วสท. หารือเรื่องขอความร่วมมือเพื่อจัดอบรมสัมมนาและการฝึกปฏิบัติการด้านวิศวกรรมกยกหิ้ว(เครน ปั้นจั่น)
[ข่าวสาร] 30-มิ.ย.-2560

วันนี้ (30 มิ.ย. 60) นายอุทัย คำเสนาะ กรรมการอำนวยการ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ เข้าพบผู้บริหาร บริษัท อากทิโอะ (ประเทศไทย) จำกัด Mr. TOYOKAZU MENDA (president) นายนิพนธ์ อุดมมะนะ กรรมการ เกียรติชาย พัฒนาวงศ์ (ผู้จัดการทั่วไป แผนกโรงงาน) นายสัณฐิติ เกียรติบูรณกุล (ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป แผนกบุคคล และธุรการ) และนายปรีชา เลาหภคกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไซมิส อีควิปเม้นท์ แอนด์ แมชชีนเนอรี่ จำกัด เพื่อหารือเรื่องขอความร่วมมือเพื่อจัดอบรม สัมมนา และการฝึกปฏิบัติการด้านวิศวกรรมกยกหิ้ว (เครน ปั้นจั่น)

ซึ่งจะเป็นการร่วมมือกัน ระหว่างวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ บริษัท อากทิโอะ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ฤทธา จำกัด และบริษัท ไซมิส อีควิปเม้นท์ แอนด์ แมชชีนเนอรี่ จำกัด โดยทั้ง 3 บริษัท ยินดีให้การสนับสนุนในสถานที่ เครื่องจักร และอุปกรณ์ สำหรับการอบรมภาคปฏิบัติ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 



พันธมิตรสมาคมเทคโนโลยี ในประเทศไทย พันธมิตรสมาคมกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน (CAFEO)
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
487 ซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา1) ถนนรามคำแหง แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทร 0-2184-4600-9 โทรสาร 0-2319-2710-1
Email : eit@eit.or.th
Website : www.eit.or.th