สมัครสมาชิก
   ลงทะเบียนผู้ใช้เว็บ
   Username                             
   Password                             
   Password (อีกครั้ง)    
   รายละเอียดสมาชิก
   คำนำหน้า *  
   ชื่อ-นามสกุล * ชื่อ   นามสกุล  
   อีเมล์ *  
   ประเภทสมาชิก *  
   โทรศัพท์มือถือ *  
   วันเดือนปีเกิด
  เป็นสมาชิก วสท. เลขที่
  กรุณาระบุเพื่อสิทธิประโยชน์ของท่าน ( ตัวอย่างที่ถูกต้อง 1/xxxxxx)
  ไม่ได้เป็นสมาชิก วสท.
   ที่อยู่สำหรับออกใบเสร็จ

   

พันธมิตรสมาคมเทคโนโลยี ในประเทศไทย พันธมิตรสมาคมกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน (CAFEO)
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
487 ซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา1) ถนนรามคำแหง แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทร 0-2184-4600-9 โทรสาร 0-2319-2710-1
Email : eit@eit.or.th
Website : www.eit.or.th