วสท. ร่วมเป็นพันธมิตร จัดงาน PEACON2016 & Innovation Day
[ข่าวสาร] 19-ธ.ค.-2559

          วันนี้ (19 ธ.ค. 59) ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ  ศ.ดร.ปิติ สุคนธสุขกุล ปฏิคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) เป็นผู้แทน วสท. ขึ้นรับมอบใบประกาศนียบัตรหน่วยงานพันธมิตรการจัดงาน ประชุมวิชาการ กฟภ. ประจำปี 2559 PEACON2016 & Innovation Day จาก พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย โดยในปีนี้ จัดขึ้นภายใต้หัวข้อ “Moving Toward the Electric Utility of the Future” เพื่อแสดงถึงปณิธาน ของทางการไฟฟ้าฟ้าส่วนภูมิภาค ที่จะนำพาเทคโนโลยีทางการไฟฟ้าขับเคลื่อนเข้าสู่การไฟฟ้าแห่งอนาคตต่อไป

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 พันธมิตรสมาคมเทคโนโลยี ในประเทศไทย พันธมิตรสมาคมกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน (CAFEO)
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
487 ซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา1) ถนนรามคำแหง แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทร 0-2184-4600-9 โทรสาร 0-2319-2710-1
Email : eit@eit.or.th
Website : www.eit.or.th