bn53  

วสท. จัดโครงการฝึกอบรม ข้อกำหนดมาตรฐานวัสดุและการก่อสร้าง สำหรับโครงสร้างคอนกรีต

อ่านต่อ

 
bn53  

วสท. จัดโครงการฝึกอบรม External Auditors

อ่านต่อ

 
bn53  

วสท. จัดโครงการฝึกอบรมเพื่อเตรียมรับรองเป็นผู้ตรวจความปลอดภัยทางถนน สำหรับผู้มีประสบการณ์ในสายงาน

อ่านต่อ

 
bn53  

วสท. จัดการฝึกอบรมการบริหารโครงการเชิงปฏิบัติ (Project Management In Practice) สำหรับในด้านธุรกิจก่อสร้างและด้านวิศวกรรม

อ่านต่อ

 
bn53  

วสท. จัดอบรมทักษะการเป็นหัวหน้างานที่ดี สำหรับบุคคลทุกสายอาชีพ

อ่านต่อ

 
bn53  

วสท. จัดอบรมทักษะการเป็นหัวหน้างานที่ดี สำหรับบุคคลทุกสายอาชีพ

อ่านต่อ

 
bn52  

วิศวกรรมไฟฟ้า วสท. จัดอบรมความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า เพื่อให้วิศวกรตระหนักถึงความสำคัญระบบความปลอดภัยให้ดีขึ้น

อ่านต่อ

 
bn51  

เครื่องกล วสท. ร่วมกับ สมาคมเครื่องทำความเย็นไทย จัดอบรมการใช้และบำรุงรักษาเครื่องทำความเย็นขนาดเล็ก

อ่านต่อ

 
bn50  

TUTG วสท. จัดบรรยายพิเศษ Shaft Excavation in Rock แลกเปลี่ยนความรู้ด้านการขุดเจาะปล่องอุโมงค์ในหิน

อ่านต่อ

 
bn49  

สถาบันวิศวพัฒน์ วสท. จัดอบรม วิศวกรรมบริหารอาคาร เพื่อความปลอดภัยและประหยัดพลังงาน รุ่นที่ 3

อ่านต่อ

 
bn48  

วสท. จัดอบรมหลัสูตรการพิจารณาข้อมูลดิน ปัญหาฐานราก และการแก้ไข เพื่อพัฒนาองค์ความรู้แก่วิศวกรรุ่นใหม่

อ่านต่อ

 
bn47  

วสท. จัดอบรมการใช้งานระบบล็อกและติดป้ายทะเบียนในงานวิศวกรรม รุ่นที่ 1

อ่านต่อ

 
bn46  

วิศวกรรมไฟฟ้า วสท. จัดอบรมมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้า ฉบับปรับปรุงใหม่

อ่านต่อ

 
bn45  

วสท. ร่วมกับ ซิก้า ประเทศไทย จัดสัมมนาการวิบัติอาคาร การวิเคราะห์และการแก้ไข

อ่านต่อ

 
bn44  

สถาบันวิศวพัฒน์ วสท. จัดอมรม การบริหารโครงการเชิงปฏิบัติ รุ่นที่ 17

อ่านต่อ

 
bn43  

ไฟฟ้า วสท. จัดอบรมมาตรฐานเชิงปฏิบัติการ ออกแบบ ติดตั้ง และทดสอบระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ รุ่นที่ 2/2559

อ่านต่อ

 
bn42  

วสท. จัดฝึกอบรมและปฏิบัติการตรวจสอบความปลอดภัยระบบดับเพลิงอัตโนมัติเบื้องต้น

อ่านต่อ

 
bn41  

วสท. จัดอบรมการตรวจสอบและการเลือกใช้สลิง อุปกรณ์ช่วยยกแบบมืออาชีพ รุ่นที่ 4

อ่านต่อ

 
bn40  

TUTG วสท. ร่วมกับ BASF (Thai) จัดสัมนา Injection for Underground Projects

อ่านต่อ

 
bn39  

วสท. จัดโครงการอบรมพื้นฐานความรู้ด้านวิศวกรรมพลังงาน เพื่อเตรียมความพร้อมขอใบอนุญาติภาคีพิเศษ

อ่านต่อ

 
bn38  

วสท. ร่วมกับสภาวิศวกร จัดอบรมการออกแบบโครงสร้างเหล็กเพื่อเตรียมเป็นสามัญวิศวกร รุ่น 12

อ่านต่อ

 
bn37  

วสท. สภาวิศวกร และสมาคมผู้ตรวจสอบฯ ร่วมกันจัดอบรม การตรวจสอบและทดสอบเครื่องสูบน้ำดับเพลิง รุ่นที่ 5

อ่านต่อ

 
bn36  

สถาบันวิศวพัฒน์ วสท. จัดสัมมนา กฎหมายแรงงานที่หัวหน้างานและผู้บริการควรรู้ เพื่อสร้างแรงงานสัมพันธ์ที่ดีในองค์กร

อ่านต่อ

 
bn35  

วสท. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “มาตรฐานการป้องกันฟ้าผ่า (ภายนอกและภายใน)” สร้างความเข้าใจให้ตรงตามหลักมาตรฐาน

อ่านต่อ

 
bn34  

คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า วสท. จัดอบรม “การตรวจสอบดิสชาร์จบางส่วนในอุปกรณ์และระบบไฟฟ้าแรงสูง” จ.ระยอง

อ่านต่อ

 
bn33  

สถาบันวิศวพัฒน์ วสท. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ โปรแกรมวิเคราะห์โครงสร้าง MIDAS Gen รุ่นที่ 5

อ่านต่อ

 
bn32  

วสท. จัดอบรมและปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรเพื่อเป็นผู้ตรวจสอบเครน/ปั้นจั่น

อ่านต่อ

 
bn31  

วสท. ร่วมกับ กรุนด์ฟอส ประเทศไทย จัดสัมมนามาตรฐานเครื่องสูบน้ำดับเพลิง สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม สร้างความเข้าใจพื้นฐานที่ถูกต้อง

อ่านต่อ

 
bn30  

วสท. จัดโครงการศึกษาดูงาน โครงการก่อสร้างระบบรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดง (บางซื่อ-รังสิต)

อ่านต่อ

 
bn29  

วสท. จัดอบรมหลักสูตร การประยุกต์ใช้รหัสต้นทุนก่อสร้างในการจัดทำ BOQ งานอาคาร

อ่านต่อ

 
bn28  

วสท. จัดเทคนิคพิจารณ์ มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้า ส่วนระบบการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา

อ่านต่อ

 
bn27  

วสท. จัดอบรมพื้นฐานความรู้ด้านวิศวกรรมโยธา เพื่อเตรียมความพร้อมการสอบภาคีพิเศษ รุ่นที่ 21

อ่านต่อ

 
bn26  

วสท. จัดอบรมเทคนิคการควบคุมต้นทุนก่อสร้าง รุ่นที่ 13

อ่านต่อ

 
bn25  

วสท. ร่วมกับ บ.ซิก้า ประเทศไทย จัดอบรมวิเคราะห์สาเหตุการวิบัติของอาคาร รุ่นที่ 2

อ่านต่อ

 
bn24  

วสท. จัดอบรมกฎหมายสิ่งแวดล้อมด้านอุตสาหกรรม เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านกฏหมาย

อ่านต่อ

 
bn23  

คณะกรรมการคอมพิวเตอร์ วสท. ร่วมกับ CADi จัดอบรมหลักสูตร 2D CADD

อ่านต่อ

 
bn22  

ไฟฟ้า วสท. จัดอบรมความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า ตามประกาศสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

อ่านต่อ

 
bn21  

วสท. จัดอบรมทักษะการเป็นหัวหน้างานที่ดี สำหรับบุคคลทุกสายอาชีพเพื่อพัฒนาการที่ดีสำหรับองค์กร

อ่านต่อ

 
bn20  

วสท. จัดอบรม การตรวจสอบและทดสอบระบบเครื่องสูบน้ำดับเพลิง รุ่นที่ 3

อ่านต่อ

 
bn  

วสท. ร่วมกับ กนอ. จัดอบรม ผู้ตรวจประเมินภายใน (Internal Auditors) การจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิต จ.ระยอง

อ่านต่อ

 
bn18  

วสท. จัดอบรมทบทวนความรู้ด้านทฤษฎีโครงสร้าง เพื่อเตรียมความพร้อมสอบสามัญวิศวกร

อ่านต่อ

 
bn17  

วสท. จัดอบรมการประเมินความเสี่ยงเพื่อความปลอดภัย รุ่นที่ 2

อ่านต่อ

 
bn16  

วสท. ร่วมกับ กนอ. จัดอบรมผู้ตรวจสอบประเมินภายนอก เพื่อพัฒนาผู้ตรวจประเมินให้มีประสิทธิภาพ

อ่านต่อ

 
bn15  

สถาบันวิศวพัฒน์ วสท. จัดอมรม การบริหารโครงการเชิงปฏิบัติ รุ่นที่ 15

อ่านต่อ

 
bn14  

วสท. จัดอบรมการใช้สลิงและอุปกรณ์ช่วยยกแบบมืออาชีพ รุ่นที่ 3

อ่านต่อ

 
bn13  

วสท. ร่วมกับสภาวิศวกร จัดอบรมการออกแบบและติดตั้งระบบดับเพลิงด้วยน้ำ รุ่นที่ 27

อ่านต่อ

 
bn12  

วสท. จัดอบรมพื้นฐานความรู้ด้านวิศวกรรมโยธา เพื่อเตรียมความพร้อมการสอบภาคีพิเศษ รุ่นที่ 20

อ่านต่อ

 
bn11  

วสท. ร่วมกับสภาวิศวกร จัดอบรม การบริหารงานซ่อมบำรุงแบบมืออาชีพ รุ่นที่ 19

อ่านต่อ

 
bn10  

วสท. และ สมาคมผู้ตรวจสอบฯ ร่วมกันจัดอบรม การตรวจสอบและทดสอบเครื่องสูบน้ำดับเพลิง รุ่นที่ 2

อ่านต่อ

 
bn09  

วสท. จัดโครงการอบรมพื้นฐานความรู้ด้านวิศวกรรมพลังงาน เพื่อเตรียมความพร้อมขอใบอนุญาติภาคีพิเศษ รุ่นที่ 4

อ่านต่อ

 
bn08  

วสท. จัดอบรมทบทวนความรู้ด้านปฐพีกลศาสตร์ เพื่อเตรียมความพร้อมสอบสามัญวิศวกร รุ่นที่ 2

อ่านต่อ

 
bn07  

วิศวกรรมไฟฟ้า วสท. เข้าร่วมประชุมหารือแผนการส่งเสริมการใช้เครื่องตัดไฟรั่ว ณ กระทรวงแรงงาน

อ่านต่อ

 
bn06  

วสท. จัดอบรมมาตรฐานการป้องกันฟ้าผ่า ครั้งที่ 1 ประจำปี 59

อ่านต่อ

 
bn05  

วสท. ร่วมกับสภาวิศวกร จัดอบรมการตรวจสอบและทดสอบระบบไฟฟ้าอาคาร พัฒนาวิศวกรให้มีความพร้อมสำหรับงานไฟฟ้า

อ่านต่อ

 
bn04  

วสท. จัดอบรมพื้นฐานความรู้ด้านวิศวกรรมพลังงาน เพื่อเตรียมสอบภาคีพิเศษ สำหรับวิศวกร

อ่านต่อ

 
bn03  

คณะกรรมการฯ ไฟฟ้า วสท. เข้าร่วมประชุมนัดพิเศษกับ กฟภ. ในเรื่องการรณรงค์การใช้เครื่องตัดไฟรั่ว

อ่านต่อ

 
bn02  

วิศวกรรมสำรวจ วสท. จัดอบรมเพิ่มทักษะด้านงานสำรวจเพื่องานก่อสร้าง หลักสูตร งานรังวัด

อ่านต่อ

 
01  

วสท. จัดอบรมการออกแบบพื้นคอนกรีตอัดแรงไร้คาน พัฒนาศักยภาพวิศวกร

อ่านต่อ

 
 
 

 

สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)
487 รามคำแหง 39 (ซอยวัดเทพลีลา) วังทองหลาง กทม. 10310 โทร 0-2319-2410~3 โทรสาร 0-2319-2710~11 E-mail: eit@eit.or.th