วสท. ร่วมช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้ในด้านวิศวกรรม
[ข่าวสาร] 17-ม.ค.-2560

          เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2560 ที่ผ่านมา เวลา 11.00 น. ดร.ธเนศ วีระศิริ นายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) ได้นำทีมคณะกรรมการอำนวยการแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน เรื่อง การให้ความช่วยเหลือทางด้านงานวิศวกรรม แก่ประชาชนผู้ประสบภัยน้ำท่วมในภาคใต้ โดยทางวิศวกรรมสถานฯ จะเข้าไปช่วยเหลือประชาชน นเรื่องของการนำความรู้ทางด้านวิศวกรรมไปช่วยฟื้นฟูบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมครั้งนี้ รวมถึงตามสถานที่สำคัญต่างๆ เช่น วัด โรงเรียน โรงพยาบาล ที่ว่าการอำเภอ เป็นต้น พร้อมกันนี้ยังมีการเปิดรับบริจาคเพื่อสมทบทุนในการทำถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบภัย จำนวน 500 ถุง ซึ่งได้มีการเดินทางนำไปมอบไว้ที่ ฐานทัพเรือกรุงเทพฯ รับมอบโดย นาวาเอกวิธนรัชต์ คชเสนี รอบผู้บัญชาการฐานทัพเรือกรุงเทพ 1 

          จากนั้นในช่วงบ่ายของวันเดียวกัน ดร.ธเนศ วีระศิริ นายกวิศวกรรมสถานฯ ได้นำทีมงานส่วนหนึ่งเดินทางไปยังกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยแห่งชาติ (ส่วนหน้า) (ปภ.) อ.พุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อลงพื้นที่ดูสถานการณ์ในจุดต่างๆ ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม ซึ่งก็ได้รับความช่วยเหลือจากทีมงาน ปภ. เป็นอย่างดี

          ทั้งนี้ ทางวิศวกรรมสถานฯ จำเป็นต้องมีวิศวกรร่วมช่วยตรวจสอบเป็นจำนวนมาก ในการกระจายไปในแต่ละพื้นที่ประสบภัย จึงมีความประสงค์ รับสมัครวิศวกรอาสาช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม ในนามวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งเปิดให้ลงทะเบียนแล้วที่ www.eit.or.th และยังเปิดรับบริจาคเงินเพื่อร่วมช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ ในชื่อบัญชี “สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ เพื่อผู้ประสพอุทกภัย” ธนาคารไทยพานิชย์ สาขาสี่แยกศรีวรา บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 140-258461-4 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 02-184-4600-9

          นอกจากนี้ในส่วนของการช่วยเหลือ และฟื้นฟู ทางด้านวิศวกรรมหลังน้ำท่วมนั้น วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ดังนี้

- กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

- กรมป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย

- กรมโยธาธิการและผังเมือง

- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

- คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

- คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

- มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตอุเทนถวาย

- มูลนิธิมดชนะภัย

- ชมรมศิษย์เก่าวิศวรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

- ชมรมช่างก่อสร้างเทคนิคไทย-เยอรมัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

- สมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย

- การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค นครศรีธรรมราช

- บริษัท ปูนซิเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)

- บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)

- บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำกัด

- บริษัท ทาทา สตีล ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)

- บริษัท เด็คโคเอ็นจิเนียริ่งแอนด์คอนซัลแตนท์ จำกัด

- บริษัท สแปนเวอร์คคอนซัลติ้งเอ็นจิเนียร์ จำกัด

- บริษัท สโตนเฮ้นจ์ จำกัด

- บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จำกัด

 

ผู้แถลงข่าว

ดร.ธเนศ วีระศิริ                     นายก วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ

รศ.เอนก ศิริพานิชกร            ประธานกรรมการภัยพิบัติ และประธานสาขาวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ

นางสาวบุษกร แสนสุข         กรรมการ และประธานกิจกรรมพิเศษ

นายอุทัย คำเสนาะ               กรรมการอำนวยการ และผู้ประสานงานภัยพิบัติ

 

 

 

 

 

 

 

- ร่วมแถลงข่าวกับ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย (ส่วนหน้า) อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี

 

 

 

 

- ลงพื้นที่ ดูความเสียหายบางส่วน อ.กาญจนดิษฐ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- วสท. มอบถุงยังชีพ ช่วยเหลือน้ำท่วมภาคใต้วันที่ 12 มกราคม 2560 เวลา 14.40 น. วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ เบื้องต้น 500 ถุง โดย นาวาเอก วิธนรัชต์ คชเสนี รองผู้บัญชาการฐานทัพเรือกรุงเทพ(1) เป็นผู้รับมอบ ณ ฐานทัพเรือกรุงเทพ

 

 

 

 

 

 

 


 พันธมิตรสมาคมเทคโนโลยี ในประเทศไทย พันธมิตรสมาคมกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน (CAFEO)
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
487 ซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา1) ถนนรามคำแหง แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทร 0-2184-4600-9 โทรสาร 0-2319-2710-1
Email : eit@eit.or.th
Website : www.eit.or.th