วสท.จัดเสวนาโต๊ะกลม เรื่อง “รถไฟไทย-จีน : ทำอย่างไรได้ประโยชน์ชาติสูงสุด”
วสท.จัดเสวนาโต๊ะกลม เรื่อง “รถไฟไทย-จีน : ทำอย่างไรได้ประโยชน์ชาติสูงสุด”...
วสท. จัดแถลงข่าวเรื่อง “กระบวนการถ่ายโอนเทคโนโลยีเพื่อนำเสนอภาครัฐ โครงการรถไฟความเร็วสูงไทย-จีน"
วสท. จัดแถลงข่าวเรื่อง “กระบวนการถ่ายโอนเทคโนโลยีเพื่อนำเสนอภาครัฐ โครงการรถไฟความเร็วสูงไทย-จีน"...
วสท. เข้าพบรองนายกรัฐมนตรี เพื่อแสดงจุดยืนให้มีการถ่ายโอนเทคโนโลยี โครงการรถไฟความเร็วสูง ไทย-จีน
วสท. เข้าพบรองนายกรัฐมนตรี เพื่อแสดงจุดยืนให้มีการถ่ายโอนเทคโนโลยี โครงการรถไฟความเร็วสูง ไทย-จีน...

 

 
 

This table is scrollable

กำหนดการอบรม สัมมนา
วันที่ อบรม สัมมนา สถานที่
28-30 มิ.ย. 60  จัดฝึกอบรม และจัดสอบให้ใบรับรอง (Certification) หัวข้อ “Data NetWorking” (รุ่นที่ 3) อาคาร วสท.
28-30 มิ.ย. 60  โครงการอบรมพื้นฐานความรู้ด้านวิศวกรรมโยธาเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการขอใบอนุญาตภาคีพิเศษจากสภาวิศวกร รุ่นที่24 ห้องประชุม อาคาร วสท.
29 มิ.ย. 60  การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การคำนวณ กระแสลัดวงจร และแรงดันตก ** เปิดรับเพิ่ม อาคาร วสท.
29 มิ.ย. 60  การสัมมนาเรื่อง กรณีศึกษาและเทคนิคการแก้ปัญหาการเผาไหม้ ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.
29 มิ.ย. 60  เหล็กเสริมคอนกรีตกับการออกแบบอาคารต้านแรงแผ่นดินไหว จ.เชียงใหม่ (ปิดรับสมัครแล้วค่ะ) ณ ห้องทุ่งเสลี่ยม ตึก G ชั้น 1 โรงแรมคุ้มภูคำ เชียงใหม่
30-02 ก.ค. 60  การออกแบบและติดตั้งระบบดับเพลิงด้วยน้ำ รุ่นที่ 31 (ปิดรับแล้วนะคะ) อาคาร วสท.
01 ก.ค. 60  การสัมมนาเรื่อง การเลือกใช้เครื่องสูบน้ำอย่างถูกต้อง เพื่อประหยัดค่าติดตั้งและค่าไฟฟ้า ห้องประชุม อาคาร วสท.
01-02 ก.ค. 60  การออกแบบ Model 3 มิติ ด้วย Google Sketchup ขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ 13 ห้องประชุม อาคาร วสท.
01 ก.ค. 60  สัมมนาเรื่อง “Building Information Modeling (BIM) ประสบการณ์ใหม่ในงานทำงาน” ฟรีเฉพาะสมาชิก วสท. 150 ท่านเท่านั้น!! ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคาร วสท. ซอยรามคำแหง39
05-06 ก.ค. 60  การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ระบบไฮดรอลิกสำหรับรถปั้นจั่นและเครื่องจักรกลหนัก (Workshop Training : Hydraulic System of Crane and Heavy Equipment) รุ่นที่ 2 ณ ห้องประชุม อาคาร วสท. และลานฝึกภาคสนาม ศูนย์ฝึกระบบไฮดรอลิค กฟภ. นครชัยศรี
05-07 ก.ค. 60  จัดฝึกอบรม และจัดสอบให้ใบรับรอง (Certification) หัวข้อ “Data Security” (ไม่มีการสอบ) อาคาร วสท.
05-07 ก.ค. 60  การพิจารณาข้อมูลดิน ปัญหาฐานราก และการแก้ไข (5-7กค60) ห้องประชุม อาคาร วสท.
05 ก.ค. 60  การสัมมนาเรื่อง “เหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อน...กำลังสูง ทางเลือกใหม่ของการก่อสร้าง ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม” จ.สงขลา ฟรี!!! ณ ห้องสุคนธา ฮอลล์ ชั้น 6 โรงแรมเซ็นทารา หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
11-13 ก.ค. 60  External Auditors รุ่นที่ 9 ฟรี **ประกาศรายชื่อแล้ว** อาคาร วสท.
12-13 ก.ค. 60  การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง โปรแกรมวิเคราะห์โครงสร้าง MIDAS Gen รุ่นที่ 8 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร วสท.
13-16 ก.ค. 60  จัดฝึกอบรม และจัดสอบให้ใบรับรอง (Certification) หัวข้อ “Data Security” (มีการสอบ) อาคาร วสท.
13 ก.ค. 60  การสัมนาเรื่อง กรณีศึกษาอุบัติเหตุจากหม้อน้ำและภาชนะรับความดัน ห้องประชุม อาคาร วสท.
13-14 ก.ค. 60  การอบรมมาตรฐานเชิงปฏิบัติการเรื่อง การออกแบบ ติตตั้ง และทดสอบระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ รุ่นที่ 1/2560 วสท. ชั้น 4
13-15 ก.ค. 60  “ทบทวนความรู้เพื่อความพร้อมเลื่อนระดับเป็นสามัญวิศวกร สาขาโยธา” รุ่นที่ 2/1 โรงแรมทาวน์อินทาวน์
15-30 ก.ย. 60  EIT MINI CIVIL รุ่นที่ 1 อาคาร วสท.


 

พันธมิตรสมาคมเทคโนโลยี ในประเทศไทย พันธมิตรสมาคมกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน (CAFEO)
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
487 ซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา1) ถนนรามคำแหง แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทร 0-2184-4600-9 โทรสาร 0-2319-2710-1
Email : eit@eit.or.th
Website : www.eit.or.th