วสท. เตรียมวิศวกรอาสาเข้าพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัย ภาคใต้ [ข่าวสาร]   18 ม.ค.60
วสท. ร่วมช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้ในด้านวิศวกรรม [ข่าวสาร]   17 ม.ค.60
ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ครั้งที่ 1/2560 [ข่าวสาร]   17 ม.ค.60
EIT & MES to “AGM Gala Dinner” [ข่าวสาร]   18 ม.ค.60
รับพระราชทานเหรียญรางวัลเรียนดี ประจำปี 2559 [ข่าวสาร]   05 ม.ค.60
ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ วาระปี 2560 -2562 [ข่าวสาร]   06 ม.ค.60
วสท. ร่วมเป็นพันธมิตร จัดงาน PEACON2016 & Innovation Day [ข่าวสาร]   19 ธ.ค.59
วิศวกรรมแห่งชาติ 2559 [ข่าวสาร]   28 พ.ย.59
CAFEO 2016 in Palawan Philippines [ข่าวสาร]   08 ธ.ค.59
AFEO Energy Tour 2016 [ข่าวสาร]   04 ต.ค.59
คณะกรรมการวิศวกรรมไฟฟ้า วสท. ร่วมลงนามถวายพระพร แด่ในหลวง [ข่าวสาร]   28 ก.ย.59
สรุปโครงการ เครือข่ายวิศวกร ครั้งที่ 8 (Engineering University Network :EUN) [ข่าวสาร]   27 ก.ย.59
วสท. แถลงข่าวเตือนภัยอาคารเก่า แนะวิธีตรวจสอบและป้องกัน [ข่าวสาร]   13 ก.ย.59
ประกาศ ผลการเลือกตั้งกรรมการอำนวยการ วสท. วาระปี 2560-2562 [ข่าวสาร]   03 ส.ค.59
Engineering Technology and Roles of Engineers [ข่าวสาร]   02 ก.ย.59
<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  ... > >> 

พันธมิตรสมาคมเทคโนโลยี ในประเทศไทย พันธมิตรสมาคมกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน (CAFEO)
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
487 ซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา1) ถนนรามคำแหง แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทร 0-2184-4600-9 โทรสาร 0-2319-2710-1
Email : eit@eit.or.th
Website : www.eit.or.th