26 - 27 เม.ย. 60 วสท. จัดการฝึกอบรมการบริหารโครงการเชิงปฏิบัติ (Project Management In Practice)
[ข่าวสาร] 09-พ.ค.-2560

เมื่อระหว่างวันที่  26 - 27 เมษายน พ.ศ. 2560 ที่ผ่านมาคณะอนุกรรมการสาขาบริหารงานก่อสร้าง  วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ จัดการฝึกอบรมการบริหารโครงการเชิงปฏิบัติ (Project Management In Practice) สำหรับในด้านธุรกิจก่อสร้างและด้านวิศวกรรม ที่ ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.โดยมีทาง คณะอนุกรรมการสาขาบริหารงานก่อสร้าง  มาให้ความรู้เกี่ยวกับงาน  บริหารโครงการ

 

 

 

 

 

 

 


 พันธมิตรสมาคมเทคโนโลยี ในประเทศไทย พันธมิตรสมาคมกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน (CAFEO)
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
487 ซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา1) ถนนรามคำแหง แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทร 0-2184-4600-9 โทรสาร 0-2319-2710-1
Email : eit@eit.or.th
Website : www.eit.or.th