ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ครั้งที่ 1/2560
[ข่าวสาร] 17-ม.ค.-2560

          คณะกรรมการอำนวยการ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ จัดการสัมมนาคณะกรรมการอำนวยการ วาระปี พ.ศ. 2560-2562 ร่วมกับเจ้าหน้าที่ วสท. และประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ครั้งที่ 1/2560 เพื่อระดมคิดเห็นในการกำหนดนโยบายของคณะกรรมการอำนวยการชุดใหม่ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อช่วยกันขับเคลื่อนองค์กรให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป


วันที่ 13-14 มกราคม 2560 ณ โรงแรม ชะอำ เมธาวลัย จังหวัดเพชรบุรี

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 พันธมิตรสมาคมเทคโนโลยี ในประเทศไทย พันธมิตรสมาคมกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน (CAFEO)
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
487 ซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา1) ถนนรามคำแหง แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทร 0-2184-4600-9 โทรสาร 0-2319-2710-1
Email : eit@eit.or.th
Website : www.eit.or.th