วสท. ร่วมกับ กทม. ตรวจสอบไฟไหม้ห้างบิ๊กซีสะพานควาย
[ข่าวสาร] 15-พ.ค.-2560
วันนี้ (15 พ.ค. 60) เวลา 11.30 น.  วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) โดย ดร.ธเนศ วีระศิริ นายก วสท. นายพิชญะ จันทรานุวัฒน์ เลขาธิการ วสท. และนางสาวบุษกร แสนสุข ประธานคณะอนุกรรมการความปลอดภัย ร่วมกับกรุงเทพมหานคร เข้าตรวจสอบพื้นที่อาคารบิ๊กซีสะพานควาย ที่เกิดเพลิงไหม้ เพื่อดูผลกระทบจากไฟไหม้ต่อโครงสร้าง และวิศวกรรมงานระบบที่เกี่ยวข้อง พร้อมตรวจสอบระบบความปลอดภัยด้านอัคคีภัย และให้คำแนะนำในการปรับปรุงแก้ไขต่อไป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 พันธมิตรสมาคมเทคโนโลยี ในประเทศไทย พันธมิตรสมาคมกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน (CAFEO)
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
487 ซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา1) ถนนรามคำแหง แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทร 0-2184-4600-9 โทรสาร 0-2319-2710-1
Email : eit@eit.or.th
Website : www.eit.or.th