EIT สัญจร Walk Together ครั้งที่ 1
จากอาคารวิศวกรรมสถานฯ - สถานีสนามไชย...
พิธีเปิดอาคารเรียนพระราชทานต้านแรงแผ่นดินไหว จังหวัดเชียงราย
โปรดเกล้าฯ ให้ วสท. เป็นผู้ออกแบบอาคารทั้ง 4 โรงเรียน...
วสท. ภาคเหนือ 1 ร่วมด้วย NHK Spring พัฒนาโครงการพระราชดำริ
เพื่อสนับสนุนศักยภาพในการผลิตด้านการเกษตรอย่างครบวงจร...

 

 
 

This table is scrollable

กำหนดการอบรม สัมมนา
วันที่ อบรม สัมมนา สถานที่
24-25 มี.ค. 60  การอบรมเชิงวิชาชีพ เรื่อง การสอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรมชนิดต่างๆ (ทฤษฎีและปฎิบัติ) ห้องประชุมชั้น 4 อาคารวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ถนนเทพลีลา รามคำแหง
24-25 มี.ค. 60  การอบรมเรื่อง เทคนิคการตรวจสอบและบำรุงรักษา รถกระเช้า รุ่นที่ 1 ***ขอเลื่อนเป็น วันที่ 8-9 กันยายน 2560 ห้องประชุม อาคาร วสท. และศูนย์ฝึกอบรมรถกระเช้า บริษัท เอเชียไฟว์ จำกัด รามอินทรา กทม.
24 มี.ค. 60  การตรวจสอบและทดสอบระบบเครื่องสูบน้ำดับเพลิง (Fire Pump) (ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ)รุ่นที่ 7 อาคาร วสท.
25-26 มี.ค. 60  การอบรมเรื่อง ระบบท่อในโรงงานอุตสาหกรรม (Industrial piping system) รุ่นที่ 13 ห้องประชุม อาคาร วสท.
25-26 มี.ค. 60  การออกแบบระบบดับเพลิงสำหรับคลังสินค้าและระบบสารสะอาดดับเพลิง รุ่นที่ 10 อาคาร วสท. ซอยรามคำแหง 39 กทม.
29 มี.ค. 60  การอบรมเชิงวิชาชีพเรื่อง การเลือกใช้ การออกแบบ การติดตั้ง และการบำรุงรักษาแผงสวิตซ์แรงต่ำ (MDB) รุ่นที่ 1/2560 อาคาร วสท.
29-30 มี.ค. 60  การอบรมเรื่อง เทคนิคการติดตั้ง เพิ่ม-ลดความสูง และรื้อถอนทาวเวอร์เครน (Tower Crane) : ตั้ง+ดีดเครนอย่างไร ไม่ให้เครนถล่ม ! : ข้อควรระวังในการตั้งและดีดทาวเวอร์เครน ! : วิเคราะห์กรณีศึกษา อุบัติเหตุทาวเวอร์เครน จากไทยและต่างประเทศ ! ห้องประชุม อาคาร วสท.
29 มี.ค. 60  ก่อสร้างเสี่ยงภัยประกันภัยช่วยได้ (Contractor’s All Risks) รุ่นที่ 16 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร วสท.
29-31 มี.ค. 60  โครงการฝึกอบรม เพื่อเตรียมรับรองเป็นผู้ตรวจสอบความปลอดภัยทางถนนสำหรับผู้มีประสบการณ์ วันที่ 29-31 มีนาคม 60 (รับจำนวนจำกัด) อาคาร วสท.
31-01 เม.ย. 60  โครงการอบรมเรื่อง พื้นฐานความรู้ด้านวิศวกรรมยกหิ้วและปั้นจั่น เพื่อเตรียมความพร้อม สำหรับการขอใบอนุญาตภาคีวิศวกรพิเศษ รุ่นที่ 2 ห้องประชุม อาคาร วสท.
01-02 เม.ย. 60  โครงการอบรม หลักสูตร การประมาณราคากลางงานราชการ (1-2เมษายน2560) ห้องประชุม อาคาร วสท.
01 เม.ย. 60  การอบรมเรื่อง การออกแบบระบบท่อไอน้ำ รุ่นที่ 13 ห้องประชุม อาคาร วสท.
01 เม.ย. 60  การแข่งขันโบว์ลิ่ง วสท. บลูโอ ริธึ่ม แอนด์ โบว์ สาขา เอสพลานาด รัชดา ชั้น 4
05 เม.ย. 60   “2D CADD” รุ่นที่ 11 วสท.
19-20 เม.ย. 60  การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง โปรแกรมวิเคราะห์โครงสร้าง MIDAS Gen รุ่นที่ 7 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร วสท.
20-23 เม.ย. 60  การควบคุมและบริหารงานก่อสร้าง รุ่นที่ 50 ห้องประชุม อาคาร วสท.
20-21 เม.ย. 60  การทบทวนความรู้ด้านปฐพีกลศาสตร์ (Geotechnical and Foundation Engineering)(เพื่อเตรียมความพร้อมสอบสามัญวิศวกร) ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคาร วสท. ซอยรามคำแหง39
22-23 เม.ย. 60  การอบรมเรื่อง การวางแผนเครื่องจักรกลเชิงป้องกัน รุ่นที่ 10 ห้องประชุม อาคาร วสท.
22-23 เม.ย. 60  การอบรมเรื่อง มาตรฐานการป้องกันฟ้าผ่า รุ่นที่ 1 ประจำปี 2560 อาคาร วสท. ชั้น 4
22-23 เม.ย. 60  การบัญชีบริหาร : สำหรับวิศวกร และผู้บริหารที่ไม่ใช่นักบัญชี รุ่นที่ 2/2560 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร วสท.


 

พันธมิตรสมาคมเทคโนโลยี ในประเทศไทย พันธมิตรสมาคมกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน (CAFEO)
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
487 ซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา1) ถนนรามคำแหง แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทร 0-2184-4600-9 โทรสาร 0-2319-2710-1
Email : eit@eit.or.th
Website : www.eit.or.th