21 มิถุนายน 60 วสท.จัดบรรยายพิเศษเรื่อง VCM
[ข่าวสาร] 22-มิ.ย.-2560

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมาคณะอนุกรรมการ วิศวกรรมปฐพี ในคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมโยธา  วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ วสท.จัดบรรยายพิเศษเรื่อง  VCM technique and combine Soil Cement Mixing Wall for Deep Excavation,Canal and Road Construction.   ณ ห้องประชุม  อาคาร วสท. โดยมีทางคณะอนุกรรมการ วิศวกรรมปฐพี ในคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมโยธา  วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ วสท.มาให้ความรู้

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 พันธมิตรสมาคมเทคโนโลยี ในประเทศไทย พันธมิตรสมาคมกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน (CAFEO)
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
487 ซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา1) ถนนรามคำแหง แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทร 0-2184-4600-9 โทรสาร 0-2319-2710-1
Email : eit@eit.or.th
Website : www.eit.or.th