วิศวกรรมแห่งชาติ 2559
[ข่าวสาร] 28-พ.ย.-2559
          เมื่อวันศุกร์ (25 พ.ย. 59) ที่ผ่านมา ณ ห้องบอลรูม โซน เอ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท) ได้จัดงาน “วิศวกรรมแห่งชาติ 2559” ภายใต้หัวข้อ “ความปลอดภัยสาธารณะ” ซึ่งงานนี้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พลเอกอาชวินทร์ เศวตเศรนี เป็นผู้แทนพระองค์ เปิดงานดังกล่าว โดยภายในงานได้มีการจัดบูธแสดงสินค้า ผลิตภัณฑ์ รวมถึงบริการทางด้านวิศวกรรมจากหลากหลายหน่วยงาน และยังมีกิจกรรมแจกของรางวัลต่างๆ มากมาย ซึ่งก็ได้รับผลตอบรับจากประชาชนทั่วไปที่เข้าร่วมงานมากมายเป็นอย่างดี ทั้งนี้ทาง วสท. ต้องขอขอบพระคุณผู้สนับสนุนทุกท่านเป็นอย่างยิ่ง ที่ช่วยให้งานวิศวกรรมแห่งชาติครั้งนี้สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 พันธมิตรสมาคมเทคโนโลยี ในประเทศไทย พันธมิตรสมาคมกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน (CAFEO)
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
487 ซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา1) ถนนรามคำแหง แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทร 0-2184-4600-9 โทรสาร 0-2319-2710-1
Email : eit@eit.or.th
Website : www.eit.or.th