วันนี้ วสท. จัดการซ้อมดับเพลิง และอพยพหนีไฟ เวลา 13.00-16.00 น.
[ข่าวสาร] 27-ก.ค.-2560

เมื่อวันที่ 26 กรกฏาคม พ.ศ. 2560   วสท. จัดการซ้อมดับเพลิง และอพยพหนีไฟ เวลา 13.00-16.00 น.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 พันธมิตรสมาคมเทคโนโลยี ในประเทศไทย พันธมิตรสมาคมกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน (CAFEO)
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
487 ซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา1) ถนนรามคำแหง แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทร 0-2184-4600-9 โทรสาร 0-2319-2710-1
Email : eit@eit.or.th
Website : www.eit.or.th