วสท.จัดเสวนาโต๊ะกลม เรื่อง “รถไฟไทย-จีน : ทำอย่างไรได้ประโยชน์ชาติสูงสุด” [ข่าวสาร]   26 มิ.ย.60
วสท. จัดแถลงข่าวเรื่อง “กระบวนการถ่ายโอนเทคโนโลยีเพื่อนำเสนอภาครัฐ โครงการรถไฟความเร็วสูงไทย-จีน" [ข่าวสาร]   22 มิ.ย.60
วสท. เข้าพบรองนายกรัฐมนตรี เพื่อแสดงจุดยืนให้มีการถ่ายโอนเทคโนโลยี โครงการรถไฟความเร็วสูง ไทย-จีน [ข่าวสาร]   20 มิ.ย.60
วสท. จัดแถลงข่าวเรื่อง “ข้อเสนอต่อรัฐบาล กรณีการเร่งรัดดำเนินการโครงการรถไฟความเร็วสูงไทย-จีน" [ข่าวสาร]   15 มิ.ย.60
พิธีเปิดอาคาร ห้องสมุด โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยตง จังหวัด นครศรีธรรมราช [ข่าวสาร]   09 มิ.ย.60
21 มิถุนายน 60 วิศวกรอาสาอัคคี วสท. ตรวจสอบอาคารเรียนรวม 4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ. [ข่าวสาร]   22 มิ.ย.60
21 มิถุนายน 60 วสท.จัดบรรยายพิเศษเรื่อง VCM [ข่าวสาร]   22 มิ.ย.60
21 มิถุนายน 60 การอบรมสัมมนาศึกษาดูงานเรื่องการใช้พัดลมอย่างถูกต้องเพื่อประหยัดค่าติดตั้งและค่าไฟฟ้า [ข่าวสาร]   22 มิ.ย.60
สิทธิประโยชน์สมาชิก วสท. [ข่าวสาร]   21 มิ.ย.60
TAXI 4.0 for Thailand [ข่าวสาร]   23 พ.ค.60
10 มิถุนายน 60 วสท. จัดโครงการสัมมนา เรื่อง "แบบจำลองหมุนเหวี่ยงเพื่องานก่อสร้าง" [ข่าวสาร]   12 มิ.ย.60
9 มิถุนายน 60 วสท. จัดเสวนาเรื่องโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อนกำลังสูง มิติใหม่ด้านการออกแบบและก่อสร้าง [ข่าวสาร]   09 มิ.ย.60
วสท. แสดงความยินดี ตำแหน่ง ศาสตราภิชาน จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย [ข่าวสาร]   23 พ.ค.60
วสท. แสดงความยินดีกับ ผู้อำนวยการสำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร คนใหม่ [ข่าวสาร]   19 พ.ค.60
วสท. ร่วมกับ กทม. ตรวจสอบไฟไหม้ห้างบิ๊กซีสะพานควาย [ข่าวสาร]   15 พ.ค.60
<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  ... > >> 

พันธมิตรสมาคมเทคโนโลยี ในประเทศไทย พันธมิตรสมาคมกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน (CAFEO)
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
487 ซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา1) ถนนรามคำแหง แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทร 0-2184-4600-9 โทรสาร 0-2319-2710-1
Email : eit@eit.or.th
Website : www.eit.or.th