แผนที่ วสท.

     วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)


     ตั้งอยู่เลขที่ 487 ซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา 1) ถนนรามคำแหง แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310


     โทรศัพท์ 0-2184-4600~9 โทรสาร 0-2319-2710-1


     http://www.eit.or.th   e-mail: eit@eit.or.th


     

      ดาวน์โหลดแผนที่ คลิกที่นี่

 

 

     <<หมายเลขโทรศัพท์ภายใน>>
     สำนักงานเลขาธิการ เบอร์ 512
     ฝ่ายบัญชีและการเงิน เบอร์ 530 (ทะเบียน) เบอร์ 531,528 (บัญชี การเงิน)
     ฝ่ายธุรกิจสัมพันธ์ เบอร์ 515-518
     ฝ่ายวิชาการ เบอร์ 524,527,511,509,510, 508
     ฝ่ายโครงการ เบอร์ 520-521
     ฝ่ายมาตรฐาน เบอร์ 503,505
     ฝ่ายอาคาร/สถานที่ เบอร์ 500,507

 

Contact Us

 The Engineering Institute of Thailand under H.M.The King’s Patronage (EIT)

   Address:

   487 Soi Ramkhamhaeng 39, Ramkhamhaeng Road,

   Wangthonglang, Bangkok 10310 Thailand

   Tel: +66-2184-4600-9

   Fax: +66-2319-2710-1

   Email: eit@eit.or.th

   Website: www.eit.or.th

 

 


พันธมิตรสมาคมเทคโนโลยี ในประเทศไทย พันธมิตรสมาคมกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน (CAFEO)
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
487 ซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา1) ถนนรามคำแหง แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทร 0-2184-4600-9 โทรสาร 0-2319-2710-1
Email : eit@eit.or.th
Website : www.eit.or.th