วสท. เข้าหารือ TCI พัฒนาวารสารฯ สู่อาเซี่ยน
[ข่าวสาร] 03-ก.พ.-2560
          วันนี้ (3 ก.พ. 60) ณ ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย ดร.ธเนศ วีระศิริ นายก วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) นำคณะอนุกรรมการวิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนา วสท. เข้าพบ ศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ หัวหน้าศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย เพื่อแนะนำคณะอนุกรรมการชุดใหม่ และขอคำปรึกษาในการพัฒนาคุณภาพวารสารฯ พร้อมทั้งมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ด้วย
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 พันธมิตรสมาคมเทคโนโลยี ในประเทศไทย พันธมิตรสมาคมกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน (CAFEO)
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
487 ซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา1) ถนนรามคำแหง แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทร 0-2184-4600-9 โทรสาร 0-2319-2710-1
Email : eit@eit.or.th
Website : www.eit.or.th