วสท. เข้าพบ รมต.กระทรวงคมนาคม
วสท. เข้าพบ รมต.กระทรวงคมนาคม...
ประชุม Mid Term Meeting at IES Singapore
ประชุม Mid Term Meeting at IES Singapore ...
พิธีเปิดการประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 22
พิธีเปิดการประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 22...

 

 
 

This table is scrollable

กำหนดการอบรม สัมมนา
วันที่ อบรม สัมมนา สถานที่
15-30 ก.ย. 60  EIT MINI CIVIL รุ่นที่ 1 อาคาร วสท.
22-30 ก.ค. 60  EIT Mini Civil รุ่นที่ 1 วิชาที่ 6 ภูมิศาสตร์สารสนเทศขั้นพื้นฐาน (Geo-Informatics) วสท.
28 ก.ค. 60  การตรวจสอบและทดสอบระบบเครื่องสูบน้ำดับเพลิง (Fire Pump) (ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ)รุ่นที่ 8 (ปิดรับสมัครแล้วค่ะ) อาคาร วสท.
29-30 ก.ค. 60  การออกแบบระบบดับเพลิงสำหรับคลังสินค้าและระบบสารสะอาดดับเพลิง รุ่นที่ 11
29-30 ก.ค. 60  การอบรมเรื่อง ระบบท่อในโรงงานอุตสาหกรรม (Industrial piping system) รุ่นที่ 14 ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.
03 ส.ค. 60   “2D CADD” รุ่นที่ 12 (เลื่อนมาจาก 14 มิถุนายน 2560) อาคาร วสท.
03-05 ส.ค. 60  “ทบทวนความรู้เพื่อความพร้อมเลื่อนระดับเป็นสามัญวิศวกร สาขาโยธา” รุ่นที่ 3 ณ จ.เชียงใหม่ ***ยกเลิก*** โรงแรมปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่
04-05 ส.ค. 60  การอบรมเรื่อง เทคนิคการตรวจสอบสลิงและอุปกรณ์ช่วยยก (Sling and Lifting Accessories Inspection Technique) รุ่นที่ 6 ห้องประชุม อาคาร วสท.
05-06 ส.ค. 60  การคำนวณออกแบบถังเก็บน้ำ คสล. (เลื่อนเป็น 5-6มิงหาคม2560) ห้องประชุม อาคาร วสท.
05-06 ส.ค. 60  การอบรมเรื่อง Substation Equipment and Protective Relaying รุ่นที่ 2/2560 วสท. ชั้น 4
05 ส.ค. 60  การอบรมเรื่อง การวัดและควบคุมในระบบปรับอากาศ ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.
05-26 ส.ค. 60  EIT Mini Civil รุ่นที่ 1 วิชาที่ 4 การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก (Reinforced Concrete Design) วสท.
05 ส.ค. 60  การอบรมเรื่อง “การประยุกต์ใช้รหัสต้นทุนก่อสร้างในการบริหารงานก่อสร้าง” ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคาร วสท. ซอยรามคำแหง39
06 ส.ค. 60  EIT Mini Civil รุ่นที่ 1 วิชาที่ 9 ชนิดของเสาเข็มและการเลือกใช้ วสท.
09 ส.ค. 60  การสัมมนาเรื่อง ระบบทำความเย็นขนาดเล็ก กับการใช้ และการบำรุงรักษาเบื้องต้น ห้องประชุม อาคาร วสท.
10 ส.ค. 60  การฝึกอบรม เรื่อง “การใช้ MULTI-COST CODE ในงาน COST ENGINEERING สำหรับงานอาคาร” รุ่นที่ 6 (เลื่อน10สิงหาคม60) ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร วสท. ซอยรามคำแหง39
12-19 ส.ค. 60  EIT MininCivil รุ่นที่ 1 วิชาที่ 1 กำลังวัสดุ ขั้นพื้นฐาน (Solid Mechanics) วสท.
16-17 ส.ค. 60  มาตรฐานใหม่การออกแบบและติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้า รุ่นที่ 6 อาคาร วสท.
17-20 ส.ค. 60  การฝึกอบรมและฝึกปฏิบัติการ หลักสูตร “การพัฒนาบุคลากร เพื่อเป็นผู้ตรวจสอบปั้นจั่น (Crane)” 17-20 สิงหาคม 2560 วสท
18 ส.ค. 60  โครงการประกวด ไคเซ็นยอดเยี่ยม ภาคอุตสาหกรรม ประจำปี 2560 (ชิงเงินรางวัล 50,000 บาท) ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์


 

พันธมิตรสมาคมเทคโนโลยี ในประเทศไทย พันธมิตรสมาคมกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน (CAFEO)
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
487 ซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา1) ถนนรามคำแหง แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทร 0-2184-4600-9 โทรสาร 0-2319-2710-1
Email : eit@eit.or.th
Website : www.eit.or.th