ประกาศ ผลการเลือกตั้งกรรมการอำนวยการ วสท. วาระปี 2560-2562
[ข่าวสาร] 03-ส.ค.-2559

ประกาศ ผลการเลือกตั้งกรรมการอำนวยการ วสท. วาระปี 2560-2562

 

***ดาวน์โหลดเอกสารประกอบด้านล่าง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


ประกาศเรื่อง การนับคะแนนบัตรเลือกตั้งคณะกรรมการอำนวยการ
ประวัติผู้สมัครรับเลือกตั้ง คณะกรรมการอำนวยการ วสท. วาระปี พ.ศ. 2560-2562
แถลงการณ์ เรื่อง การส่งออกบัตรเลือกตั้งคณะกรรมการอำนวยการ วสท. วาระปี พ.ศ. 2560-2562
ประกาศรายชื่อและหมายเลขประจำตัวผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้งกรรมการอำนวยการ วสท.
ข้อบังคับสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ฉบับลงวันที่ 3 มกราคม 2557
การรับสมัครเลือกตั้งเป็นกรรมการอำนวยการ วสท. วาระปี 2560 -2562
ระเบียบการรับสมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการอำนวยการ วสท. วาระปี 2560-2562
ใบสมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการอำนวยการ วสท. วาระปี พ.ศ. 2560-2562
ใบมอบอำนาจให้กระทำแทน สำหรับสมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการอำนวยการ วสท. วาระปี 2560-2562

พันธมิตรสมาคมเทคโนโลยี ในประเทศไทย พันธมิตรสมาคมกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน (CAFEO)
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
487 ซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา1) ถนนรามคำแหง แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทร 0-2184-4600-9 โทรสาร 0-2319-2710-1
Email : eit@eit.or.th
Website : www.eit.or.th