คณะกรรมการวิศวกรรมไฟฟ้า วสท. ร่วมลงนามถวายพระพร แด่ในหลวง
[ข่าวสาร] 28-ก.ย.-2559
 
          วันนี้ (28 ก.ย. 59) ณ ศาลาสหทัยสมาคม พระบรมมหาราชวัง นายกิตติพงษ์ วีระโพธิ์ประสิทธิ์ ประธานคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) นำคณะกรรมการ เข้าร่วมลงนามถวายพระพร แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 พันธมิตรสมาคมเทคโนโลยี ในประเทศไทย พันธมิตรสมาคมกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน (CAFEO)
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
487 ซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา1) ถนนรามคำแหง แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทร 0-2184-4600-9 โทรสาร 0-2319-2710-1
Email : eit@eit.or.th
Website : www.eit.or.th