วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ แนะนำแนวทางการป้องกันน้ำไหลเข้าท่วมอาคาร

เป็นที่ทราบโดยทั่วกันช่วงนี้ฝนตกทั่วทุกภูมิภาคประชาชนต้องรับมือกับสถานการณ์น้ำที่อาจกระทบกับพื้นที่บ้านอยู่ริมชายฝั่ง หรืออยู่ในบริเวณพื้นที่ที่เกิดน้ำท่วมอยู่ขณะนี้ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ขอแนะนำแนวทางการป้องกันน้ำไหลเข้าท่วมอาคาร เพื่อช่วยบรรเทาปัญหาที่เกิดขึ้นได้ รายละอียดตามที่แนบ

สามารถดาวน์โหลดไฟล์เพียงคลิก

งานประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 23 หัวข้อ วิศวกรรมยุคใหม่กับการรับใช้สังคม

พลเอกหญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นประธานเปิดงาน

งานประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 23

ภายใต้หัวข้อ วิศวกรรมยุคใหม่กับการรับใช้สังคม

จัดขึ้นร่วมกับโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  และ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

ณ หอประชุมโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า อำเภอเมือง จ. นครนายก

 

การเสวนา “ถอดบทเรียนปฏิบัติการทางวิศวกรรมช่วย 13 หมูป่า…กู้ภัยระดับโลก”

 

จากเหตุการณ์เยาวชนและผู้ฝึกสอนทีมฟุตบอลหมูป่าติดอยู่ภายในถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน อ.แม่สาย จ.เชียงราย รวม 13 ชีวิต เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา ได้นำไปสู่การระดมทุกสรรพกำลังจากหลายวิชาชีพเข้ามาเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้กลับออกมาได้อย่างปลอดภัยได้ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2561 วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ เป็นหนึ่งในหน่วยงานที่เข้าร่วมปฏิบัติการในครั้งนี้และได้เล็งเห็นถึงองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมทางด้านวิศวกรรมหลากหลายด้านที่ปรากฏขึ้นระหว่างปฏิบัติการในครั้งนี้

จึงได้จัดการเสวนาถอดบทเรียน“ปฏิบัติการทางด้านวิศวกรรม 13 ชีวิตติดถ้ำหลวง” ขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม 2561 โดยเชิญผู้ปฏิบัติภารกิจลงพื้นที่ตัวจริงจากหน่วยงานทางด้านวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องในทุกภาคส่วนมาร่วมเสวนา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมองค์ความรู้ทางด้านวิศวกรรมในทุกมิติจากปฏิบัติการช่วยเหลือ 13 ชีวิต ณ ถ้ำหลวง จ.เชียงราย ได้เป็นกรณีศึกษาหากในอนาคตประเทศไทยหรือต่างประเทศประสบภัยพิบัติที่คล้ายคลึงกันนี้จักได้นำองค์ความรู้นี้มาใช้ประโยชน์ รวมทั้งยังเป็นข้อมูลอ้างอิงแก่งานวิศวกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอีกด้วย

ช่วงที่ 1 ภาพกว้างการควบคุมและจัดการปฏิบัติการช่วยชีวิต 13 หมูป่า ถ้ำหลวง เชียงราย
​​• นายจงคล้าย วรพงศธร รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
​​• นายสมหมาย เตชวาล รองอธิบดีกรมทรัพยากรธรณี และนายกสมาคมธรณีวิทยาแห่งประเทศไทย
​​• นายกอบชัย บุญอรณะ รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ช่วงที่ 2 งานสำรวจจัดทำแผนที่ภูมิประเทศ
• ดร.นิอร สิริมงคลเลิศกุล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงราย
• รศ.ดร.ไพศาล สันติธรรมนนท์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ดร.สามารถ ดีพิจารณ์ รักษาการ คณบดีวิทยาลัยวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา สจล.
• ดร.สว่างทิตย์ ศรีกิจสุวรรณ สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ช่วงที่ 3 ​งานเจาะถ้ำ และสำรวจธรณีวิทยา
​​• รศ.ดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์ ประธานคณะอนุกรรมการวิศวกรรมปฐพี, คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์
​​• ผศ.ดีเซลล์ สวนบุรี ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
• นายสุเมธ สุรบถโสภณ รองประธานบริหารอาวุโส บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
• ดร.กัมปนาท ขวัญศิริกุล สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา กรมชลประทาน
• นายอำนวย วงษ์พานิช ผอ.โครงการขยายอายุการใช้งานท่อส่งก๊าซบนบกเส้นที่ 1 บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

ช่วงที่ 4 การสูบน้ำออกจากถ้ำ
​​• นายไพฑูรย์ นาคแท้ ผู้อำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 15 เชียงราย
​​• นายวีรยตม์ เฉลิมนนท์ ผจก.ฝ่ายวิศวกรโครงการก่อสร้างไฟฟ้าพลังน้ำไซยะบุรี บริษัท ​​ ​​•ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)
​​•ดร.กัมปนาท ขวัญศิริกุล สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา กรมชลประทาน
​​•นางสาวอ้อมใจ ปิ่ณฑะแพทย์ นักพัฒนาผลิตภัณฑ์อาวุโส บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์ไทย จำกัด
​​•นายนภดล นิยมค้า บริษัท นิยมค้ามารีนเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ นำโดย รศ.ดร.ประจวบ กล่อมจิตร ประธานสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ พร้อมด้วย คุณเกษรินทร์ พูลทรัพย์, คุณณรงค์ชัย แจ่มจำรัส, ผศ.ดร.สุพัฒตรา เกษราพงศ์, คุณอภิวัฒน์ เธียรพิรากุล, และรศ.ดร.ยุทธชัย บรรเทิงจิตร เข้าพบคุณกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมของสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ นำโดย รศ.ดร.ประจวบ กล่อมจิตร ประธานสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ พร้อมด้วย คุณเกษรินทร์ พูลทรัพย์, คุณณรงค์ชัย แจ่มจำรัส, ผศ.ดร.สุพัฒตรา เกษราพงศ์, คุณอภิวัฒน์ เธียรพิรากุล, และรศ.ดร.ยุทธชัย บรรเทิงจิตร  เข้าพบคุณกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมของสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ ได้แก่ การจัดงานวิศวกรรมแห่งชาติ 2561 (1-3 พ.ย.61), หลักสูตรอบรม-สัมมนา, การจัดทำมาตรฐาน และการจัดแข่งขัน Kaizen ยอดเยี่ยม ภาคอุตสาหกรรม ซึ่งจัดขึ้นภายในงานวิศวกรรมแห่งชาติ 2561 ชิงเงินรางวัล พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ และเกียรติบัตร จากวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ

หน่วยงานใดสนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรม Kaizen ยอดเยี่ยม ภาคอุตสาหกรรม สามารถดูรายละเอียดและสมัครเข้าร่วมได้ คลิก http://eit.or.th/training/kaizen/

(16 กรกฎาคม 2561)

คุณพิชญะ จันทรานุวัฒน์ เลขาธิการวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ พร้อมด้วยคุณบุษกร แสนสุข ประธานสาขาวิศวกรรมความปลอดภัยและป้องกันอัคคีภัย เป็นตัวแทนรับมอบหนังสือ “คู่มือข้อแนะนำทางสถาปัตยกรรมเพื่อรองรับภัยพิบัติ” โดยคุณเจตกำจร พรหมโยธี นายกสภาสถาปนิก และคุณวีระ ถนอมศักดิ์อุปนายก เป็นผู้มอบ

คุณพิชญะ จันทรานุวัฒน์ เลขาธิการวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ พร้อมด้วยคุณบุษกร แสนสุข ประธานสาขาวิศวกรรมความปลอดภัยและป้องกันอัคคีภัย เป็นตัวแทนรับมอบหนังสือ “คู่มือข้อแนะนำทางสถาปัตยกรรมเพื่อรองรับภัยพิบัติ” โดยคุณเจตกำจร พรหมโยธี นายกสภาสถาปนิก และคุณวีระ ถนอมศักดิ์อุปนายก เป็นผู้มอบ ซึ่งหนังสือคู่มือดังกล่าวสภาสถาปนิกได้รวบรวมผู้มีความรู้ความสามารถจัดทำขึ้นเพื่อแนะนำแนวทางสถาปัตยกรรมเพื่อรองรับภัยพิบัติ และสร้างการเรียนรู้ การรับรู้ การป้องกัน เมื่อเกิดภัยพิบัติ โดยมอบให้วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ศึกษาสร้างการรับรู้และเตรียมพร้อมกรณีเกิดสาธารณภัยหรือภัยธรรมชาติที่อาจเกิดขึ้น

10 กรกฎาคม 2561

     

ศาสตราจารย์ ดร.ธเรศ ศรีสถิตย์ คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนถึงกรณีขยะพิษและขยะอิเล็กทรอนิกส์ โดยและแนะนำแนวทางในการจัดการกับโรงงานแยกขยะอิเลคทรอนิกส์ ที่ควรเป็นไปตามข้อตกลงตามอนุสัญญาบาเซลซึ่งประเทศไทยเป็นภาคีของอนุสัญญานี้

ศาสตราจารย์ ดร.ธเรศ ศรีสถิตย์ คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนถึงกรณีขยะพิษและขยะอิเล็กทรอนิกส์ส่งจาก 35 ประเทศเข้าประเทศไทย และกระจายอยู่ในพื้นที่ต่าง ๆทั่วประเทศกว่า 20 จังหวัด โดยและแนะนำแนวทางในการจัดการกับโรงงานแยกขยะอิเลคทรอนิกส์ ที่ควรเป็นไปตามข้อตกลงตามอนุสัญญาบาเซลซึ่งประเทศไทยเป็นภาคีของอนุสัญญานี้ ทั้งนี้เป็นการนำเข้ามาเพื่อการคัดแยกแล้วนำกลับมาใช้ใหม่ซึ่งเป็นชิ้นส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้าที่จะต้องมีการควบคุมการนำเข้า ดังนั้นหากยังมีความต้องการนำเข้าซากดังกล่าว ควรจะดำเนินการให้ถูกต้องและมีการควบคุมอย่างเข้มงวดตามกฎหมายของประเทศไทยที่มีอยู่

ทีมวิศวกรอาสา วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ นำโดยคุณสิทธิโชค เหลาโชติ ร่วมเป็นอีกหนึ่งกำลังสำคัญในการทำหน้าที่สนับสนุนจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ และลงพื้นที่ร่วมค้นหาน้องๆ และโค้ชทีมหมูป่าอคาเดมี่ ณ ถ้ำหลวง จ.เชียงราย และโอกาสเปิดแล้วสำหรับท่านที่สนใจเข้าร่วมโครงการสัมมนา “เตรียมความพร้อมวิศวกรอาสาภัยพิบัติ รุ่น 2” วันที่ 17 กรกฎาคม 61

 

ทีมวิศวกรอาสา วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ นำโดยคุณสิทธิโชค เหลาโชติ กรรมการสาขาภาคตะวันตก คุณนฤชิต คงณศิริ ที่ปรึกษาสาขาตะวันตกและวิศวกรอาสาจากพื้นที่ต่างๆ ร่วมเป็นอีกหนึ่งกำลังสำคัญในการทำหน้าที่สนับสนุนจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ และลงพื้นที่ร่วมค้นหาน้องๆ และโค้ชทีมหมูป่าอคาเดมี่ ณ ถ้ำหลวง จ.เชียงราย ร่วมกับหลายภาคส่วน

และโอกาสเปิดแล้วสำหรับท่านที่สนใจเข้าร่วมโครงการสัมมนา “เตรียมความพร้อมวิศวกรอาสาภัยพิบัติ รุ่น 2” วันที่ 17 กรกฎาคม 61 สมัคร ฟรี!! คลิก https://goo.gl/forms/EbIS6m72KZA0ff4o2
หรือติดต่อคุณนุช 02 1844600 ต่อ 500 อีเมล nuch.eit@gmail.com

 

คุณประสงค์ ธาราไชย ที่ปรึกษาสมาคม และคุณวรรณิษา จักภิละ ประธานสาขาภาคตะวันตก วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ได้ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือทางด้านวิชาการและวิชาชีพวิศวกรรมร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

 

ผนึกกำลังเพื่อสร้างคุณประโยชน์และความรู้ทางด้านวิชาการและวิชาชีพวิศวกรรมสู่สาธารณะ

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2561 วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ โดยคุณประสงค์ ธาราไชย ที่ปรึกษาสมาคม และคุณวรรณิษา จักภิละ ประธานสาขาภาคตะวันตก วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการสาขาภาคตะวันตกได้ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือทางด้านวิชาการและวิชาชีพวิศวกรรมร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ธงชัย เบ็ญจลักษณ์ รองอธิการบดี คุณขวัญชัย เทศฉาย รองคณะบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

ในโอกาสนี้ยังได้รับเกียรติจาก คุณอุดร ตันติสุนทร อดีต รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย มาร่วมพิธี พร้อมด้วยข้าราชการท้องถิ่นในพื้นที่ จ.ตากและใกล้เคียงมาร่วมเป็นสักขีพยานอย่างคับคั่ง

นอกจากการลงนามความร่วมมือแล้ว คุณประสงค์ ธาราไชย ยังได้ร่วมบรรยายเพื่อให้ความรู้แก่บุคลากรส่วนราชการและนักศึกษาใน 2 หัวข้อ คือ การเตรียมความพร้อมเพื่อสอบใบอนุญาตภาคีวิศวกร และรหัสต้นทุนอีกด้วย

นายธเนศ วีระศิริ นายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

วันนี้(27 มิ.ย.61) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายธเนศ วีระศิริ นายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ หรือ วสท. ซึ่งเดินทางลงพื้นที่ถ้ำหลวง วิเคราะห์ว่า สิ่งแรกที่ทีมสำรวจต้องโฟกัส คือ การหาโพรงตามแนวถ้ำ เพื่อให้เจอโพรงที่ใกล้กับขอบผนังถ้ำหลวงให้มากที่สุด จากภาพที่ดู พบว่า  จุด C และ D อยู่ตามแนวถ้ำ ซึ่งต้องเร่งหาโพรงให้เจอ เบื้องต้นในแผนที่ ปรากฎข้อมูลว่า ผนังถ้ำบริเวณจุด D มีระยะห่างจากโถงถ้ำใกล้ที่สุด เพียง 10 เมตร ซึ่งจุด D เป็นจุดที่อยู่ถัดมาจากหาดพัทยา

ส่วนจุด A และ B ที่ชุดสำรวจเสริมพบโพรง ตามแผนที่ปรากฎข้อมูลว่าสองจุดนี้ยังอยู่ห่างจากแนวถ้ำ แต่ก็ถือเป็นเรื่องดีที่พบทางเข้านี้ ซึ่งต้องลุ้นกันต่อว่าจะมีเส้นทางไปทะลุยังผนังถ้ำหลักได้หรือไม่ ทั้งนี้อุปสรรคสำคัญของปฏิบัติการค้นหาเด็กครั้งนี้คือเรื่องปริมาณน้ำในถ้ำที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง

ล่าสุด นายธเนศ โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวระบุว่า ภาพแผนที่ที่โพสท์มาเป็นตำแหน่งเพิ่มเติมให้หน่วยสำรวจพื้นที่เหนือผนังถ้ำ ทำการสำรวจโพรงใกล้ผนังถ้ำ ซึ่งจุดที่ชี้จะใกล้เคียงกับปลายด้านในสุดของถ้ำ เป็นการหาทางเลือกช่วยเหลืออีกทางหนึ่ง

ส่ววนเรื่องการสูบน้ำเจ้าหน้าที่ได้เพิ่มปริมาณสูบน้ำให้มากขึ้น outlet flow ต้องมากกว่า inlet flow หวังให้ลดระดับได้ตามที่ต้องการ ไม่ต้องถึงกับแห้ง เพราะฝนตกตลอดตั้งแต่เมื่อคืน (26 มิ.ย.61) เพียงลดระดับน้ำลงให้สามารถทำงานได้ หน่วย SEAL ก็สำรวจเดินหน้าได้มากขึ้น