รายงานประจำปี่ 2560 [ข่าวสาร]   28 เม.ย.60
EIT สัญจร ครั้งที่ 2 [ข่าวสาร]   24 เม.ย.60
ประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2559 [ข่าวสาร]   19 เม.ย.60
EIT สัญจร Walk Together ครั้งที่ 1 [ข่าวสาร]   27 ก.พ.60
พิธีเปิดอาคารเรียนพระราชทานต้านแรงแผ่นดินไหว จังหวัดเชียงราย [ข่าวสาร]   17 ก.พ.60
วสท. ภาคเหนือ 1 ร่วมด้วย NHK Spring พัฒนาโครงการพระราชดำริ [ข่าวสาร]   10 ก.พ.60
วสท. เข้าหารือ TCI พัฒนาวารสารฯ สู่อาเซี่ยน [ข่าวสาร]   03 ก.พ.60
Congratulations with AFEO Awards Recipients at MES [ข่าวสาร]   02 ก.พ.60
วิศวกรอาสา วสท. ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัย ภาคใต้ [ข่าวสาร]   23 ม.ค.60
วสท. เตรียมวิศวกรอาสาเข้าพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัย ภาคใต้ [ข่าวสาร]   18 ม.ค.60
วสท. ร่วมช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้ในด้านวิศวกรรม [ข่าวสาร]   17 ม.ค.60
ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ครั้งที่ 1/2560 [ข่าวสาร]   17 ม.ค.60
EIT & MES to “AGM Gala Dinner” [ข่าวสาร]   18 ม.ค.60
รับพระราชทานเหรียญรางวัลเรียนดี ประจำปี 2559 [ข่าวสาร]   05 ม.ค.60
ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ วาระปี 2560 -2562 [ข่าวสาร]   06 ม.ค.60
<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  ... > >> 

พันธมิตรสมาคมเทคโนโลยี ในประเทศไทย พันธมิตรสมาคมกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน (CAFEO)
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
487 ซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา1) ถนนรามคำแหง แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทร 0-2184-4600-9 โทรสาร 0-2319-2710-1
Email : eit@eit.or.th
Website : www.eit.or.th