วสท. ให้การต้อนรับ Mr. Hiroo TANAKA และ คณะ หารือเรื่องการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีแดง
[ข่าวสาร] 05-ก.ค.-2560

วันที่ 4 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา ดร.ธเนศ วีระศิริ นายก วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) และนายมั่น ศรีเรือนทอง กรรมการ วสท. ให้การต้อนรับ Mr. Hiroo TANAKA, Chief Representative of Japan International Cooperation Agency (JICA) Ms. Ayako KUBO, Representative,  Ms. Katharine, Senior Program officer and Mr. Takaaki Furuhashi, Rail expert to OTP ที่เข้าพบหารือเรื่องการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีแดง ด้านความปลอดภัยในการทำงาน ซึ่งจะคาบเกี่ยวไปถึงการก่อสร้างสาธารณูปโภคขนาดใหญ่     อื่นๆ ของประเทศด้วย

 

 


 

 


 พันธมิตรสมาคมเทคโนโลยี ในประเทศไทย พันธมิตรสมาคมกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน (CAFEO)
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
487 ซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา1) ถนนรามคำแหง แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทร 0-2184-4600-9 โทรสาร 0-2319-2710-1
Email : eit@eit.or.th
Website : www.eit.or.th