วสท. ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการ
วสท. ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการ...
พิธีมอบเกียรติบัตรวิศวกรอาสาคลินิกช่าง
พิธีมอบเกียรติบัตรวิศวกรอาสาคลินิกช่าง...
วิศวกรอาสา วสท. ลงพื้นที่น้ำท่วม ครั้งที่ 2
วิศวกรอาสา วสท. ลงพื้นที่น้ำท่วม ครั้งที่ 2...

 

 
 

This table is scrollable

กำหนดการอบรม สัมมนา
วันที่ อบรม สัมมนา สถานที่
15-08 ต.ค. 60  EIT MINI CIVIL รุ่นที่ 1 อาคาร วสท.
03-08 ต.ค. 60  EIT Mini Civil รุ่นที่ 1 วิชาที่ 1 กำลังวัสดุ ขั้นพื้นฐาน (Solid Mechanics) เลื่อนวันอบรมเป็น 3 ก.ย.,7-8 ต.ค.60 วสท.
22-07 ต.ค. 60  ผู้ตรวจสอบอาคาร รุ่นที่ 44
23-30 ก.ย. 60  EIT Mini Civil รุ่นที่ 1 วิชาที่ 5 ปฐพีกลศาสตร์ (Soil Mechanics) วสท.
26 ก.ย. 60  การสัมมนาเรื่อง กฎหมายแรงงานที่หัวหน้างาน และผู้บริหารควรรู้2/2560 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 4 อาคาร วสท. ซอยรามคำแหง 39
27-28 ก.ย. 60  การอบรมเรื่อง ความรู้พื้นฐานและเทคนิคการติดตั้งเกี่ยวกับตลับลูกปืน รุ่นที่ 1 ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.
27-28 ก.ย. 60  การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง มาตรฐานการป้องกันฟ้าผ่า (ภายนอกและภายใน) รุ่นที่ 2/2560 ** ยกเลิก วสท. ชั้น 4
27-29 ก.ย. 60  โครงการอบรมเข้มข้นพื้นฐานความรู้ด้านวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรรับรองผล) วสท.
28-30 ก.ย. 60  โครงการเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน "โรงไฟฟ้าและการบำรุงรักษาหม้อน้ำขนาดใหญ่" ณ โรงไฟฟ้าแม่เมาะ จ.ลำปาง โรงไฟฟ้าแม่เมาะ จ.ลำปาง
28-29 ก.ย. 60  การใช้นวัตกรรมโครงสร้างเหล็ก เพื่อลดต้นทุนและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับงานก่อสร้าง รุ่นที่ 1 ***ขอแจ้งยกเลิกคะ เพื่อปรับปรุงหลักสูตรและจัดใหม่ปี 2561 คะ*** อาคาร วสท.
29-30 ก.ย. 60  การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง เทคนิคการตรวจสอบและการบำรุงรักษาเชิงป้องกันสำหรับรอกไฟฟ้าและปั้นจั่นเหนือศีรษะ (ผู้ตรวจสอบรอกไฟฟ้าและปั้นจั่นเหนือศีรษะ) รุ่นที่ 4 ห้องประชุม อาคาร วสท. และศูนย์ฝึกอบรมปั้นจั่นเหนือศีรษะ บริษัท โททัลเมคคานิค จำกัด อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
29 ก.ย. 60  ความรู้วิศวกรรมโยธาในงานก่อสร้าง รุ่นที่ 2 หลักสูตรที่ 6 งานรั้ว ถนน และระบบระบายน้ำในโครงการ วสท.
29 ก.ย. 60  การสัมมนาเรื่อง เหล็กเสริมคอนกรีตกับการออกแบบอาคารต้านแรงแผ่นดินไหว จ.อุบลราชธานี ฟรี!! ณ ห้องปทุมวัน ชั้น 5 สุนีย์แกรนด์ โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดอุบลราชธานี
30 ก.ย. 60  โครงการประกวด ไคเซ็นยอดเยี่ยม ภาคอุตสาหกรรม ประจำปี 2560 (ชิงเงินรางวัล 50,000 บาท) ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
30-01 ต.ค. 60  การประมาณราคากลางงานราชการ (30กย.-1ตค60) วสท.
02-03 ต.ค. 60  การอบรมเรื่อง มาตรฐานการป้องกันฟ้าผ่า รุ่นที่ 2/2560 ** ยกเลิก วสท. ชั้น 4
04-07 ต.ค. 60  การอบรมเชิงวิชาชีพเรื่อง การใช้เทคโนโลยีภาพถ่ายความร้อนอินฟราเรด อย่างมืออาชีพ ระดับ 1 รุ่นที่ 20 วสท. ชั้น 4
05-06 ต.ค. 60  การอบรมเรื่อง การติดตั้ง-เพิ่มความสูง-รื้อถอน-การตรวจสอบและบำรุงรักษาลิฟต์ก่อสร้าง (ลิฟต์โดยสารและลิฟต์ขนส่งวัสดุชั่วคราวที่ใช้ในงานก่อสร้าง : Construction Hoist) รุ่นที่ 1 ห้องประชุม อาคาร วสท.
06-07 ต.ค. 60  “Contract Administration & Project Management” รุ่นที่ 18 ห้องรัชดาบอลรูม ชั้น 6 โรงแรม เอส ซี ปาร์ค
06-07 ต.ค. 60  การอบรมและฝึกปฏิบัติการ หลักสูตร ความปลอดภัยนั่งร้าน และการตรวจสอบ รุ่นที่ 17 วสท.


 

พันธมิตรสมาคมเทคโนโลยี ในประเทศไทย พันธมิตรสมาคมกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน (CAFEO)
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
487 ซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา1) ถนนรามคำแหง แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทร 0-2184-4600-9 โทรสาร 0-2319-2710-1
Email : eit@eit.or.th
Website : www.eit.or.th