พิธีเปิดอาคาร ห้องสมุด โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยตง จังหวัด นครศรีธรรมราช
พิธีเปิดอาคาร ห้องสมุด โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยตง จังหวัด นครศรีธรรมราช...
สิทธิ์ปรโยชน์สมาชิก วสท.
สิทธิ์ปรโยชน์สมาชิก วสท....
TAXI 4.0 for Thailand
TAXI 4.0 for Thailand การให้บริการรถแท๊กซี่เพื่อประชาชนในยุค Thailand 4.0...

 

 
 

This table is scrollable

กำหนดการอบรม สัมมนา
วันที่ อบรม สัมมนา สถานที่
30-31 พ.ค. 60  การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง มาตรฐานป้องกันฟ้าผ่า (ภายนอกและภายใน) ปี2560 ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคาร วสท.
02-04 มิ.ย. 60  การอบรมเรื่อง มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย รุ่นที่ 2 ประจำปี 2560 โรงแรม เอส ซี ปาร์ค
02-04 มิ.ย. 60  การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็กโดยวิธีกำลัง (Strength Design Method) สำหรับโครงสร้างพิเศษ ห้องประชุม อาคาร วสท.
02-03 มิ.ย. 60  โครงการอบรมเรื่อง พื้นฐานความรู้ด้านวิศวกรรมพลังงาน เพื่อเตรียมความพร้อม สำหรับการขอใบอนุญาตภาคีพิเศษ รุ่นที่ 7
03-24 มิ.ย. 60  ผู้ตรวจสอบอาคาร รุ่นที่ 43 อาคาร วสท.
06-07 มิ.ย. 60  การอบรมเรื่อง ผู้ตรวจสอบเครนชนิดติดตั้งบนรถบรรทุก (Truck Mounted Crane Inspector) รุ่นที่ 2 ห้องประชุม อาคาร วสท.
07 มิ.ย. 60  การอบรมเชิงวิชาชีพเรื่อง การเลือกใช้ การออกแบบ การติดตั้ง และการบำรุงรักษาแผงสวิตซ์แรงต่ำ (MDB) รุ่นที่ 2/2560 อาคาร วสท.
08-10 มิ.ย. 60  การอบรม วิธีการและเทคนิคการตรวจทดสอบหม้อน้ำ รุ่นที่ 14 ห้องประชุม อาคาร วสท.
09 มิ.ย. 60  การสัมมนาเรื่อง “เหล็กโครงสร้างรีดร้อนกำลังสูง...มิติใหม่ด้านการออกแบบและก่อสร้าง” ฟรี !!! ณ Grand Ballroom ชั้น 7 Sofitel Bangkok Sukhumvit
10-11 มิ.ย. 60  การอบรมและฝึกปฏิบัติงาน “สำรวจและการวางผังงานก่อสร้างเบื้องต้น” รุ่นที่ 8 ห้องประชุม อาคาร วสท.
14 มิ.ย. 60   “2D CADD” รุ่นที่ 12 อาคาร วสท.
15-17 มิ.ย. 60  “ทบทวนความรู้เพื่อเตรียมตัวเลื่อนระดับเป็นสามัญวิศวกร สาขาโยธา” รุ่นที่ 2 วสท.
15 มิ.ย. 60  ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า รุ่น 3/2560 อาคาร วสท.
17-18 มิ.ย. 60  การอบรมเรื่อง การออกแบบระบบท่อภายในอาคาร รุ่นที่ 30 ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.
17 มิ.ย. 60  การประมาณราคางานก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่ (17มิถุนายน2560) ห้องประชุม อาคาร วสท.
21 มิ.ย. 60  การสัมมนาและศึกษาดูงาน การเลือกใช้พัดลมอย่างถูกต้อง เพื่อประหยัดค่าติดตั้งและค่าไฟฟ้า บริษัท ครูเกอร์ เวนทิเลชั่น อินดัสทรีส์ (ไทยแลนด์) จำกัด
22 มิ.ย. 60  การอบรมเรื่อง การเลือก การใช้งาน และการตรวจสอบ Safety valve สำหรับหม้อน้ำ ตาม ASME และ API (Safety Valve for Boiler Safety) ห้องประชุม อาคาร วสท.
23 มิ.ย. 60  การอบรมเรื่อง การเลือก การใช้งาน และการบำรุงรักษา หัวเผาสำหรับหม้อน้ำ (Boiler Burner) ห้องประชุม อาคาร วสท.
23-25 มิ.ย. 60  การสัมมนา เรื่อง เทคนิคการควบคุมต้นทุนก่อสร้าง รุ่นที่ 15 วสท
24-25 มิ.ย. 60  การฝึกอบรมเรื่อง การบัญชีบริหาร : สำหรับวิศวกร และผู้บริหารที่ไม่ใช่นักบัญชี รุ่นที่ 2/2560 ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร วสท. ซ.รามคำแหง 39


 

พันธมิตรสมาคมเทคโนโลยี ในประเทศไทย พันธมิตรสมาคมกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน (CAFEO)
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
487 ซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา1) ถนนรามคำแหง แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทร 0-2184-4600-9 โทรสาร 0-2319-2710-1
Email : eit@eit.or.th
Website : www.eit.or.th