ประชุม Mid Term Meeting at IES Singapore
[ข่าวสาร] 18-ก.ค.-2560
วันที่ 16-18 กรกฎาคม 2560 วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) นำโดย ดร.ธเนศ วีระศิริ นายก วสท. และ Chairman of AFEO Board, ศ.ดร.พานิช วุฒิพฤกษ์ ประธานคณะกรรมการต่างประเทศ และคณะกรรมการ วสท. ร่วมการประชุม “Mid Term meeting of ASEAN Federation of Engineering Organization (AFEO) Governing Board”  ณ ประเทศสิงคโปร์ ซึ่งเป็นความร่วมมือ และสร้างความสัมพันธ์ พร้อมกับแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีด้านวิศวกรรมระหว่างวิศวกรอาเซียน เพื่อกำหนดความร่วมมือทางด้านวิศวกรรมในภูมิภาคอาเซียน  พร้อมกับนำเสนอความคืบหน้าการจัดงาน CAFEO 35 (the 35th Conference of ASEAN Federation of Engineering Organizations) ที่ประเทศไทย เป็นเจ้าภาพ ในวันที่ 16-18 พฤศจิกายน 2560 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
 
 
\
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 พันธมิตรสมาคมเทคโนโลยี ในประเทศไทย พันธมิตรสมาคมกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน (CAFEO)
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
487 ซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา1) ถนนรามคำแหง แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทร 0-2184-4600-9 โทรสาร 0-2319-2710-1
Email : eit@eit.or.th
Website : www.eit.or.th