21 มิถุนายน 60 การอบรมสัมมนาศึกษาดูงานเรื่องการใช้พัดลมอย่างถูกต้องเพื่อประหยัดค่าติดตั้งและค่าไฟฟ้า
[ข่าวสาร] 22-มิ.ย.-2560
เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน  พ.ศ. 2560 ที่ผ่านมาคณะกรรมการสาขาเครื่องกล วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ สนับสนุน  บริษัท ครูเกอร์ เวนทิเลชั่น อินดัสทรีส์ (ไทยแลนด์) จำกัด  การอบรมสัมมนาศึกษาดูงานเรื่องการใช้พัดลมอย่างถูกต้องเพื่อประหยัดค่าติดตั้งและค่าไฟฟ้า  ณ บริษัท ครูเกอร์ เวนทิเลชั่น อินดัสทรีส์ (ไทยแลนด์) จำกัด โดยมีทางคณะกรรมการสาขาเครื่องกล วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ  และ วิทยากร จากบริษัท ครูเกอร์ เวนทิเลชั่น อินดัสทรีส์ (ไทยแลนด์) จำกัด มาให้ความรู้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 พันธมิตรสมาคมเทคโนโลยี ในประเทศไทย พันธมิตรสมาคมกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน (CAFEO)
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
487 ซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา1) ถนนรามคำแหง แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทร 0-2184-4600-9 โทรสาร 0-2319-2710-1
Email : eit@eit.or.th
Website : www.eit.or.th