มาร์ช วสท.

บทเพลงเนื่องในโอกาสครบรอบการก่อตั้ง ๖๐ ปี วสท.
คำร้อง นิรันดร์ โกไศยกานนท์
ทำนอง-เรียบเรียง ฯ พิเชฏฐ์ ศุขแพทย์
  ร้อยรวมพลังใจ ร้อยดวงใจผูกพัน
วสท.เรานั้น คือสถาบันศูนย์รวมจิตใจ

รู้และชำนาญการ สร้างสรรค์งานทั่วไทย
สามัคคีคงไว้ รักจริงจากใจพี่น้องกัน

สีเลือดหมูของเราเข้มข้น วิศวกรทุกคนรับผิดชอบในผลงาน วิศวกรรมกสถาน ให้เรารักจรรยาบรรณยึดมั่นไม่จาง

ร้อยพันกำลังใจ ฝันให้ไกลสุดทาง
วสท.เราหวัง สร้างเมืองไทยก้าวไกลตลอดกาล ............

พันธมิตรสมาคมเทคโนโลยี ในประเทศไทย พันธมิตรสมาคมกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน (CAFEO)
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
487 ซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา1) ถนนรามคำแหง แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทร 0-2184-4600-9 โทรสาร 0-2319-2710-1
Email : eit@eit.or.th
Website : www.eit.or.th