วสท.ฝึกอบรมและฝึกปฏิบัติการ หลักสูตร การพัฒนาบุคลากรเพื่อเป็นผู้ตรวจสอบปั้นจั่น (CRANE)
[ข่าวสาร] 05-พ.ค.-2560

เมื่อระหว่างวันที่ 27 - 30 เมษายน พ.ศ. 2560 ที่ผ่านมาคณะอนุกรรมการสาขาบริหารงานก่อสร้าง วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ จัดการฝึกอบรมและฝึกปฏิบัติการ หลักสูตรการพัฒนาบุคลากรเพื่อเป็นผู้ตรวจสอบปั้นจั่น (CRANE) ที่ ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.โดยมีทาง นาย สาธิต บูรพรรณ และ นาย โฆษิต ปลื้มสระไชย มาให้ความรู้เกี่ยวกับงาน การพัฒนาบุคลากรเพื่อเป็นผู้ตรวจสอบปั้นจั่น (CRANE)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 พันธมิตรสมาคมเทคโนโลยี ในประเทศไทย พันธมิตรสมาคมกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน (CAFEO)
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
487 ซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา1) ถนนรามคำแหง แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทร 0-2184-4600-9 โทรสาร 0-2319-2710-1
Email : eit@eit.or.th
Website : www.eit.or.th