TAXI 4.0 for Thailand
[ข่าวสาร] 23-พ.ค.-2560

สัมมนาโต๊ะกลม

Taxi 4.0 for Thailand : Uber, Grab, และ App-Taxi

การให้บริการรถแท็คซี่เพื่อประชาชนในยุค Thailand 4.0

วันพุธที่ 26 เมษายน 2560 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 3 อาคาร วสท.

 

วสท. ได้จัดการสัมมนาโต๊ะกลมขึ้นในหัวข้อ Taxi 4.0 for Thailand การให้บริการรถแท็กซี่เพื่อประชาชนในยุค Thailand 4.0 โดยได้เล็งเห็นผลกระทบจากสถานการณ์ การให้บริการของรถ Taxi ซึ่งเป็นรถรับส่งผู้โดยสารสาธารณะประเภทหนึ่งที่มีผู้ใช้บริการกันเป็นจำนวนมาก เนื่องจากสะดวก รวดเร็ว และมีความเป็นส่วนตัว แต่เนื่องจากในปัจจุบันมีผู้โดยสารจำนวนมากได้รับผลกระทบจากการให้บริการของรถ Taxi เช่น การปฏิเสธไม่รับผู้โดยสาร เลือกรับผู้โดยสาร อีกทั้งพฤติกรรมไม่สุภาพกับผู้โดยสาร หรือผู้ใช้รถ ใช้ถนน จึงทำให้มีประชาชนส่วนหนึ่งเลือกใช้บริการ App-Taxi มากขึ้น จนกระทั่งมีการประท้วงจากเหล่าแท็กซี่ปกติ ที่เห็นว่า App-Taxi เหล่านี้มาแย่งลูกค้าของตน รวมทั้งเป็นการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม โดยในการครั้งนี้เพื่อหารือร่วมกันว่าจะแก้ไขปัญหาจุดเด่นจุดด้อย เพื่อประโยชน์ของประชาชนชาวไทย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 พันธมิตรสมาคมเทคโนโลยี ในประเทศไทย พันธมิตรสมาคมกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน (CAFEO)
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
487 ซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา1) ถนนรามคำแหง แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทร 0-2184-4600-9 โทรสาร 0-2319-2710-1
Email : eit@eit.or.th
Website : www.eit.or.th