วสท. เข้าพบผู้ว่าการ กฟภ. หารือเรื่องงานวิศวกรรมแห่งชาติ 2560
[ข่าวสาร] 05-ก.ค.-2560
วันนี้ (3 ก.ค. 60) ดร.ธเนศ วีระศิริ นายก วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) และ นายพิชญะ จันทรานุวัฒน์ เลขาธิการ เข้าพบนายเสริมสกุล คล้ายแก้ว ผู้ว่าการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค นายสุรศักดิ์ ไตรทาน รองผู้ว่าการทรัพยากรบุคคล และ ดร.ประดิษฐ์ เฟื่องฟู เพื่อหารือความร่วมมือทางวิชาการที่จะจัดขึ้นในงานวิศวกรรมแห่งชาติ 2560 และงาน CAFEO 35 ระหว่างวันที่ 16-18 พฤศจิกายน 2560 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 พันธมิตรสมาคมเทคโนโลยี ในประเทศไทย พันธมิตรสมาคมกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน (CAFEO)
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
487 ซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา1) ถนนรามคำแหง แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทร 0-2184-4600-9 โทรสาร 0-2319-2710-1
Email : eit@eit.or.th
Website : www.eit.or.th