 และ 2 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รวมถึงหน่วยงานในพื้นที่
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 พันธมิตรสมาคมเทคโนโลยี ในประเทศไทย พันธมิตรสมาคมกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน (CAFEO)
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
487 ซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา1) ถนนรามคำแหง แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทร 0-2184-4600-9 โทรสาร 0-2319-2710-1
Email : eit@eit.or.th
Website : www.eit.or.th