รายงานประจำปี่ 2560
ดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2560...
EIT สัญจร ครั้งที่ 2
ล่องเรือชมโบราณสถาน ประวัติศาตร์ด้านวิศวกรรม...
ประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2559
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์...

 

 
 

This table is scrollable

กำหนดการอบรม สัมมนา
วันที่ อบรม สัมมนา สถานที่
02 พ.ค. 60  อบรมระบบelearning หัวข้อ InterNet of Things -
13-30 ก.ค. 60  EIT MINI CIVIL รุ่นที่ 1 อาคาร วสท.
13-14 พ.ค. 60  การอบรมเรื่อง การเลือกและการคำนวณระบบควบคุมความชื้นในงานปรับอากาศ รุ่นที่ 9 ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.
17-20 พ.ค. 60  การใช้เทคโนโลยีภาพถ่ายความร้อนอินฟราเรดอย่างมืออาชีพ ระดับ 1 รุ่นที่ 19 * เต็ม ชั้น 3 ห้องประชุม 3
17-18 พ.ค. 60  การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ระบบไฮดรอลิกสำหรับรถปั้นจั่นและเครื่องจักรกลหนัก (Workshop Training : Hydraulic System of Crane and Heavy Equipment) รุ่นที่ 2 ณ ห้องประชุม อาคาร วสท. และลานฝึกภาคสนาม ศูนย์ฝึกระบบไฮดรอลิค กฟภ. นครชัยศรี
17-18 พ.ค. 60  มาตรฐานใหม่การออกแบบและติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้า รุ่นที่ 5 อาคาร วสท.
19-20 พ.ค. 60  การอบรมเชิงวิชาชีพ เรื่อง การออกแบบพื้นคอนกรีตอัดแรงไร้คาน (Design of Post-tensioned Flat Slab) รุ่นที่ 3 ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคาร วสท.
19-21 พ.ค. 60  อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การประเมินความเสี่ยงเพื่อความปลอดภัย (Risk Assessment Safety and Health) รุ่นที่ 3 อาคาร วสท.
19-20 พ.ค. 60  การอบรมและฝึกปฏิบัติการ หลักสูตร ความปลอดภัยนั่งร้าน และการตรวจสอบ รุ่นที่ 16 วสท.
20-21 พ.ค. 60  การอบรมเรื่อง กิจกรรม TPM เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดการผลิตโดยการบำรุงรักษา รุ่นที่ 2 ห้องประชุม อาคาร วสท.
25-27 พ.ค. 60  มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย พ.ศ. 2556 (มาตรฐานฉบับใหม่) จ.สงขลา (หาดใหญ่) โรงแรม หรรษา เจบี หาดใหญ่
25-26 พ.ค. 60  อบรม ทบทวนความรู้ด้านปฐพีกลศาสตร์ (Geotechnical and Foundation Engineering)(เพื่อเตรียมความพร้อมสอบสามัญวิศวกร)รุ่นที่3 ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร วสท. ซ.รามคำแหง 39
26-28 พ.ค. 60  การอบรมเรื่อง การบริหารงานซ่อมบำรุงแบบมืออาชีพ รุ่นที่ 23 ห้องประชุม อาคาร วสท.
26-27 พ.ค. 60  อบรมเรื่อง Contract Administration & Project Management รุ่นที่ 17 ห้องรัชดาบอลรูม ชั้น 6 โรงแรม เอส ซี ปาร์ค
27 พ.ค. 60  การอบรมเรื่อง เรื่อง การเลือก การใช้งาน และการบำรุงรักษา เครื่องสูบน้ำป้อนหม้อน้ำ (Boiler Feed Pump) ห้องประชุม อาคาร วสท.
27 พ.ค. 60  กลศาสตร์สำหรับงานยก รุ่นที่ 1 อาคาร วสท.
30-31 พ.ค. 60  การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง มาตรฐานป้องกันฟ้าผ่า (ภายนอกและภายใน) ปี2560 ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคาร วสท.
02-03 มิ.ย. 60  ความรู้ทางโลหะวิทยาเพื่อการเลือกใช้งานเหล็กและอะลูมิเนียม รุ่นที่ 2 (เลื่อนเป็นวันที่ 2-3 มิ.ย.60) วสท.
02-04 มิ.ย. 60  การอบรมเรื่อง มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย รุ่นที่ 2 ประจำปี 2560 โรงแรม เอส ซี ปาร์ค
02-04 มิ.ย. 60  การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็กโดยวิธีกำลัง (Strength Design Method) สำหรับโครงสร้างพิเศษ ห้องประชุม อาคาร วสท.


 

พันธมิตรสมาคมเทคโนโลยี ในประเทศไทย พันธมิตรสมาคมกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน (CAFEO)
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
487 ซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา1) ถนนรามคำแหง แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทร 0-2184-4600-9 โทรสาร 0-2319-2710-1
Email : eit@eit.or.th
Website : www.eit.or.th