รศ.เอนก ศิริพานิชกร ให้สัมภาษณ์ เรื่อง ป้ายโฆษณาแบบเก่าทั่ว กทม. ‘เสี่ยงล้ม’ ในรายการ TNN News Room ช่วง Special Report ผ่านทางช่อง TNN24 TNN24

รศ.เอนก  ศิริพานิชกร ให้สัมภาษณ์  ประธานคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัม์ (วสท.)  ให้สัมภาษณ์ เรื่อง ป้ายโฆษณาแบบเก่าทั่ว กทม. ‘เสี่ยงล้ม’ ในรายการ TNN News Room ช่วง Special Report ผ่านทางช่อง TNN24
รับชมย้อนหลังได้ที่  http://www.tnnthailand.com/news_detail.php?id=165427&t=news_special

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุ
เพลิงไหม้อพาร์ทเม้นท์ซอยเพชรบุรี 18 เขตราชเทวี

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุเพลิงไหม้อพาร์ทเม้นท์ ซอยเพชรบุรี 18 เขตราชเทวี

เมื่อเวลา 11.30 น. วันนี้ (3 เมษายน 2561) วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ นำโดย ดร.ธเนศ วีระศิริ นายกสมาคม คุณพิชญะ จันทรานุวัฒน์ เลขาธิการ คุณบุษกร แสนสุข ประธานคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมความปลอดภัยและป้องกันอัคคีภัย ร่วมกับ คุณสมนึก นิยมการ หัวหน้าฝ่ายโยธา เขตราชเทวี และคุณนิสิต วนิชรานันท์ วิศวกรอาสา เข้าตรวจจุดเกิดเหตุไฟไหม้ราชเทวี อพาร์ทเม้นท์ ใช้เวลากว่า 45 นาทีจึงแล้วเสร็จ

อาคารดังกล่าวมีทั้งหมด 14 ชั้น ต้นเพลิงพบที่ช่องชาร์ป (ช่องเดินสายไฟ) ชั้น 5 โครงสร้างหลักของอาคารยังไม่เสียหายมากนัก สามารถซ่อมแซมและเปิดใช้งานต่อได้ แต่ต้องตรวจสอบโครงสร้างรองอีกครั้ง เพราะเหล็กบางส่วนโดนความร้อน ทำให้พื้นโก่งตัว ซึ่งก็ต้องใช้วุฒิวิศวกร มาตรวจอย่างละเอียด งปรับปรุงให้แล้วเสร็จ ทำเรื่องไปยังเจ้าพนักงานท้องถิ่นอนุญาต จึงจะสามารถเปิดใช้งานได้

ดร.ธเนศ วีระศิริ และดร.ทศพร ศรีเอี่ยม เข้าพบท่านมณฑล สุดประเสริฐ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดงานวิศวกรรมแห่งชาติ 2561

ดร.ธเนศ วีระศิริ นายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ และดร.ทศพร ศรีเอี่ยม ประธานจัดงานวิศวกรรมแห่งชาติ 2561 พร้อมด้วย ดร.ศศิธร ศรีเฟื่องฟุ้ง กรรมการจัดงานฯ เข้าพบท่านมณฑล สุดประเสริฐ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดงานวิศวกรรมแห่งชาติ 2561 พร้อมทั้งหารือเรื่องความร่วมมือในด้านการจัดสัมมนาในหัวข้อ “Smart Cities”
โดยท่านอธิบดี ได้ให้แง่คิดเกี่ยวกับการจัดงานวิศวกรรม 2561 ไว้ว่าเรื่อง “เมืองอัจฉริยะ” หรือ “Smart City” ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาด้าน IT, Digital Park, ด้านความปลอดภัย, การกำจัดขยะ, การเป็น Compact City การรองรับเทคโนโลยีใหม่ต่าง ๆ รวมถึงด้านกฎหมายใหม่ที่เกี่ยวข้องกับผังเมือง การปรับผังเมือง ของกรมโยธาธิการฯ กับสำนักงานเพื่อการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (สกรศ.) มีการบูรณาการต่อเนื่องทั้งเรื่องการเชื่อมโยงรถไฟความเร็วสูง, พื้นเศรษฐกิจพิเศษ, สิทธิประโยชน์พิเศษทางกฎหมายที่เอื้อกับการลงทุนและอื่น ๆ
ทุกเรื่องเป็นเรื่องที่น่าจับตามองเป็นอย่างมากและอาจจะได้เห็นอยู่ในงานวิศวกรรมแห่งชาติ 2561 นี้ไม่ว่าจะเป็นการเสวนา, สัมมนาวิชาการรวมถึงการจัดนิทรรศการแสดงนวัตกรรมทางด้านวิศวกรรมต่าง ๆ พร้อมกับให้ความร่วมมือเต็มที่กับการจัดงานในครั้งนี้
3 เมษายน 2561
#วิศวกรรมแห่งชาติ2561

ผศ.ดร.อุทัย ไชยวงค์วิลาน เป็นผู้แทนนายกสมาคมร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย (TEMCA)

29 มีนาคม 2561  ผศ.ดร.อุทัย ไชยวงค์วิลาน ประธานคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ เป็นผู้แทนนายกสมาคมร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย (TEMCA) พร้อมกันนี้ได้มอบดอกไม้แสดงความยินดีแก่ คุณสมชาย เจษฎานภาวงศ์ ในโอกาสดำรงตำแหน่งนายกสมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย

ดร.ธเนศ วีระศิริ เปิดมุมมอง เรื่อง ถนนปลอดภัยสิ่งที่คนไทยทุกคนปรารถนา ทางหลวงแผ่นดินทั่วประเทศ ในรายการ คนหลังข่าว ช่อง TNN24

ดร.ธเนศ วีระศิริ นายก วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัม์ (วสท.) เปิดมุมมอง เรื่อง ถนนปลอดภัยสิ่งที่คนไทยทุกคนปรารถนา ทางหลวงแผ่นดินทั่วประเทศ รวมระยะทางกว่า 50,000 กิโลเมตร และทางหลวงชนบท อีกกว่า 45,000 กิโลเมตร
(ในรายการ คนหลังข่าว  วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2561  เวลา  17.00 น.)
รับชมย้อนหลังได้ที่  https://youtu.be/k_pKsxYtkVc

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ จัดทอดผ้าป่า ณ วัดถ้ำขาม ต.ไร่ อ.พรรณานิคม จังหวัดสกลนคร

24 มีนาคม 2561 วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ จัดทอดผ้าป่า ณ วัดถ้ำขาม ต.ไร่ อ.พรรณานิคม จังหวัดสกลนคร เพื่อซ่อมแซมกุฎิพระที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่ จ.สกลนคร เมื่อปี 2560 มีผู้มีจิตศรัทธาจากสมาชิกวิศวกร ร่วมทำบุญทั้งที่ กรุงเทพฯ และที่จังหวัดสกลนคร รวมเป็นเงิน 376,149 บาท (สามแสนเจ็ดหมื่นหกพันหนึ่งร้อยสี่สิบเก้าบาทถ้วน)
กรรมการ วสท. ดร.ธเนศ วีระศิริ นายก วสท. คุณทศพร ศรีเอี่ยม, คุณบุษกรแสนสุข กรรมการ อำนวยคุณประสงค์ ธาราไชย ที่ปรึกษาสมาคม คุณนันทัชพร ศรีจาด คุณ สุริยา ปัตโชติ ตัวแทนวิศวกรอาสา วสท. เจ้าหน้าที่ วสท. พร้อมชาวบ้าน มอบเงินจำนวนดังกล่าว โดย พระอาจารย์วิทยากร จิตตสุโภ เจ้าอาวาสวัดถ้ำขาม ทำพิธีรับผ้าป่า วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ขอขอบคุณผู้มีจิตศัทธาทุกๆท่านมา ณ ที่นี้เป็นอย่างสูง

 

 

 

ดร.ทศพร ศรีเอี่ยม ผู้แทนนายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ร่วมเปิดงานเสวนา “พลังงานทดแทนที่น่าจับตามองในอนาคตประเทศไทย” Thailand Renewable Energy: The Opportunity and Challenge The Biomass Thermal Plant จัดขึ้นภายในงาน SETA 2018

ดร.ทศพร ศรีเอี่ยม ผู้แทนนายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ร่วมเปิดงานเสวนา “พลังงานทดแทนที่น่าจับตามองในอนาคตประเทศไทย”
Thailand Renewable Energy: The Opportunity and Challenge The Biomass Thermal Plant จัดขึ้นภายในงาน SETA 2018
โดยมี ดร. ธัชชัย สุมิตรา ประธานจัดงานให้การต้อนรับ สำหรับการเสวนาได้รับเกียรติจาก
– ดร.เยาวธีร อัชวังกูลจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทน
– ศาสตราจารย์ ดร.จุลละพงษ์ จุลละโพธิ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
– คุณอาณัติ ยศปัญญา กรรมการผู้จัดการธุรกิจไฟฟ้า บริษัท มิตรผล ไบโอ-เพาเวอร์ จำกัด
ร่วมเสวนา และ​ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรวรรณ เตียร์สุวรรณ ประธานคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล เป็นผู้ดำเนินรายการ​

ณ ศูนย์การประชุมไบเทค บางนา
23 มีนาคม 61

 

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ แถลงข่าว “บันไดเลื่อนไทย สังเกตอย่างไรก่อนการใช้งาน”

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ แถลงข่าว “บันไดเลื่อนไทย สังเกตอย่างไรก่อนการใช้งาน” วิเคราะห์ความเป็นไปได้จากเหตุการชำรุดของบันไดเลื่อนสถานีรถไฟฟ้า พร้อมเสนอแนะแนวทางการบริหารจัดการและใช้บันไดเลื่อนในประเทศไทยอย่างไรให้เกิดประสิทธิภาพและความปลอดภัย แก่ผู้ประกอบการ และประชาชนผู้ใช้บริการ

ดร.ธเนศ วีระศิริ นายกวิศวกรรมสถานฯ กล่าวถึงการใช้งานบันไดเลื่อนที่ผู้คนคุ้นเคยใช้งานเป็นประจำ เมื่อกรณีกรณีอุบัติเหตุขึ้นวิศวกรรมสถานฯ จึงต้องการนำเสนอข้อมูล ความรู้ที่เป็นประโยชนืแก่ประชาชนเพื่อป้องกันเหตุอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้งานบันไดเลื่อน

คุณบุญพงษ์ กิจวัฒนาชัย รองประธานสาขาวิศวกรรมเครื่องกล กล่าวถึง โครงสร้างและส่วนประกอบมาตรฐานบันไดเลื่อนและข้อสังเกตในการใช้บันไดเลื่อนสำหรับประชาชน

คุณสุพัตถ์ จารุศร อดีตนายกสมาคมลิฟต์แห่งประเทศไทย กล่าวถึงข้อแนะนำในการบำรุงรักษาเพื่อป้องกันอุบัติเหตุบันไดเลื่อน

รศ.เอนก ศิริพานิชกร ประธานคณะกรรมการจัดการภัยพิบัติ วิศวกรรมสถานฯ กล่าวถึงด้านมาตรฐาน ซึ่งวิศวกรรมสถานฯ ได้จัดทำมาตรฐานไว้สองเล่ม คือมาตรฐานระบบเครื่องกลขนส่งในอาคาร (เรียบเรียงตาม ASME A17.1) และมาตรฐานระบบลิฟต์ (เรียบเรียงตาม BS EN 115) ทั้งมาตรฐานยุโรป อเมริกา และญี่ปุ่นล้วนมีใช้ในประเทศไทย และอีกหลายประเทศในเอเชีย

 

ประกาศรับสมัครงาน

ประกาศรับสมัครงาน

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) เป็นสมาคมวิชาชีพด้านวิศวกรรม ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2486 ดำเนินงานภายใต้การบริหารของคณะกรรมการอำนวยการ มีวัตถุประสงค์หลักในการส่งเสริม และเผยแพร่ความรู้ ประสบการณ์ด้านวิชาชีพ ตลอดจนมาตรฐานการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม และการรักษาจรรยาบรรณแห่งการปฏิบัติวิชาชีพ เพื่อให้วิศวกรไทยมีคุณภาพมาตรฐานทัดเทียมนานาอารยประเทศในการแข่งขั้นในเวทีโลก เพื่อประโยชน์ และความปลอดภัยของสาธารณชน จนเป็นที่ยอมรับ
จากภาครัฐ และเอกชน ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมากว่า 75 ปี

สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 487 ซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา 1) ถนนรามคำแหง แขวพลับพลา
เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์ 0-2184-4600-9 โทรสาร 0-2184-4662 E-mail: eit@eit.or.th www.eit.or.th

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ต้องการรับสมัครพนักงานที่มีศักยภาพ เพื่อช่วยกันพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในตำแหน่ง

ดังต่อไปนี้

1. ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ IT จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างสมาคม
คุณสมบัติ
– เพศชายหรือหญิง อายุระหว่าง 22-35 ปี (กรณีเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหารแล้ว)
– สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส., ปริญญาตรี (สาขาคอมพิวเตอร์) หรือที่เกี่ยวข้อง
– มีประสบการณ์ด้านการดูแลอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ หรืองานด้านการบริหารเครือข่ายและฐานข้อมูลอย่างน้อย 1 ปี
– สามารถเขียนโปรแกรมพัฒนาฐานข้อมูล รวมทั้งวิเคราะห์ระบบและข้อมูล
– สามารถดูแล ติดตั้งและตรวจสอบระบบ Network และระบบ Server
– สามารถในการออกแบบ เขียนโปรแกรมต่าง ๆ สำหรับ Website
– สามารถดูแล และติดตั้ง Software Program สำหรับงานคอมพิวเตอร์ในสำนักงาน
– สามารถใช้งานโปรแกรม Adobe, Photo Shop, Illustrator, Flash
– มีใจรักงานบริการ และมีความรับผิดชอบ
– มีมนุษยสัมพันธ์ดี ขยัน อดทน
รายละเอียดของงาน
– งานออกแบบและพัฒนาระบบสำหรับเว็บไซต์ และฐานข้อมูลองค์กร
– งานดูแล และปรับปรุงเว็บไซต์ และฐานข้อมูลองค์กรให้ทันสมัย
– งานดูแล และติดตั้งระบบ Network และ Support User และการรักษาความปลอดภัย
– งานดูแล และติดตั้งระบบ Hardware และ Software ขององค์กร ระบบ Server
– งานจัดทำและดูแลระบบ Data Back up
– งาน Maintenance เพื่อให้เครื่องคอมพิวเตอร์มีประสิทธิภาพการใช้งานที่ดี

สวัสดิการ
– ทำงานวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-17.00 น.
– ประกันสังคม
เอกสารการสมัคร
– ประวัติย่อ และรูปถ่าย
– สำเนาบัตรประชาชน
– สำเนาทะเบียนบ้าน
– ใบผ่านการเกณฑ์ทหาร (สำหรับเพศชาย)
– สำเนาวุฒิการศึกษา
วิธีการสมัคร
– ส่งใบสมัครผ่านทาง e-mail
– ส่งจดหมายผ่านทางไปรษณีย์
– สมัครด้วยตนเอง ได้ที่
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (นางสาวอัจราภรณ์ รอดเกลี้ยง)
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)
487 ซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา 1) ถนนรามคำแหง แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ 0-2184-4600-9 ต่อ 516 โทรสาร 0-2184-4662 E-mail: ach_eit@eit.or.th และสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดพร้อมใบสมัครงานได้ที่ www.eit.or.th
ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2561

Download ใบสมัคร และรายละเอียด คลิกที่นี่

วิศวกรรมสถานฯ ร่วมกับ สำนักงานทางหลวงที่ 13 ตรวจสอบรอยแยกที่เกิดขึ้นบริเวณ ช่วงกลางสะพานข้ามวงเวียนหลักสี่

วันนี้ ( 14 มีนาคม 2561 )วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)โดย รศ.เอนก ศิริพานิชกร ประธานคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมโยธา, รศ.สิริวัฒน์ ไชยชนะ ที่ปรึกษาคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมโยธา พร้อมทั้ง       ดร.มนตรี เดชาสกุลสม ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 13 และทีมผู้เชี่ยวชาญ ได้ลงพื้นที่เพื่อตรวจวิเคราะห์รอยแยกบนสะพาน ตามมาตรฐานความทางวิศวกรรม เพื่อตรวจสอบและศึกษาลักษณะรอยแยกที่เกิดขึ้นบริเวณ ช่วงกลางสะพานข้ามวงเวียนหลักสี่ ฝั่งจาก ถ.แจ้งวัฒนะ มุ่งหน้าไป ถ.รามอินทรา

ดูข่าวเพิ่มเติมจาก จส.100 คลิก

ดูข่าวเพิ่มเติมจาก จส.100 Redio คลิก

ดูข่าวเพิ่มเติมจาก BlueStory คลิก