วสท. จัดแถลงข่าวเรื่อง “ข้อเสนอต่อรัฐบาล กรณีการเร่งรัดดำเนินการโครงการรถไฟความเร็วสูงไทย-จีน"
[ข่าวสาร] 15-มิ.ย.-2560
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) จัดแถลงข่าวเรื่อง “ข้อเสนอต่อรัฐบาล กรณีการเร่งรัดดำเนินการโครงการรถไฟความเร็วสูงไทย-จีน ระยะที่ 1 กรุงเทพ-นครราชสีมา” โดย มีข้อเสนอที่ควรพิจารณา ดังนี้
1. วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
2. การดำเนินการโครงสร้างขนาดใหญ่
3. การก่อสร้างโครงการที่มีเทคโนโลยีขนาดใหญ่
4. ข้อเท็จจริงรถไฟความเร็วสูง และโครงสร้างสาธารณูปโภค
 
 
 
15 มิถุนายน 2560 ณ ห้องรามคำแหง 2 โรงแรม เอสซีปาร์ค
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 พันธมิตรสมาคมเทคโนโลยี ในประเทศไทย พันธมิตรสมาคมกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน (CAFEO)
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
487 ซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา1) ถนนรามคำแหง แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทร 0-2184-4600-9 โทรสาร 0-2319-2710-1
Email : eit@eit.or.th
Website : www.eit.or.th