วสท. เตรียมวิศวกรอาสาเข้าพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัย ภาคใต้
ในวันที่ 20-21 มกราคม 2560 นี้ โดยกำหนดพื้นที่สำรวจความเสียหายทางด้านวิศวกรรมในพื้นที่อำเภอบางสะพาน จังหวัด...
วสท. ร่วมช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้ในด้านวิศวกรรม
พร้อมเปิดรับวิศวกรอาสา เข้าร่วมฯ...
ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ครั้งที่ 1/2560
13-14 มกราคม 2560 ณ โรงแรม ชะอำ เมธาวลัย จังหวัดเพชรบุรี...

 

 
 

This table is scrollable

กำหนดการอบรม สัมมนา
วันที่ อบรม สัมมนา สถานที่
23-24 ม.ค. 60  การประชุมวิชาการแหล่งน้ำแห่งชาติ ครั้งที่ 7"การพัฒนาเพื่อความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมโลกและทรัพยากรน้ำ" วันที่ 23-24 มค.60 จ.ชลบุรี โรงแรมเดอะซายน์ จ.ชลบุรี
23 ม.ค. 60  จัดฝึกอบรม โครงข่ายสื่อสารคอมพิวเตอร์หัวข้อ “InterNet of Things”
24 ม.ค. 60  โครงการอบรมเรื่อง “2D CADD” รุ่นที่ 10
25 ม.ค. 60  การสัมมนาเรื่อง กฎหมายแรงงานที่หัวหน้างาน และผู้บริหารควรรู้ 1/2560 ห้องประชุม 2 ชั้น 4 อาคาร วสท. ซอยรามคำแหง39
25 ม.ค. 60  ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า รุ่นที่ 1/2560 อาคาร วสท.
28-29 ม.ค. 60  อบรมเรื่อง การบัญชีบริหาร สำหรับวิศวกร และผู้บริหารที่ไม่ใช่นักบัญชี 1/2560 ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร วสท. ซ.รามคำแหง 39
28 ม.ค. 60  การอบรมเรื่อง เทคนิคการลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการซ่อมบำรุงโดยใช้ Lean Maintenance รุ่นที่ 2 ***เลื่อนเป็น 14 มกราคม 2560 อาคาร วสท.
28-29 ม.ค. 60  การสัมมนาเชิงวิชาการ การประมาณราคางานระบบ รุ่นที่ 11 ห้องประชุม อาคาร วสท.
31 ม.ค. 60  โครงการอบรมเรื่อง หัวข้อ “2D CADD advanced” อาคาร วสท.
02-05 ก.พ. 60  การออกแบบอาคารพักอาศัยสูงน้อยกว่า 3 ชั้น (วันที่2-5 กุมภาพันธ์2560) อาคาร วสท.
03-04 ก.พ. 60  การอบรมเรื่อง เทคนิคการตรวจสอบสลิงและอุปกรณ์ช่วยยก (Sling and Lifting Accessories Inspection Technique) รุ่นที่ 5 ห้องประชุม อาคาร วสท.
03-05 ก.พ. 60  การสัมมนา เรื่อง เทคนิคการควบคุมต้นทุนก่อสร้าง รุ่นที่ 14 ห้องประชุม อาคาร วสท.
04-05 ก.พ. 60  การอบรมเรื่อง Substation Equipment and Protective Relaying ประจำปี 2560/1 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคาร วสท. ซอยรามคำแหง 39
07 ก.พ. 60  (ลงทะเบียนฟรี) ความรู้เบื่องต้นเกี่ยวกับมาตรฐานสินค้าอุตสาหกรรมและบริการ FM Approvals The Landmark Bangkok Hotel
08-09 ก.พ. 60  มาตรฐานใหม่การออกแบบและติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้า รุ่นที่ 4 ณ ห้องประชุมอาคาร วสท.
09-11 ก.พ. 60  ทบทวนความรู้เพื่อเตรียมตัวเลื่อนระดับฯ *เต็มแล้ว*ตรวจสอบรายชื่ออีก 74 ท่าน Click ที่ตัวหนังสือสีฟ้า ห้องประชุม อาคาร วสท.
09-10 ก.พ. 60  จัดฝึกอบรม และจัดสอบให้ใบรับรอง (Certification) หัวข้อ “ICT Literacy& Data Communications” (ไม่สอบ) อาคาร วสท.
10-12 ก.พ. 60  อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การประเมินความเสี่ยงเพื่อความปลอดภัย (Risk Assessment Safety and Health) อาคาร วสท.
16-18 ก.พ. 60  การอบรม วิธีการและเทคนิคการตรวจทดสอบหม้อน้ำ รุ่นที่ 13 ห้องประชุม อาคาร วสท.
17-18 ก.พ. 60  Contract Administration & Project Management รุ่นที่ 17 ห้องรัชดาบอลรูม ชั้น 6 โรงแรม เอส ซี ปาร์ค


 

พันธมิตรสมาคมเทคโนโลยี ในประเทศไทย พันธมิตรสมาคมกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน (CAFEO)
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
487 ซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา1) ถนนรามคำแหง แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทร 0-2184-4600-9 โทรสาร 0-2319-2710-1
Email : eit@eit.or.th
Website : www.eit.or.th