เพลงพ่อแห่งแผ่นดิน

บทเพลง"พ่อแห่งแผ่นดิน"
คำร้อง:ชาลี อินทรวิจิตร - อาจินต์ ปัญจพันค์ - สุนทรียา ณ เวียงกาญจน์ - สุรพล โทณะวณิก
ทำนอง:เรืออากาศตรี ศ.พิเศษ ดร.แมนรัตน์ ศรีกรานนท์ -วิรัช อยู่ถาวร -พิมพ์ปฏิภาณ พึ่งธรรมจิตต์- จิรวุฒิ กาญจนะผลิน
 
(ญ) อัครศิลปิน กรองศาสตร์ กรองสิลป์ การดนตรี
       ร้อยกรอง บทกวี ซึ้งกมล
       ตราบฟากฟ้า ครึ้มฝน ต้นไม้ทุกต้น พลอยยินดี
       รู้รักสามัคคี เพื่อพ่อแห่งไทย

(ช) เหล่าประชา คารวะ สดุดี
       แผ่นดินนี้ มีสุข ด้วยองค์ พระทรงชัย
       บรรดาชาติชน ชื่นชม สมใจ
       ถวายบังคมเทิดไท้ ภูมิพลมหาราชา

(ญ) ภักดีถวาย ดวงใจ ของไทยทั้งชาติ
       มหาราช ปราดเปรื่อง เรื่องของกีฬา

(ช) ล้ำเลิศสื่อสาร พลังงานแทนแก้ปัญหา
       ฝนหลวง ฟ้าห่วงชาวนา
       ชาติไทย นับว่าโชคดี

(ช-ญ) ทรงนำเศรษฐกิจพอเพียง หล่อเลี้ยงชีวา
       เป็นปรัชญา เกริกฟ้า ก้องปฐพี
       ไทยทั้งผองภูมิใจ ไทยเป็นไทยจนวันนี้
       เพราะองค์ภูมิพลที่ คุ้มครองไทย

พันธมิตรสมาคมเทคโนโลยี ในประเทศไทย พันธมิตรสมาคมกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน (CAFEO)
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
487 ซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา1) ถนนรามคำแหง แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทร 0-2184-4600-9 โทรสาร 0-2319-2710-1
Email : eit@eit.or.th
Website : www.eit.or.th