วิศวกรอาสา วสท. ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัย ภาคใต้
[ข่าวสาร] 23-ม.ค.-2560
 
          เมื่อวันที่ 20-22 มกราคม 2560 ที่ผ่านมา วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) ได้นำทีมวิศวกรอาสา วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ จำนวนกว่า 200 คน ลงพื้นที่เข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้ โดยทำการแบ่งเป็น 3 ทีม ลงพื้นที่ 3 จังหวัด ได้แก่ ชุมพร สุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช ซึ่งการลงพื้นที่ของวิศวกรอาสาในครั้งนี้ ก็เพื่อเข้าไปช่วยเหลือทั้งภาครัฐ เอกชน รวมถึงประชาชนที่เดือดร้อน อาคาร บ้านเรือน ได้รับความเสียหายจากภัยพิบัติ โดยการให้คำปรึกษา และแนะนำแนวทางการฟื้นฟู บูรณาการต่าง ๆ เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่พี่น้องประชาชน ในด้านวิศวกรรม รวมทั้งการนำถุงยังชีพไปมอบแก่ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ประสบภัย ที่ไม่สามารถออกมาจากพื้นที่ได้ เนื่องจากล้อมรอบไปด้วยน้ำ 
 
          ทั้งนี้ โครงกาวิศวกรอาสา วิศวกรรมสถานฯ ได้รับการช่วยเหลือและสนับสนุนมากมาย จากภาครัฐและเอกชน ที่เป็นเครือข่ายพันธมิตรอย่างดียิ่งมาโดยตลอด นอกจากนี้ยังได้รับการอำนวยความสะดวกจากผู้แทนองค์กรในพื้นที่เป็นอย่างดี ทั้ง โยธาจังหวัด กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ส่วนท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อบต.  อบจ. เทศบาล ชมรมตาปีเจ็ทสกี สุราษฎร์ธานี  บริษัท หาดทิพย์ จำกัด ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาพุนพิน สุราษฎร์ธานี รวมทั้งผู้ที่บริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางบัญชีของวิศวกรรมสถานฯ นอกจากนี้ ทาง วสท. ก็ยังคงติดตามความเคลื่อนไหวของสถานการณ์น้ำท่วมในแต่ละพื้นที่อย่างใกล้ชิด โดยการสร้างเครือข่ายวิศวกรอาสา ในท้องถิ่น เพื่อที่จะทำให้เข้าถึงประชาชนได้ง่าย และรวดเร็วยิ่งขึ้น ซึ่งก็ได้ผลตอบรับเป็นอย่างดี เพราะมีวิศวกรอาสาในพื้นที่ คอยให้ความดูแลประชาชนอย่างใกล้ชิดในหลายๆ พื้นที่แล้ว ณ ขณะนี้
         
          สำหรับวิศวกรที่สนใจจะเข้าร่วมเป็น ” วิศวกรอาสา วิศวกรรมสถานฯ “ ทาง วสท. ยังคงเปิดรับสมัครอยู่อย่างต่อเนื่องไม่จำกัดจำนวน เพราะเราต้องการวิศวกรผู้มีจิตอาสาอีกมากมาย ในการนำความรู้ ความสามารถที่มีนั้น ไปใช้ในการช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อน ไม่ได้เฉพาะเจาะจงเพียงเหตุการณ์ในครั้งนี้เท่านั้น แต่ทุกๆ เหตุการณ์ที่มีผู้เดือดร้อนต้องการความช่วยเหลือในด้านวิศวกรรม เรา ในนามของ “ วิศวกรอาสา วิศวกรรมสถานฯ “ จะเป็นผู้นำในการเข้าให้ความช่วยเหลือ เพื่อให้ประชาชนมีความอุ่นใจ มั่นใจ และปลอดภัยในการดำเนินชีวิตต่อไป
 

          สุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณเหล่าวิศวกรผู้มีจิตอาสาทุกท่าน ที่ได้เสียสละเวลา เข้าร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิศวกรอาสา ของเรา ซึ่งต่อจากนี้ไป เราจะเป็นกลุ่มเครือข่ายวิศวกร ที่พร้อมจะดูแล ช่วยเหลือ ประชาชนทุกเมื่อ ทุกสถานการณ์ และทุกพื้นที่ของประเทศไทย

 

          " ขอบพระคุณจากใจ คณะกรรมการ และทีมงานวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ "

 
ลิงค์สำหรับการสมัครวิศวอาสา วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  https://goo.gl/L4vzi2
 
Facebook : วิศวกรอาสา วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้ 2560   https://goo.gl/cCChF8
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 พันธมิตรสมาคมเทคโนโลยี ในประเทศไทย พันธมิตรสมาคมกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน (CAFEO)
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
487 ซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา1) ถนนรามคำแหง แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทร 0-2184-4600-9 โทรสาร 0-2319-2710-1
Email : eit@eit.or.th
Website : www.eit.or.th