10 มิถุนายน 60 วสท. จัดโครงการสัมมนา เรื่อง "แบบจำลองหมุนเหวี่ยงเพื่องานก่อสร้าง"
[ข่าวสาร] 12-มิ.ย.-2560

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ที่ผ่านมาคณะอนุกรรมการ วิศวกรรมปฐพี ในคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมโยธา  วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ จัดโครงการสัมมนา เรื่อง "แบบจำลองหมุนเหวี่ยงเพื่องานก่อสร้าง"  ณ ห้องมรกต โรงแรม ติเอมเมครัลต์ รัชดา โดยมีทางคณะอนุกรรมการ วิศวกรรมปฐพี ในคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ มาให้ความรู้

 

 

 

 

 

 


 พันธมิตรสมาคมเทคโนโลยี ในประเทศไทย พันธมิตรสมาคมกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน (CAFEO)
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
487 ซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา1) ถนนรามคำแหง แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทร 0-2184-4600-9 โทรสาร 0-2319-2710-1
Email : eit@eit.or.th
Website : www.eit.or.th