วสท. แถลงข่าว กรณีฐานเครนก่อสร้างรถไฟฟ้าล้ม
[ข่าวสาร] 05-พ.ค.-2560

วันนี้ (10.30 น.) วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ แถลงข่าว "กรณีฐานเครนก่อสร้างรถไฟฟ้าล้ม : สาเหตุ และมาตรการป้องกันเพื่อความปลอดภัยของประชาชน" ร่วมกับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) หรือ สสปท. และการรถไฟแห่งประเทศไทย เพื่อเสนอมาตรการความปลอดภัยในการทำงานก่อสร้างทางสำหรับรถไฟฟ้า และเตรียมร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการให้ความรู้ สร้างคู่มือ และมาตรฐานต่าง ๆ เพื่อลดอุบัติเหตุจากการก่อสร้างต่อไป

4 พฤษภาคม 2560

ดาวน์โหลดเอกสาร คลิก

 

 

 

 

 

 

 


 พันธมิตรสมาคมเทคโนโลยี ในประเทศไทย พันธมิตรสมาคมกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน (CAFEO)
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
487 ซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา1) ถนนรามคำแหง แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทร 0-2184-4600-9 โทรสาร 0-2319-2710-1
Email : eit@eit.or.th
Website : www.eit.or.th