วสท.จัดงานแถลงข่าววิศวกรรมแห่งชาติ 2560
[ข่าวสาร] 27-ก.ค.-2560

วสท.จัดงานแถลงข่าววิศวกรรมแห่งชาติ 2560 
 

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.) จัดการแถลงข่าว "งานวิศวกรรมแห่งชาติ 2560" ภายใต้หัวข้อ วิศวกรรม 4.0 โดย ดร.ธเนศ วีระศิริ นายก วสท. กล่าวเปิดงาน และนายทศพร ศรีเอี่ยม ประธานจัดงานวิศวกรรมแห่งชาติ 2560 กล่าวถึงกิจกรรมที่จะมีขึ้นในงาน รวมทั้งกล่าวขอบคุณบริษัทผู้สนับสนุนงานนี้

ทั้งนี้ได้มีการเสวนาเรื่อง “อนาคต Thailand 4.0  ภายใต้การลงทุน EEC สำหรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคต  (New S curve)”  โดย รศ.ดร.ชิต เหล่าวัฒนา ผู้ก่อตั้งสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม มธจ. นายดรุณ แสงฉาย อธิบดีกรมท่าอากาศยาน นายเจน นำชัยศิริ ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และดร.ธเนศ วีระศิริ นายก วสท. ซึ่งงานวิศวกรรมแห่งชาติ 2560 จัดระหว่างวันที่ 16-18 พฤศจิกายน 2560 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

วันที่ 27 กรกฎาคม 2560  ณ โรงเแรมเอส 31 ถนนสุขุมวิท
 

 

 

 


 พันธมิตรสมาคมเทคโนโลยี ในประเทศไทย พันธมิตรสมาคมกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน (CAFEO)
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
487 ซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา1) ถนนรามคำแหง แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทร 0-2184-4600-9 โทรสาร 0-2319-2710-1
Email : eit@eit.or.th
Website : www.eit.or.th