วสท. จัดแถลงข่าวเรื่อง “กระบวนการถ่ายโอนเทคโนโลยีเพื่อนำเสนอภาครัฐ โครงการรถไฟความเร็วสูงไทย-จีน"
[ข่าวสาร] 22-มิ.ย.-2560
วันนี้ (22 มิ.ย. 60) เวลา 10.00 น. วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) ร่วมกับสมาคมวิชาชีพด้านวิศวกรรม และหน่วยงานการศึกษา จัดการแถลงข่าว “กระบวนการถ่ายโอนเทคโนโลยีเพื่อนำเสนอภาครัฐ โครงการรถไฟความเร็วสูงไทย-จีน ระยะที่ 1 กรุงเทพฯ-นครราชสีมา” เพื่อการสร้างเครือข่ายรับถ่ายโอนเทคโนโลยีทั้งวิชาการ และวิชาชีพดำเนินการไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจะมีการร่วมกันตั้งคณะทำงานเพื่อรองรับการถ่ายโอนเทคโนโลยีในครั้งนี้
 
ทั้งนี้ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ เปิดรับความคิดเห็นของทุกท่านในประเด็นการบวนการถ่ายโอนเทคโนโลยีดังกล่าว โดยส่งมาที่ อีเมล speedtrain_thai@eit.or.th
 
 
22 มิถุนายน 2560 ห้องประชุม 2 ชั้น 4 อาคาร วสท.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 พันธมิตรสมาคมเทคโนโลยี ในประเทศไทย พันธมิตรสมาคมกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน (CAFEO)
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
487 ซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา1) ถนนรามคำแหง แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทร 0-2184-4600-9 โทรสาร 0-2319-2710-1
Email : eit@eit.or.th
Website : www.eit.or.th