การอบรมเชิงวิชาชีพเรื่อง การใช้เทคโนโลยีภาพถ่ายความร้อนอินฟราเรดอย่างมืออาชีพ: ระดับ 1 รุ่นที่ 21

วันที่ 16-19 พฤษภาคม 2561 อบรมเชิงวิชาชีพเรื่อง การใช้เทคโนโลยีภาพถ่ายความร้อนอินฟราเรดอย่างมืออาชีพ: ระดับ 1 รุ่นที่ 21 สาธิตวิธีการใช้เครื่องมือจริงๆ ให้กับผู้เข้าอบรมบรรยากาศการสอนที่เข้มข้น ท่านใดที่พลาดในรุ่นนี้สามารถติดตามข่าวสารได้ทาง www.eit.or.th

                   

โครงการอบรมเพื่อเตรียมรับรองเป็นผู้ตรวจสอบความปลอดภัยงานทาง (Road Safety Auditor) รุ่นที่ 5

โครงการอบรมเพื่อเตรียมรับรองเป็นผู้ตรวจสอบความปลอดภัยงานทาง (Road Safety Auditor) รุ่นที่ 5 วันที่ 2-4 พค.61 ได้จบลงแล้วนะค่ะสำหรับโครงการอบรมหลักสูตรดังกล่าว รอบสองอีกห้ารุ่นในปีนี้ จะเริ่มรุ่นที่ 7 ในเดือนมิย. ที่จังหวัดบุรีรัมย์ ท่านใดสนใจเข้าร่วมอบรมติดต่อได้ที่เบอร์ 02-1844600-9 และที่ www.eit.or.th

เชิญออเจ้ามาจิบน้ำชายามบ่าย “ฟังประวัติศาสตร์ กับงานวิศวกรรมสมัยขุนหลวงนารายณ์”

5 พ.ค.61 ยามบ่ายฟังออเจ้า บรรยายได้อรรถรสมากเข้าใจประวัติศาสตร์มากเลย สมาชิกคอยติดตามนะค่ะ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ มีกิจกรรมดีๆ มาให้สมาชิกอย่างต่อเนื่องนะคะ

การอบรมเรื่อง หม้อน้ำมันร้อน (Thermal Fluid Heaters); Design, Operate, Maintain อย่างไร ให้มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย ใช้ทน

5 พค.61 วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ จัดอบรมเรื่อง หม้อน้ำมันร้อน ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากนะค่ะ และจะจัดอยู่เรื่อยๆ สมาชิกคอยติดตามได้ที่ www.eit.or.th ค่ะ

หลักสูตรอบรมเทคนิคการตรวจสอบสลิงและอุปกรณ์ช่วยยก วันที่ 5-6 พฤษภาคม 2561

วันที่ 5-6 พฤษภาคม 2561 งานอบรม เทคนิคการตรวจสอบสลิงและอุปกรณ์ช่วยยก สอนกันแบบลงลึกผู้เข้ารับการอบรมได้ปฎิบัติจริง และได้สัมผัสอุปกรณ์จริงสอนกันแบบเข้มข้น สามารถนำความรู้ไปใช้งานได้ทันที รุ่นต่อไปคอยติดตามกันนะค่ะที่ www.eit.or.th

สัมมนา IPA Seminar on Press-in Technology in Thailand

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ร่วมกับ IPA จัดการสัมมนา IPA Seminar on Press-in Technology in Thailand หรือเทคโนโลยีการติดตั้งโดยใช้แรงกดในประเทศไทย ซึ่งภายในงานจะมีการบรรยายรายละเอียดของกระบวนการกด รวมถึงขั้นตอนการออกแบบและขั้นตอนการก่อสร้างควบคู่ไปด้วย

ภายในงานได้รับเกียรติจาก ดร.อภิชาติ สระมูล ประธานคณะกรรมการงานก่อสร้างใต้ดินและอุโมงค์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ เปิดงานและวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิร่วมบรรยายหลายท่าน ได้แก่
• Dr. Jaro Takemura
• ดร.วันชัย เทพรักษ์
• ดร.อิทธิชัย บุญสิริ
• Mr. Kohei Takata
• คุณวิษณุ วิวัฒนะประเสริฐ
• Mr. Tsuennnobu Nozaki
• Mr. Tomotaka Hirose
• ดร.ภาสกร กิติโยดม
• Dr. Osamu Kusakabe
(18 พ.ค.61)

การอบรมถึง 4 หลักสูตร 1. การเลือกและการคำนวณระบบควบคุมความชื้นในงานปรับอากาศ 2. สำรวจและการวางผังงานก่อสร้างเบื้องต้น 3. การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง กลยุทธ์การต่อรองในงานวิศวกรรม4. EIT Mini Civil วิชาภูมิศาสตร์สารสนเทศขั้นพื้นฐาน (Geo-Informatics)

วันนี้ที่วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ มีอบรมถึง 4 หลักสูตร บรรยากาศจึงคึกคักเป็นพิเศษ
1. การเลือกและการคำนวณระบบควบคุมความชื้นในงานปรับอากาศ วิทยากร อาจารย์ปรเมธ ประเสริฐยิ่ง
2. สำรวจและการวางผังงานก่อสร้างเบื้องต้น วิทยากร รศ.รอ. พิพัฒน์ สอนวงษ์, อาจารย์ชาญณรงค์ ไวยพจน์
3. การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง กลยุทธ์การต่อรองในงานวิศวกรรม วิทยากร อาจารย์พันธ์ศักดิ์ ลีลาวรรณกุลศิริ
4. EIT Mini Civil วิชาภูมิศาสตร์สารสนเทศขั้นพื้นฐาน (Geo-Informatics) วิทยากร รศ.ดร.สุเพชร จิรขจรกุล 

สัมมนาเรื่อง “การประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับงานออกแบบสะพาน”

7 เมษายน 2561 สถาบันวิศวพัฒน์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับบริษัทไมดาสทีมจำกัด จัดงานสัมมนาเรื่อง “การประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับงานออกแบบสะพาน” ตั้งแต่เวลา 09.00-15.30 น. โดยได้รับเกียรติในการเปิดงานโดย ดร.ธเนศ วีระศิริ และได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์ที่ร่วมในการสัมมนาครั้งนี้ได้แก่
-อาจารย์ ปวริศร์ ศิริพิพัฒน์กุล
-อาจารย์ โอฬาร เวียงวีระ
-อาจารย์ ร.ต.ภูมิเกียรติ สว่างวงศ์
-อาจารย์ ดร.สรัสไชย องค์ประเสริฐ
-คุณ Hye Yeon Lee 
 

สัมมนา “บทเรียนเพลิงไหม้อาคารสูงซอยเพชรบุรี18 และแนวทางการป้องกันอัคคีภัยในอาคารเก่า”

วิศวกรรมส-ถานฯ ขอขอบคุณการตอบรับอย่างล้นหลามจากผู้เข้าร่วมสัมมนาในวันนี้ที่พร้อมใจมาร่วมงานมากกว่า 300 คน พร้อมรับหนังสือมาตรฐานการป้องกันอัคคีภัยกันครบทุกคน

และยังได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญคับคั่ง
ดร.ธเนศ วีระศิริ นายก วิศวกรรมสถานฯ
คุณพิชญะ จันทรานุวัฒน์ เลขาธิการ วสท. และที่ปรึกษา คณะกรรมการสาาวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย วิศวกรรมสถานฯ
คุณสมจิตร์ เปี่ยมเปรมสุข อุปนายกวิศวกรรมสถานฯ
คุณบุษกร แสนสุข ประธานสาขาวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย วิศวกรรมสถานฯ
คุณจุลดิษย์ จายนียโยธิน กรรมการสาขาวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย วิศวกรรมสถานฯ
คุณอนวัช บูรพาชน วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ กรมโยธาธิการและผังเมือง
คุณจักรกฤษณ์ คงคำ เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปฏิบัติการ สถานีดับเพลิงสุทธิสาร

และที่สำคัญขาดไม่ได้ก็คือผู้สนับสนุนใจดี บริษัท Imperial Fire Engineering จำกัด, บริษัท แมสเทค ลิ้งค์ จำกัด, บริษัท ศุภริช จำกัด, บริษัท ลีฟเพาเวอร์ จำกัด, บริษัท เมก้า แพลนเน็ต จำกัด และ บริษัท เซ็คคอม (ไทยแลนด์) คอปอเรชั่น จำกัด ที่ให้การสนับสนุนจนเกิดกิจกรรมดีและมีประโยชน์เช่นนี้ขึ้นมา

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การตรวจสอบและทดสอบระบบเครื่องสูบน้ำดับเพลิง (Fire Pump) (ภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ) รุ่นที่ 11

การอบรมหลักสูตร การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การตรวจสอบและทดสอบระบบเครื่องสูบน้ำดับเพลิง (Fire Pump) (ภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ) รุ่นที่ 11   สำหรับปีนี้ผ่านไปแล้วเมื่อ วันที่ 30 มีนาคม 2561 มีสมาชิกวิศวกรจากหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน เข้าร่วมงานจำนวนมาก ท่านที่สนใจอบรมโปรดติดตามหลักสูตรอื่นๆได้ที่ www.eit.or.th นะค่ะ