วิศวกรอาสา วสท. ลงพื้นที่น้ำท่วม ครั้งที่ 2
วิศวกรอาสา วสท. ลงพื้นที่น้ำท่วม ครั้งที่ 2...
วสท. แถลงข่าว วิศวกรอาสาช่วยเหลือน้ำท่วม
วสท. แถลงข่าว วิศวกรอาสาช่วยเหลือน้ำท่วม...
วสท. นำนักศึกษาที่ได้รับเหรียญรางวัลเรียนดี ประจำปี 2560 เข้าค่ายอบรม
วสท. นำนักศึกษาที่ได้รับเหรียญรางวัลเรียนดี ประจำปี 2560 เข้าค่ายอบรม...

 

 
 

This table is scrollable

กำหนดการอบรม สัมมนา
วันที่ อบรม สัมมนา สถานที่
15-08 ต.ค. 60  EIT MINI CIVIL รุ่นที่ 1 อาคาร วสท.
05-26 ส.ค. 60  EIT Mini Civil รุ่นที่ 1 วิชาที่ 4 การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก (Reinforced Concrete Design) วสท.
17-20 ส.ค. 60  การฝึกอบรมและฝึกปฏิบัติการ หลักสูตร “การพัฒนาบุคลากร เพื่อเป็นผู้ตรวจสอบปั้นจั่น (Crane)” 17-20 สิงหาคม 2560 วสท
18-20 ส.ค. 60  การอบรมเรื่อง การบริหารงานซ่อมบำรุงแบบมืออาชีพ รุ่นที่ 24 ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.
19 ส.ค. 60  โครงการอบรมเรื่อง เทคนิคการตรวจสอบและบำรุงรักษารอกโซ่ชนิดมือสาวและชนิดรอกโยก ตามมาตรฐานญี่ปุ่น (Inspection & Preventive Maintenance of Manual Hoist in Japanese Standard ) รุ่นที่ 2 ห้องประชุม อาคาร วสท.
19 ส.ค. 60  การอบรมเรื่อง “COST CONTROL FOR LARGE BUILDING PROJECT” รุ่นที่ 7 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร วสท. ซอยรามคำแหง39
20 ส.ค. 60  EIT Mini Civil รุ่นที่ 1 วิชาที่ 7 การวางหมุดปักผัง วสท.
25-27 ส.ค. 60  การออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยวิธีหน่วยแรงใช้งาน รุ่นที่ 10 วสท.
25 ส.ค. 60  การสัมมนาเรื่อง เหล็กเสริมคอนกรีตกับการออกแบบอาคารต้านแรงแผ่นดินไหว จ.สุราษฎร์ธานี ฟรี!!! ณ ห้องมรกต โรงแรมไดมอลพลาซ่า สุราษฎร์ธานี
25 ส.ค. 60  การออกแบบปฏิภาคส่วนผสมของคอนกรีต รุ่นที่ 1 (Concrete Mix Design Class 1) วสท.
25 ส.ค. 60  ความรู้วิศวกรรมโยธาในงานก่อสร้าง รุ่นที่ 2 หลักสูตรที่ 1 การวางผัง/งานเสาเข็ม วสท.
26-27 ส.ค. 60  การอบรมเรื่อง Transmission and Distribution System รุ่นที่ 2/2560 วสท. ชั้น 4
26-27 ส.ค. 60  การอบรมเรื่อง Welding Control ตาม ASME IX รุ่นที่ 10 ห้องประชุม อาคาร วสท.
26-27 ส.ค. 60  การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง กลยุทธ์การต่อรองในงานวิศวกรรม รุ่นที่ 16 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร วสท. ซอยรามคำแหง39
26-27 ส.ค. 60  การอบรมเรื่อง ฮีทปั๊ม (Heat Pump) เพื่อการประหยัดพลังงานและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 5 ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.
30 ส.ค. 60  โครงการศึกษาดูงานและสาธิต การตรวจสอบและทดสอบสำหรับสลิงและอุปกรณ์ช่วยยก รุ่นที่ 4 บริษัท ไทยมุ้ยเทรดดิ้งคอร์ปอเรชั่น จำกัด สาขาสมุทรปราการ
01 ก.ย. 60  ทักษะการเป็นหัวหน้างานที่ดี (Supervisory Skill) (1กันยายน2560) ห้องประชุม อาคาร วสท.
01-02 ก.ย. 60  โครงการอบรมเชิงวิชาชีพและภาคปฏิบัติเรื่อง มาตรฐานการเลือกใช้เซอร์กิตเบรกเกอร์ เครื่องตัดไฟรั่ว Concumer unit และ Load center อย่างมืออาชีพ * รับจำนวน 60 คนแรกที่ชำระเงินก่อน เนื่องจากมีภาคปฏิบัติ วสท. ชั้น 6
01 ก.ย. 60  ความรู้วิศวกรรมโยธาในงานก่อสร้าง รุ่นที่ 2 หลักสูตรที่ 2 งานระบบป้องกันดิน วสท.
02-03 ก.ย. 60  การอบรมเรื่อง กิจกรรม TPM เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดการผลิตโดยการบำรุงรักษา รุ่นที่ 2 ห้องประชุม อาคาร วสท.


 

พันธมิตรสมาคมเทคโนโลยี ในประเทศไทย พันธมิตรสมาคมกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน (CAFEO)
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
487 ซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา1) ถนนรามคำแหง แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทร 0-2184-4600-9 โทรสาร 0-2319-2710-1
Email : eit@eit.or.th
Website : www.eit.or.th