พิธีเปิดอาคารเรียนพระราชทานต้านแรงแผ่นดินไหว จังหวัดเชียงราย
โปรดเกล้าฯ ให้ วสท. เป็นผู้ออกแบบอาคารทั้ง 4 โรงเรียน...
วสท. ภาคเหนือ 1 ร่วมด้วย NHK Spring พัฒนาโครงการพระราชดำริ
เพื่อสนับสนุนศักยภาพในการผลิตด้านการเกษตรอย่างครบวงจร...
วสท. เข้าหารือ TCI พัฒนาวารสารฯ สู่อาเซี่ยน
วันนี้ (3 ก.พ. 60) ณ ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย...

 

 
 

This table is scrollable

กำหนดการอบรม สัมมนา
วันที่ อบรม สัมมนา สถานที่
24-26 ก.พ. 60  การอบรมเรื่อง มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย พ.ศ. 2556 (มาตรฐานฉบับใหม่) รุ่นที่ 1/2560 ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคาร วสท.
24-26 ก.พ. 60  การออกแบบ ตรวจสอบ และบำรุงรักษาสะพาน (24-26กพ60) ห้องประชุม อาคาร วสท.
25 ก.พ. 60  เทคนิคการใช้งานระบบล็อกและติดป้ายทะเบียนในงานวิศวกรรม รุ่นที่ 2 (ลงทะเบียนกรุณา Click ที่ Link) ห้องประชุม อาคาร วสท.
25 ก.พ. 60  ก๊าซชีวภาพ : การผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อการใช้งานที่ปลอดภัย : กรณีศึกษาอุบัติเหตุและความเสียหาย ห้องประชุม อาคาร วสท.
25 ก.พ. 60  EIT สัญจร ครั้งที่ 1 โครงการ Walk Together 2017 *ชำระค่าลงทะเบียนก่อนมีสิทธิ์ก่อน*ปิดรับสมัคร อาคาร วสท. ถึง สถานีรถไฟฟ้าสนามไชย
27-03 เม.ย. 60  จัดฝึกอบรม การทำ Routing และ Switching หัวข้อ “CISCOrouting” (ยกเลิก) อาคาร วสท.
01-03 มี.ค. 60  โครงการอบรมพื้นฐานความรู้ด้านวิศวกรรมโยธาเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการขอใบอนุญาตภาคีพิเศษจากสภาวิศวกร รุ่นที่23 ห้องประชุม อาคาร วสท.
03-05 มี.ค. 60  การออกแบบและติดตั้งระบบดับเพลิงด้วยน้ำ รุ่นที่ 30 อาคาร วสท. ซอยรามคำแหง 39 กทม.
03 มี.ค. 60  จัดฝึกอบรมหัวข้อ “ICT basics” สำหรับผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์ทั่วไป อาคาร วสท.
03 มี.ค. 60  การสัมมนาเรื่อง “เหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อน...กำลังสูง ทางเลือกใหม่ของการก่อสร้าง ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม” จ.ขอนแก่น ฟรี!! ณ ห้องเอราวัณ ชั้น G โรงแรมพลูแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด จ.ขอนแก่น
04 มี.ค. 60  โครงการศึกษาดูงานและสาธิต การตรวจสอบและทดสอบสำหรับสลิงและอุปกรณ์ช่วยยก ณ บริษัท ลี แอนด์ สตีล จำกัด สาขาสมุทรปราการ บริษัท ลี แอนด์ สตีล จำกัด สาขาสมุทรปราการ
04-05 มี.ค. 60  การอบรมเรื่อง Welding Control ตาม ASME IX รุ่นที่ 9 ห้องประชุม อาคาร วสท.
09-11 มี.ค. 60  มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย พ.ศ. 2556 (มาตรฐานฉบับใหม่) จ.เชียงใหม่ *ขอให้ชำระเงินภายในสิ้นเดือนนี้ (ไม่รับชำระเงินหน้างาน) โรงแรมอโมร่า ท่าแพ จ.เชียงใหม่
10-11 มี.ค. 60  “วิศวกรรมบริหารอาคาร เพื่อความปลอดภัยและประหยัดพลังงาน” รุ่นที่ 5 (ลงทะเบียนกรุณา Click ที่ Link) ห้องประชุม อาคาร วสท.
10-12 มี.ค. 60  การออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยวิธีหน่วยแรงใช้งาน ห้องประชุม อาคาร วสท.
10-11 มี.ค. 60  การอบรมเรื่อง ผู้ตรวจสอบรอกไฟฟ้าและปั้นจั่นเหนือศีรษะ (Electric Hoist & Overhead Crane Inspector) รุ่นที่ 3 ห้องประชุม อาคาร วสท. และศูนย์ฝึกอบรมปั้นจั่นเหนือศีรษะ บริษัท โททัลเมคคานิค จำกัด อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
10 มี.ค. 60  สัมมนาเรื่องการทดสอบการรับน้ำหนักเสาเข็มแบบสองทิศทาง*เข้าร่วมสัมมนาฟรี เฉพาะสมาชิก วสท.* ห้องประชุมชั้น 6 อาคาร วสท. ซอยรามคำแหง39
11 มี.ค. 60  การสัมมนาเรื่อง กลยุทธ์การควบคุมอุปกรณ์คลังอะไหล่และซ่อมบำรุงรักษา รุ่นที่ 9 ห้องประชุม อาคาร วสท.
14-15 มี.ค. 60  โครงการอบรมเรื่อง “3D CADD” รุ่นที่ 2 มหาวิทยาลัยราชมงคล วิทยาเขตสุวรรณภูมิ ท่าน้ำนนท์
15-17 มี.ค. 60  การพิจารณาข้อมูลดิน ปัญหาฐานราก และการแก้ไข (15-17มีนาคม2560) ห้องประชุม อาคาร วสท.


 

พันธมิตรสมาคมเทคโนโลยี ในประเทศไทย พันธมิตรสมาคมกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน (CAFEO)
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
487 ซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา1) ถนนรามคำแหง แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทร 0-2184-4600-9 โทรสาร 0-2319-2710-1
Email : eit@eit.or.th
Website : www.eit.or.th