9 มิถุนายน 60 วสท. จัดเสวนาเรื่องโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อนกำลังสูง มิติใหม่ด้านการออกแบบและก่อสร้าง
[ข่าวสาร] 09-มิ.ย.-2560

เมื่อระหว่างวันที่  9 มิถุนายน พ.ศ. 2560 (วันนี้) คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ จัดการสัมนา เรื่อง "โครงสร้างรูปพรรณรีดร้อนกำลังสูง มิติใหม่ด้านการออกแบบและก่อสร้าง"  ณ ห้อง Grand Ballroom ชั้น 7 Sofitel Bangkok Sukhumvit โดยมีทาง คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมโยธา มาให้ความรู้เกี่ยวกับงาน  

 

 

 

 

 

 

 

 


 พันธมิตรสมาคมเทคโนโลยี ในประเทศไทย พันธมิตรสมาคมกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน (CAFEO)
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
487 ซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา1) ถนนรามคำแหง แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทร 0-2184-4600-9 โทรสาร 0-2319-2710-1
Email : eit@eit.or.th
Website : www.eit.or.th