ประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2559
[ข่าวสาร] 05-พ.ค.-2560
          วานนี้ (18 เม.ย. 60) เวลา 09.00 น. คณะกรรมการอำนวยการ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) นำโดย ดร.ธเนศ วีระศิริ นายก วสท. ทำพิธีบวงสรวงพระวิษณุกรรม เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ 2560 และจัดทำบุญเลี้ยงเพลพระ 9 รูป เพื่อเป็นสิริมงคล ต่อด้วยพิธีรดน้ำดำหัวขอพรวิศวกรอาวุโส มีกรรมการ สมาชิก และเจ้าหน้าที่ วสท. เข้าร่วมงานมากมาย
 
          ต่อมา เวลา 13.30 น. วสท. จัดการบรรยายพิเศษเรื่อง "ประเทศไทยกับรถยนต์ไฟฟ้า (EV)" หัวข้อ  นโยบาย  การส่งเสริมภาครัฐ และรถยนต์ไฟฟ้าระบบต่าง ๆ จากผู้ผลิต โดยวิทยากรจากภาครัฐ และเอกชน ซึ่งมีผู้สนใจร่วมฟังบรรยายกว่า 150 คน (ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการบรรยาย)
 
          นอกจากนี้ เวลา 15.00 น. วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ยังมีการจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 โดยมี ศาสตราจายร์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ นายก และ รศ.ศักดิ์ชัย สกานุพงษ์ เหรัญญิก วาระ ปี พ.ศ. 2557-2559 กล่าวรายงานผลงาน และผลประกอบการประจำปี 2559 เพื่อให้สมาชิกรับทราบ หลังจากนั้น ดร.ธเนศ วีระศิริ นายก นายพิชญะ จันทรานุวัฒน์ เลขาธิการ และนายอุทัย คำเสนาะ เหรัญญิก วสท. วาระปี พ.ศ. 2560-2562 ได้แนะนำคณะกรรมการอำนวยการชุดใหม่ พร้อมแถลงนโยบาย และเสนอแผนการดำเนินการในวาระนี้ ต่อสมาชิก
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 พันธมิตรสมาคมเทคโนโลยี ในประเทศไทย พันธมิตรสมาคมกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน (CAFEO)
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
487 ซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา1) ถนนรามคำแหง แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทร 0-2184-4600-9 โทรสาร 0-2319-2710-1
Email : eit@eit.or.th
Website : www.eit.or.th