พิธีเปิดการประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 22
[ข่าวสาร] 18-ก.ค.-2560
วันนี้ (18 กรกฎาคม) มีพิธีเปิดการประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 22 (NCCE22) ภายใต้หัวข้อ: “เทคโนโลยีเขียวเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอย่างยั่งยืน” 
 
โดยก่อนการเปิดงานได้มีพิธีถวายราชสักการะ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบารมี พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ 
 
วัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีให้คณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา วิศวกร และผู้ปฏิบัติการด้านวิศวกรรมโยธาและสาขาที่เกี่ยวข้องทั้งชาวไทย และต่างชาติ ได้ร่วมระดมความคิดเห็น แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ เพื่อขยายผลแห่งการเรียนรู้ด้านวิศวกรรมโยธาให้แพร่หลายและเกิดประสิทธิผลสูงสุด ตลอดจนเป็นกลไกขับเคลื่อนในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเขียวเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศอย่างยั่งยืนต่อไป
 
งานนี้จัดระหว่าง วันที่ 18-21 กรกฏาคม 2560 ณ เดอะกรีนเนอรี่ รีสอร์ทเขาใหญ่ อำภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
 
โดย สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
 
 
 
 
 
 
 
 

 พันธมิตรสมาคมเทคโนโลยี ในประเทศไทย พันธมิตรสมาคมกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน (CAFEO)
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
487 ซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา1) ถนนรามคำแหง แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทร 0-2184-4600-9 โทรสาร 0-2319-2710-1
Email : eit@eit.or.th
Website : www.eit.or.th