21 มิถุนายน 60 วิศวกรอาสาอัคคี วสท. ตรวจสอบอาคารเรียนรวม 4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ.
[ข่าวสาร] 22-มิ.ย.-2560

21 มิถุนายน 2560  วิศวกรอาสาอัคคี วสท. ตรวจสอบอาคารเรียนรวม 4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มจธ. 

 

 


 พันธมิตรสมาคมเทคโนโลยี ในประเทศไทย พันธมิตรสมาคมกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน (CAFEO)
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
487 ซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา1) ถนนรามคำแหง แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทร 0-2184-4600-9 โทรสาร 0-2319-2710-1
Email : eit@eit.or.th
Website : www.eit.or.th